Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synergizm umocnienia mineralnymi nanorurkami haloizytowymi oraz w wyniku obróbki cieplnej nowo opracowanych materiałów kompozytowych o osnowie stopów aluminium

2011/03/B/ST8/06076

Słowa kluczowe:

materiały kompozytowe stopy aluminium nanorurki haloizytowe wyciskanie na gorąco infiltracja ciśnieniowa mechaniczne mielenie

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Leszek Dobrzański 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 899 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-02-28

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Corrosion behaviour of aluminium matrix composites reinforced with sintered halloysite nanotubes
  Autorzy:
  Dobrzański L.A., Reimann Ł., Kujawa M., Tomiczek B.
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2015, tom: 73/2, strony: 92-99), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 2. Mechanically milled aluminium matrix composites reinforced with halloysite nanotubes
  Autorzy:
  Dobrzański L.A., Tomiczek B., Adamiak M., Gołombek K.
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2012, tom: 55/2, strony: 654-660), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 3. Role of halloysite nanoparticles and milling time on the synthesis of AA 6061 aluminium matrix composites
  Autorzy:
  Dobrzański L.A., Tomiczek B., Matula G., Gołombek K.
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: 939, strony: 84-89), Wydawca: ScientificNet (Trans Tech Publications Inc.), Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.939.84 - link do publikacji
 4. TEM and XRD study of nanostructured composite materials reinforced with the halloysite particles
  Autorzy:
  Dobrzański L.A., Tomiczek B., Pawlyta M., Nuckowski P.
  Czasopismo:
  Materials Science Forum (rok: 2014, tom: 783-786, strony: 1591-1596), Wydawca: ScientificNet (Trans Tech Publications Inc.), Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/MSF.783-786.1591 - link do publikacji
 5. Composite materials based on EN AW-AlMg1SiCu aluminium alloy reinforced with halloysite particles
  Autorzy:
  Tomiczek B., Dobrzański L.A.
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materiale and Manufacturing Engineering (rok: 2013, tom: 61/1, strony: 39-46), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 6. EN AW-AlMg1SiCu alloy matrix composite materials reinforced with halloysite particles manufactured by mechanical milling
  Autorzy:
  Dobrzański L.A., Tomiczek B., Pawlyta M., Gołombek K
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2014, tom: 2 (198), strony: 102-105), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
 7. Effect of milling time on crystallite size and microstructure of AA6061 composites fabricated via mechanical alloying IF: 0,571
  Autorzy:
  Tomiczek B., Pawlyta M., Adamiak M., Dobrzański L.A
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 21947, strony: 789-793), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science PAS, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0208 - link do publikacji
 8. Aluminium AlSi12 alloy matrix composites reinforced by mullite porous preforms IF: 0,433
  Autorzy:
  Tomiczek B., Kujawa M., Matula G., Kremzer M., Tański T., Dobrzański L.A.
  Czasopismo:
  Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (rok: 2015, tom: 4, strony: 46-54), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mave.201500411 - link do publikacji
 9. Aluminium AlMg1SiCu matrix composite materials reinforced with halloysite particles IF: 0,763
  Autorzy:
  Dobrzański L.A., Tomiczek B., Pawlyta M., Król M.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59/1, strony: 335-338), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science PAS, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0055 - link do publikacji
 10. Effect of milling conditions on microstructure and properties of AA6061/halloysite composites
  Autorzy:
  Tomiczek B., Dobrzański L.A., Adamiak M
  Czasopismo:
  Procedia Manufacturing (rok: 2015, tom: 2, strony: 402-407), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.promfg.2015.07.071 - link do publikacji
 11. Manufacturing of porous ceramic preforms based on halloysite nanotubes (HNTs) IF: 0,571
  Autorzy:
  Kujawa M., Dobrzański L.A., Matula G., Kremzer M., Tomiczek B.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61, strony: 917-922), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science PAS, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0155 - link do publikacji
 12. Transmission electron microscopy observations on phase transformations during aluminium/mullite composites formation by gas pressure infiltration IF: 2,714
  Autorzy:
  Pawlyta M., Tomiczek B., Dobrzański L.A., M. Kujawa, B. Bierska-Piech
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2016, tom: 114, strony: 45186), Wydawca: Elsevier Inc
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2016.02.003 - link do publikacji
 1. Struktura i wybrane własnosci materiałów kompozytowych wzmacnianych nanorurkami haloizytowymi
  Autorzy:
  Tomiczek B., Dobrzański L.A.
  Konferencja:
  XL Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2012, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 24-27 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Określenie struktury i wielkości krystalitów nanokompozytów wzmacnianych haloizytem
  Autorzy:
  Tomiczek B., Dobrzański L.A.
  Konferencja:
  XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2013, ), Wydawca: AGH Kraków
  Data:
  konferencja 24-27 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. Wytwarzanie porowatych szkieletów ceramicznych na bazie nanorurek mineralnych pozyskanych z haloizytu
  Autorzy:
  Kujawa M., Dobrzański L.A., Kremzer M
  Konferencja:
  XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 24-27 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Mechanical properties and wear resistance of PM composite materials reinforced with the halloysite particles
  Autorzy:
  Dobrzański L.A., Tomiczek B., Pakieła W., Tomiczek A.E
  Konferencja:
  3rd International Conference COMAT on Recent Trends in Structural Materials (rok: 2015, ), Wydawca: ScientificNet (Trans Tech Publications Inc.), Switzerland
  Data:
  konferencja 19-21 listopad
  Status:
  Złożona