Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optycznie czynne nanorurki węglowe: syntezy i badania strukturalne kowalencyjnych i supramolekularnych pochodnych zawierających stereogeniczny heteroatom oraz ich wykorzystanie w chemii "nowych materiałów" i w syntezie asymetrycznej

2011/03/B/ST5/03233

Słowa kluczowe:

rurki węglowe chiralność czynnośc optyczna stereogeniczne heteroatomy synteza asymetryczna kataliza sulfotlenki fosfinotlennki

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Drabowicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 368 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. programowanie służące do przygotowania publikacji naukowych oraz do wykonania obliczeń numerycznych. Za kwotę 15 000 PLN
 2. komputer stacjonarny. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Wyparka próżniowa. Za kwotę 20 000 PLN
 4. komputery typu Notebook (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 5. Homogenizator pojemnoiściowy. Za kwotę 5 000 PLN
 6. Rotacyjna pompa próżniowa (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (23)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. A stereogenic heteroatom-containing substituent as an inducer of chirality in the derivatives of thiophenes (mono, oligo, and poly), fullerenes C60, and multiwalled nanotubes IF: ,601
  Autorzy:
  D. Krasowska, A. Zajac, P. Wach, W. Ciesielski, O. Michalski, D. Kulawik, M. Pyzalska, B. Dudzinski, P. Pokora- Sobczak, T. Makowski, M. Janicka
  Czasopismo:
  Phosphorus , Sulfur and Silicon and Related Elements (rok: 2016, tom: 191, strony: 211-219), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1079198 - link do publikacji
 2. Właściwości fizykochemiczne bromowanych wielościennych nanorurek węglowych funkcjonalizowanych tiofosforanem O-metylo-O-2-naftylo-L-N-metyloefedryniowym IF: ,4
  Autorzy:
  M. Pyzalska, S. Zdanowska, D. Kulawik,J. Drabowicz, W. Ciesielski,
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2015, tom: 94, strony: 2189-2194), Wydawca: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Polsce; Polska Ministerstwo Przemysłu Chemicznego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15199/62.2015.12.20 - link do publikacji
 3. Carbon nanotubes functionalized with sulfur, selenium, or phosphorus or substituents containing these elements IF: ,601
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, W. Ciesielski, D. Kulawik, M. Pyzalska, S. Zdanowska, B. Dudzinski, P. Pokora-Sobczak, J. Chrzanowski, T. Makowski
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (rok: 2016, tom: 191, strony: 541-547), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowane
 1. FIRST ATTEMPTS TO FUNCTIONALIZATION OF CARBON NANOTUBES BY SUBSTITUENTS CONTAINING A STEREOGENIC HETEROATOM
  Autorzy:
  W. Ciesielski, O. Michalski, D. Kulawik, J. Drabowicz,
  Konferencja:
  XIXth INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (ISPCS) and advanced materials (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział matematyczno-Przyrodniczy AJD w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-313-1
  Data:
  konferencja 12-15 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 2. Modyfikacja wielościennych nanorurek węglowych układami zawierającymi heteroatom
  Autorzy:
  Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Damian Kulawik, Rafał Wieloch, Volodymir Pavlyuk, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 11 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 3. OLIGO(POLY)THIOPHENES, MULTIWALLED NANOTUBES, AND FULLERENE C60 FUNCTIONALIZED WITH SUBSTITUENTS CONTAINING A STEREOGENIC SULFUR OR PHOSPHORUS ATOM:SYNTHETIC AND STRUCTURAL STUDIES
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, A. Zajac, P. Wach- Panfiłow, W. Ciesielski, O. Michalski, J. Peszke
  Konferencja:
  XXII Ukrainian Conference on Organic Chemistry Chernivisi 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza( Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича)
  Data:
  konferencja 16-20 września 2013
  Status:
  Opublikowane
 4. Właściwości fizykochemiczne MWCNT funkcjonalizowanych związkami zawierającymi heteroatomy S i P
  Autorzy:
  Damian Kulawik, Józef Drabowicz, Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Agnieszka Folentarska, Wojciech Ciesielski
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 5. BROMINATION OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES
  Autorzy:
  Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  7TH INTERNATIONAL MEETING ON HALOGEN CHEMISTRY HALCHEM VII (rok: 2015, ), Wydawca: JAN DŁUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
  Data:
  konferencja 3-6 September
  Status:
  Opublikowane
 6. Functionalized fullerenes by organic salts containing sulfur and phosphorus atoms
  Autorzy:
  Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 7. THERMAL STABILITY OF MWCNT FUNCIONALIZED BY COPOUNDS CONTAINING S AND P HETEROATOMS
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, B. Dudziński, M. Opiłka, W. Ciesielski
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowane
 8. DERIVATIVES OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AS A NEW ENERGY STORAGE SYSTEMS
  Autorzy:
  Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Jozef Drabowicz
  Konferencja:
  THE XXth INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (ISPCS) (rok: 2015, ), Wydawca: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
  Data:
  konferencja 12-15 September
  Status:
  Opublikowane
 9. Functionalized fullerenes organophosphorus salts
  Autorzy:
  Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 10. NEW METHODS OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES (MWCNT) BROMINATION
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, M. Opiłka, W. Ciesielski, B. Dudziński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowane
 11. POCHODNE WIELOŚCIENNYCH NANORUREK WĘGLOWYCH JAKO NOWE SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII
  Autorzy:
  Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  Pomiędzy Naukami Zjazd Fizyków i Chemików IV Ogólnopolska Konferencja dla Studentów i Doktorantów (rok: 2015, ), Wydawca: HARIT Krzysztof Bednarek Częstochowa ISBN 978-83-62408-12-2
  Data:
  konferencja 18 września
  Status:
  Opublikowane
 12. Synteza pochodnych wielościennych nanorurek węglowych z układami selenowymi
  Autorzy:
  Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 13. Wybrane chiralne pochodne tiofenu i wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT) funkcjonalizowane podstawnikiem t-butylofenylotio(seleno)fosfinowym
  Autorzy:
  Dorota Krasowska, Partycja Pokora-Sobczak, Wojciech Ciesielski, Oskar Michalski, Jerzy Peszke, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-60988-15-2
  Data:
  konferencja 16-20 wrzesnia
  Status:
  Opublikowane
 14. FUNCTIONALIZED MULTIWALLED CARBON NANOTUBES/STARCHES SYSTEM
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, M. Opiłka, W. Ciesielski, B. Dudziński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowane
 15. FUNCTIONALIZED MULTIWALLED CARBON NANOTUBES/Β–CYCLODEXTRIN SYSTEMS
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, W. Ciesielski, B. Dudziński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowane
 16. GREEN BATTERIES BASED ON CARBON NANOTUBES
  Autorzy:
  Józef Drabowicz, Wojciech Ciesielski, Damian Kulawik, Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Agnieszka Folentarska
  Konferencja:
  THE XXth INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (ISPCS) (rok: 2015, ), Wydawca: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
  Data:
  konferencja 12-15 September
  Status:
  Opublikowane
 17. MODIFICATION OF CARBON NANOTUBES BY SALT CONTAINING A SULPHUR AND PHOSPHOROUS HETEROATOMS
  Autorzy:
  Jozef Drabowicz, Wojciech Ciesielski, Damian Kulawik, Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska
  Konferencja:
  7TH INTERNATIONAL MEETING ON HALOGEN CHEMISTRY HALCHEM VII (rok: 2015, ), Wydawca: JAN DŁUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
  Data:
  konferencja 3-6 September
  Status:
  Opublikowane
 18. PHISICOCHEMICAL PROPERITES OF MWCNT FUNCTIONALIZED BY COMPOUNDS CONTAINING S AND P HETEROATOMS
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, M. Opiłka, W. Ciesielski
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowane
 19. PHISICOCHEMICAL PROPERITES OF SULPHININLATED MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES(MWCNT)
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, W. Ciesielski, B. Dudziński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowane
 20. ROLE OF HALOGEN ATOMS IN MODIFICATION OF CARBON NANOTUBES
  Autorzy:
  Jozef Drabowicz, Wojciech Ciesielski, Damian Kulawik, Magdalena Pyzalska and Sandra Zdanowska
  Konferencja:
  7TH INTERNATIONAL MEETING ON HALOGEN CHEMISTRY HALCHEM VII (rok: 2015, ), Wydawca: JAN DŁUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
  Data:
  konferencja 3-6 September
  Status:
  Opublikowane
 21. Charakterystyka elektrochemiczna selenopochodnych MWCNTs
  Autorzy:
  Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 22. ELECTRODE MATERIALS ON THE BASE OF MODIFIED CARBON NANOTUBES, FULLERENES AND GRAPHENE AND APPLICATION IN LITHIUM-ION CELLS
  Autorzy:
  Jozef Drabowicz, Wojciech Ciesielski, Volodymyr Pavlyuk, Damian Kulawik, Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Agnieszka Folentarska, Robert Biczak
  Konferencja:
  THE XXth INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (ISPCS) (rok: 2015, ), Wydawca: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
  Data:
  konferencja 12-15 September
  Status:
  Opublikowane
 23. Elektrochemiczne właściwości MWCNT funkcjonalizowanych związkami zawierającymi heteroatomy S i P
  Autorzy:
  Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Volodymyr Pavliuk, Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Agnieszka Folentarska
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowane
 1. Synthesis of Sulfides , Sulfoxides and Sulfones
  Autorzy:
  J. Drabowicz, P. Kiełbasiński, A. Zając, P. Wach-Panfiłow
  Książka:
  Comprehensive Organic Synthesis II (rok: 2014, tom: 6, strony: 131-174), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane