Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja mechanizmu indukcji śmierci i starzenia komórek raka piersi w wyniku wyciszania telomerazy za pomocą systemu lentiwirusowego.

2011/03/B/NZ7/00512

Słowa kluczowe:

Telomeraza rak piersi lentiwirusy interferencja RNA wyciszanie ekspresji genów apoptoza

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ3_1: Biologia komórki

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Błażej Rubiś 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 400 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-22

Zakończenie projektu: 2016-02-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Licencja PPT Drawing Toolkits Bundle- Biology.
 2. wirówka laboratoryjna. Za kwotę 17 000 PLN
 3. doposazenie mikroskopu.
 4. zamrażarka. Za kwotę 4 000 PLN
 5. łaźnia wodna. Za kwotę 4 000 PLN
 6. Zestaw do obserwacji we fluorescencji do mikroskopu.
 7. aparat do przeprowadzania analizy Westen Blot. Za kwotę 5 000 PLN
 8. komputer z systemem antyprzepieciowym. Za kwotę 9 000 PLN
 9. waga analityczna. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Telomerase modulation in therapeutic approach IF: 3,288
  Autorzy:
  Romaniuk A, Kopczynski P, Ksiazek K, Rubis B.
  Czasopismo:
  Current Pharmaceutical Design (rok: 2014, tom: 20, strony: 6438-6451), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
 2. Telomerase downregulation induces proapoptotic genes expression and initializes breast cancer cells apoptosis followed by DNA fragmentation in a cell type dependent manner. IF: 2,506
  Autorzy:
  Rubis B, Holysz H, Gladych M, Toton E, Paszel A, Lisiak N, Kaczmarek M, Hofmann J, Rybczynska M.
  Czasopismo:
  Mol Biol Rep. (rok: 2013, tom: 40, strony: 4995-5004), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11033-013-2600-9 - link do publikacji
 3. Telomere length assessment in leukocytes presents potential diagnostic value in patients with breast cancer. IF: 1,554
  Autorzy:
  Barczak W, Rozwadowska N, Romaniuk A, Lipińska N, Lisiak N, Grodecka-Gazdecka S, Książek K, Rubiś B.
  Czasopismo:
  Oncology Letters (rok: 2016, tom: 11, strony: 2305-2309), Wydawca: Spandidos
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/ol.2016.4188 - link do publikacji
 4. Telomerase as a useful target in cancer fighting-the breast cancer case. IF: 2,518
  Autorzy:
  Holysz H, Lipinska N, Paszel-Jaworska A, Rubis B.
  Czasopismo:
  Tumour Biol. (rok: 2013, tom: 34, strony: 1371-1380), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13277-013-0757-4 - link do publikacji
 5. Telomeraza jako cel terapii przeciwnowotworowej
  Autorzy:
  Marta Kowalska, Natalia Lipińska, Aleksandra Romaniuk, Błażej Rubiś
  Czasopismo:
  Journal of Laboratory Diagnostics (rok: 2014, tom: 50, strony: 159-167), Wydawca: Diagn Lab
  Status:
  Opublikowana
 6. Telomere Shortening in Down Syndrome Patients— When Does It Start? IF: 1,991
  Autorzy:
  Aleksandra Gruszecka, Przemys1aw Kopczynski, Dorota Cudzilo, Natalia Lipinska, Aleksandra Romaniuk, Wojciech Barczak, Natalia Rozwadowska, Ewa Toton and Blazej Rubis
  Czasopismo:
  DNA and Cell Biology (rok: 2015, ), Wydawca: Mary Ann Liebert
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Telomerase and drug resistance in cancer IF: 5,788
  Autorzy:
  Natalia Lipinska, Aleksandra Romaniuk, Anna Paszel-Jaworska, Ewa Toton, Przemyslaw Kopczynski, Blazej Rubis
  Czasopismo:
  Cellular and Molecular Life Sciences (rok: 2017, tom: w trakcie, strony: w trakcie paginacji), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00018-017-2573-2 - link do publikacji
 8. Doksorubicyna - nowe oblicze starego leku
  Autorzy:
  Natalia Lipińska, Przemysław Kopczyński, Hanna Hołysz, Błażej Rubiś
  Czasopismo:
  Postepy Biologii Komórki (rok: 2013, tom: 40, strony: 633-644), Wydawca: Polskie Towarzystwo Anatomiczne, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, Fundacja Biologii Komórki i Biologii Molekularnej
  Status:
  Opublikowana
 9. Telomerase as a target in diagnosis and treatment of cancer in postmenopausal women IF: 0,227
  Autorzy:
  Natalia Lipińska, Błażej Rubiś
  Czasopismo:
  Menopause Review (rok: 2013, tom: 17, strony: 478-483), Wydawca: terMedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/pm.2013.39812 - link do publikacji
 1. Telomerase inhibition provokes broad spectrum of morphological and physiological changes in cancer cells.
  Autorzy:
  Hanna Hołysz, Aleksandra Romaniuk, Anita Lipińska, Błażej Rubiś
  Konferencja:
  48th Congress of the Polish Biochemical Society (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Bioch. Pol.
  Data:
  konferencja Wrzesień 2-5
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ inhibitora telomerazy TMPyP4 na procesy adhezji i migracji w komórkach raka piersi MCF7 i MDA-MB-231
  Autorzy:
  Lipińska N, Romaniuk A, Rubiś B.
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej Młodzi Diagności w Łodzi (rok: 2014, ), Wydawca: Łódzki Uniwersytet Medyczny
  Data:
  konferencja 15,11
  Status:
  Opublikowana
 3. Anticancer mechanisms of TMPyP4 in breast cancer cell lines MCF7 and MDA-MB-231
  Autorzy:
  Lipinska N, Holysz H, Romaniuk A, Kaczmarek M, Rubis B
  Konferencja:
  Telomere, Telomerase and Disease (rok: 2014, ), Wydawca: EMBO
  Data:
  konferencja 30.04 – 04.05
  Status:
  Opublikowana
 4. G-Quadruplex as a target for drug design
  Autorzy:
  A. Głuszyńska, E. Rajczak, B. Rubiś, B. Juskowiak
  Konferencja:
  XXI International Round Table of Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids (rok: 2014, ), Wydawca: bokiz.pl
  Data:
  konferencja 24-28.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Interaction of new carbazole ligand containing imidazole moiety with different forms of nucleic acids - spectroscopic study and bioactivity
  Autorzy:
  A. Głuszyńska, A. Kowal, B. Juskowiak, B. Rubiś, N. Lipińska, M. Rybczyńska
  Konferencja:
  5th International Meeting on G-Quadruplex Nucleic Acids, Bordeaux (rok: 2015, ), Wydawca: http://www.u-bordeaux.fr/
  Data:
  konferencja 26-28.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Telomeraza - nowy molekularny punkt uchwytu leków przeciwnowotworowych
  Autorzy:
  Aleksandra Romaniuk, Natalia Lipińska, Marta Gładych, Błażej Rubiś
  Konferencja:
  XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - Nauka - Społeczeństwo". (rok: 2013, ), Wydawca: B. m., 2013
  Data:
  konferencja 18-21 IX
  Status:
  Opublikowana
 7. Mechanizmy działania inhibitorów telomerazy, a ich potencjalne wykorzystanie w terapii raka piersi
  Autorzy:
  Lipińska N, Romaniuk A, Hołysz H, Rubiś B
  Konferencja:
  V Wykłady Otwarte z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  Data:
  konferencja 12,04
  Status:
  Opublikowana
 8. Telomerase inhibition leads to death of breast cancer cells and increases sensitivity to doxorubicin.
  Autorzy:
  Romaniuk Aleksandra, Lipińska Natalia, Rubiś Błażej
  Konferencja:
  EMBO Young Scientists Forum. Warsaw, Poland, 2-3 July 2015. Book of Abstracts. (rok: 2015, ), Wydawca: EMBO
  Data:
  konferencja 2-3 lipca 2015
  Status:
  Opublikowana