Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optycznie czynne nanorurki węglowe: syntezy i badania strukturalne kowalencyjnych i supramolekularnych pochodnych zawierających stereogeniczny heteroatom oraz ich wykorzystanie w chemii "nowych materiałów" i w syntezie asymetrycznej

2011/03/B/ST5/03233

Słowa kluczowe:

rurki węglowe chiralność czynnośc optyczna stereogeniczne heteroatomy synteza asymetryczna kataliza sulfotlenki fosfinotlennki

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Drabowicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 368 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2016-03-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer stacjonarny. Za kwotę 5 000 PLN
 2. programowanie służące do przygotowania publikacji naukowych oraz do wykonania obliczeń numerycznych. Za kwotę 15 000 PLN
 3. Wyparka próżniowa. Za kwotę 20 000 PLN
 4. komputery typu Notebook. Za kwotę 10 000 PLN
 5. Homogenizator pojemnoiściowy. Za kwotę 5 000 PLN
 6. Rotacyjna pompa próżniowa. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (23)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Carbon nanotubes functionalized with sulfur, selenium, or phosphorus or substituents containing these elements IF: 0,601
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, W. Ciesielski, D. Kulawik, M. Pyzalska, S. Zdanowska, B. Dudzinski, P. Pokora-Sobczak, J. Chrzanowski, T. Makowski
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (rok: 2016, tom: 191, strony: 541-547), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
 2. Właściwości fizykochemiczne bromowanych wielościennych nanorurek węglowych funkcjonalizowanych tiofosforanem O-metylo-O-2-naftylo-L-N-metyloefedryniowym IF: 0,4
  Autorzy:
  M. Pyzalska, S. Zdanowska, D. Kulawik,J. Drabowicz, W. Ciesielski,
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2015, tom: 94, strony: 2189-2194), Wydawca: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Polsce; Polska Ministerstwo Przemysłu Chemicznego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2015.12.20 - link do publikacji
 3. A stereogenic heteroatom-containing substituent as an inducer of chirality in the derivatives of thiophenes (mono, oligo, and poly), fullerenes C60, and multiwalled nanotubes IF: 0,601
  Autorzy:
  D. Krasowska, A. Zajac, P. Wach, W. Ciesielski, O. Michalski, D. Kulawik, M. Pyzalska, B. Dudzinski, P. Pokora- Sobczak, T. Makowski, M. Janicka
  Czasopismo:
  Phosphorus , Sulfur and Silicon and Related Elements (rok: 2016, tom: 191, strony: 211-219), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1079198 - link do publikacji
 1. BROMINATION OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES
  Autorzy:
  Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  7TH INTERNATIONAL MEETING ON HALOGEN CHEMISTRY HALCHEM VII (rok: 2015, ), Wydawca: JAN DŁUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
  Data:
  konferencja 3-6 September
  Status:
  Opublikowana
 2. Elektrochemiczne właściwości MWCNT funkcjonalizowanych związkami zawierającymi heteroatomy S i P
  Autorzy:
  Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Volodymyr Pavliuk, Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Agnieszka Folentarska
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 3. FUNCTIONALIZED MULTIWALLED CARBON NANOTUBES/STARCHES SYSTEM
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, M. Opiłka, W. Ciesielski, B. Dudziński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowana
 4. FUNCTIONALIZED MULTIWALLED CARBON NANOTUBES/Β–CYCLODEXTRIN SYSTEMS
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, W. Ciesielski, B. Dudziński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Functionalized fullerenes by organic salts containing sulfur and phosphorus atoms
  Autorzy:
  Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. Functionalized fullerenes organophosphorus salts
  Autorzy:
  Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 7. MODIFICATION OF CARBON NANOTUBES BY SALT CONTAINING A SULPHUR AND PHOSPHOROUS HETEROATOMS
  Autorzy:
  Jozef Drabowicz, Wojciech Ciesielski, Damian Kulawik, Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska
  Konferencja:
  7TH INTERNATIONAL MEETING ON HALOGEN CHEMISTRY HALCHEM VII (rok: 2015, ), Wydawca: JAN DŁUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
  Data:
  konferencja 3-6 September
  Status:
  Opublikowana
 8. Właściwości fizykochemiczne MWCNT funkcjonalizowanych związkami zawierającymi heteroatomy S i P
  Autorzy:
  Damian Kulawik, Józef Drabowicz, Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Agnieszka Folentarska, Wojciech Ciesielski
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 9. FIRST ATTEMPTS TO FUNCTIONALIZATION OF CARBON NANOTUBES BY SUBSTITUENTS CONTAINING A STEREOGENIC HETEROATOM
  Autorzy:
  W. Ciesielski, O. Michalski, D. Kulawik, J. Drabowicz,
  Konferencja:
  XIXth INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (ISPCS) and advanced materials (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział matematyczno-Przyrodniczy AJD w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-313-1
  Data:
  konferencja 12-15 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 10. PHISICOCHEMICAL PROPERITES OF SULPHININLATED MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES(MWCNT)
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, W. Ciesielski, B. Dudziński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowana
 11. POCHODNE WIELOŚCIENNYCH NANORUREK WĘGLOWYCH JAKO NOWE SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII
  Autorzy:
  Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  Pomiędzy Naukami Zjazd Fizyków i Chemików IV Ogólnopolska Konferencja dla Studentów i Doktorantów (rok: 2015, ), Wydawca: HARIT Krzysztof Bednarek Częstochowa ISBN 978-83-62408-12-2
  Data:
  konferencja 18 września
  Status:
  Opublikowana
 12. OLIGO(POLY)THIOPHENES, MULTIWALLED NANOTUBES, AND FULLERENE C60 FUNCTIONALIZED WITH SUBSTITUENTS CONTAINING A STEREOGENIC SULFUR OR PHOSPHORUS ATOM:SYNTHETIC AND STRUCTURAL STUDIES
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, A. Zajac, P. Wach- Panfiłow, W. Ciesielski, O. Michalski, J. Peszke
  Konferencja:
  XXII Ukrainian Conference on Organic Chemistry Chernivisi 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza( Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича)
  Data:
  konferencja 16-20 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 13. PHISICOCHEMICAL PROPERITES OF MWCNT FUNCTIONALIZED BY COMPOUNDS CONTAINING S AND P HETEROATOMS
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, M. Opiłka, W. Ciesielski
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowana
 14. Synteza pochodnych wielościennych nanorurek węglowych z układami selenowymi
  Autorzy:
  Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 15. Charakterystyka elektrochemiczna selenopochodnych MWCNTs
  Autorzy:
  Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa ISBN 978-83-60988-20-6
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 16. DERIVATIVES OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AS A NEW ENERGY STORAGE SYSTEMS
  Autorzy:
  Sandra Zdanowska, Magdalena Pyzalska, Damian Kulawik, Wojciech Ciesielski, Jozef Drabowicz
  Konferencja:
  THE XXth INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (ISPCS) (rok: 2015, ), Wydawca: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
  Data:
  konferencja 12-15 September
  Status:
  Opublikowana
 17. ELECTRODE MATERIALS ON THE BASE OF MODIFIED CARBON NANOTUBES, FULLERENES AND GRAPHENE AND APPLICATION IN LITHIUM-ION CELLS
  Autorzy:
  Jozef Drabowicz, Wojciech Ciesielski, Volodymyr Pavlyuk, Damian Kulawik, Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Agnieszka Folentarska, Robert Biczak
  Konferencja:
  THE XXth INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (ISPCS) (rok: 2015, ), Wydawca: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
  Data:
  konferencja 12-15 September
  Status:
  Opublikowana
 18. GREEN BATTERIES BASED ON CARBON NANOTUBES
  Autorzy:
  Józef Drabowicz, Wojciech Ciesielski, Damian Kulawik, Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Agnieszka Folentarska
  Konferencja:
  THE XXth INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (ISPCS) (rok: 2015, ), Wydawca: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
  Data:
  konferencja 12-15 September
  Status:
  Opublikowana
 19. NEW METHODS OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES (MWCNT) BROMINATION
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, M. Opiłka, W. Ciesielski, B. Dudziński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowana
 20. ROLE OF HALOGEN ATOMS IN MODIFICATION OF CARBON NANOTUBES
  Autorzy:
  Jozef Drabowicz, Wojciech Ciesielski, Damian Kulawik, Magdalena Pyzalska and Sandra Zdanowska
  Konferencja:
  7TH INTERNATIONAL MEETING ON HALOGEN CHEMISTRY HALCHEM VII (rok: 2015, ), Wydawca: JAN DŁUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
  Data:
  konferencja 3-6 September
  Status:
  Opublikowana
 21. Wybrane chiralne pochodne tiofenu i wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT) funkcjonalizowane podstawnikiem t-butylofenylotio(seleno)fosfinowym
  Autorzy:
  Dorota Krasowska, Partycja Pokora-Sobczak, Wojciech Ciesielski, Oskar Michalski, Jerzy Peszke, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-60988-15-2
  Data:
  konferencja 16-20 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana
 22. Modyfikacja wielościennych nanorurek węglowych układami zawierającymi heteroatom
  Autorzy:
  Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Damian Kulawik, Rafał Wieloch, Volodymir Pavlyuk, Józef Drabowicz
  Konferencja:
  VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 11 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 23. THERMAL STABILITY OF MWCNT FUNCIONALIZED BY COPOUNDS CONTAINING S AND P HETEROATOMS
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, B. Dudziński, M. Opiłka, W. Ciesielski
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14 – 18 września
  Status:
  Opublikowana
 1. Synthesis of Sulfides , Sulfoxides and Sulfones
  Autorzy:
  J. Drabowicz, P. Kiełbasiński, A. Zając, P. Wach-Panfiłow
  Książka:
  Comprehensive Organic Synthesis II (rok: 2014, tom: 6, strony: 131-174), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana