Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie nowej generacji modeli rozwoju mikrostruktury i ich zastosowanie do projektowania technologii produkcji zaawanasowanych wysokowytrzymałych stali

2011/03/B/ST8/06100

Słowa kluczowe:

stale AHSS przemiany fazowe statystyczna reprezentacja mikrostruktury własności materiałowe analiza obrazów

Deskryptory:

 • ST8_3: Komputerowe wspomaganie projektowania i produkcji
 • ST6_10: Narzędzia modelowania
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maciej Pietrzyk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 472 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Zakończenie projektu: 2015-09-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook Lenovo ThinkPad W520. Za kwotę 9 500 PLN
 2. Thermo-Calc Classic (TCC) v.S, i TC MATLAB Toolbox v.5. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Application of numerical solution of the diffusion equation to modelling phase transformation during heating of DP steels in the continuous annealing process
  Autorzy:
  Monika PERNACH, Krzysztof BZOWSKI, Maciej PIETRZYK
  Czasopismo:
  Computer Methods in Materials Science (rok: 2012, tom: 3, strony: 183-196), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Status:
  Opublikowana
 2. Numerical modeling of phase transformation in dual phase (DP) steel after hot rolling and laminar cooling IF: 0,963
  Autorzy:
  Monika PERNACH, Krzysztof BZOWSKI, Maciej PIETRZYK
  Czasopismo:
  International Journal for Multiscale Computational Engineering (rok: 2014, tom: 12(5), strony: 397-410), Wydawca: BEGELL HOUSE INC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Sensitivity analysis of phase transformation model based on solution of diffusion equation IF: 1,331
  Autorzy:
  K. Bzowski, D. Bachniak, M. Pernach, M. Pietrzyk
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2015, ), Wydawca: ELSEVIER URBAN & PARTNER SP. Z O O
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Physical and numerical simulations of phase transformations occurring during continuous annealing of DP steel strips, Journal of Materials Engineering and Performance IF: 0,998
  Autorzy:
  A. Wrożyna, M. Pernach, R. Kuziak, M. Pietrzyk
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2015, tom: 24, strony: ), Wydawca: ASM International
  Status:
  Złożona
 5. Metodyka tworzenia statystycznie podobnego reprezentatywnego elementu objętościowego 3D
  Autorzy:
  Łukasz RAUCH, Daniel BACHNIAK, Krzysztof BZOWSKI
  Czasopismo:
  Rudy i Metale, 2013 (rok: 2013, tom: 11, strony: 789-794), Wydawca: WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
  Status:
  Opublikowana
 6. Experimental validation of the carbon diffusion model for transformation of ferritic-pearlitic microstructure into austenite during continuous annealing of dual phase steels
  Autorzy:
  Monika PERNACH, Krzysztof BZOWSKI, Roman KUZIAK, Maciej PIETRZYK
  Czasopismo:
  Materials Science Forum (rok: 2013, tom: 762, strony: 699-704), Wydawca: Thomas Wohlbier, TTP USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. New trends in efficient modelling of phase transformations
  Autorzy:
  PERNACH Monika, BZOWSKI Krzysztof, MILENIN Ivan, KUZIAK Roman, PIETRZYK Maciej
  Konferencja:
  4th Int.Conference on metallurgy and materials METAL 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: VSB - Technical University of Ostrava
  Data:
  konferencja 3-5.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Control of motion of the phase boundary in modelling of austenite-ferrite transformation by solution of diffusion equation
  Autorzy:
  Krzysztof BZOWSKI, Monika PERNACH, Maciej PIETRZYK
  Konferencja:
  CMM 2013 : international conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2013, ), Wydawca: Poznań : Poznan University of Technology. Institute of Structural Engineering
  Data:
  konferencja 27–31 August 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Three dimensional NURBS for representation of metallic material microstructures
  Autorzy:
  Ł. Rauch, K. Bzowski, D. Bachniak
  Konferencja:
  KU KDM 2013 : sixth ACC Cyfronet AGH users' conference (rok: 2013, ), Wydawca: CC Cyfronet AGH
  Data:
  konferencja 28.02-1.03.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Simulations and optimization of manufacturing of automotive parts
  Autorzy:
  Łukasz Rauch, Monika Pernach, Jan Kusiak, Maciej Pietrzyk
  Konferencja:
  5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications SIMULTECH 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication
  Data:
  konferencja 21-23 lipiec 2015
  Status:
  Opublikowana