Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie homeostazy cholesterolu

2011/03/B/NZ4/02390

Słowa kluczowe:

cholesterol choroby układu naczyniowego homeostaza

Deskryptory:

 • NZ4_2: Fizjologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krystian Kubica 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 45 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2014-08-29

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Two-compartment model as a teaching tool for cholesterol homeostasis IF: 0,94
  Autorzy:
  Artur Wrona, Joanna Balbus, Olga Hrydziuszko, Krystian Kubica
  Czasopismo:
  Advances in Physiology Education (rok: 2015, tom: 39, strony: 372-377), Wydawca: American Physiological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1152/advan.00141.2014. - link do publikacji
 2. Mathematical Two-compartment Model of Human Cholesterol Transport in Application to High Blood Cholesterol Diagnosis and Treatment
  Autorzy:
  O. Hrydziuszko, A. Wrona, J. Balbus, K. Kubica
  Czasopismo:
  Electronic Notes in Theoretical Computer Science (rok: 2014, tom: 306, strony: 19-30), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.entcs.2014.06.012 - link do publikacji
 3. Mathematical analyses of two-compartment model of human cholesterol circulatory transport in application to high blood cholesterol prevention, diagnosis and treatment IF: 0,747
  Autorzy:
  Olga Hrydziuszko, Joanna Balbus, Magdalena Żulpo, Artur Wrona, Krystian Kubica
  Czasopismo:
  Theoretical Computer Science (rok: 2015, tom: 608, strony: 98-107), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tcs.2015.07.057 - link do publikacji
 4. A Model of Gallbladder Motility IF: 1,521
  Autorzy:
  Magdalena Żulpo, Joanna Balbus, Krystian Kubica
  Czasopismo:
  Computers in Biology and Medicine , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Znaczenie diagnostyczne i terapeutyczne modeli homeostazy cholesterolu
  Autorzy:
  A. Wrona, O. Hrydziuszko, J. Balbus, K. Kubica
  Konferencja:
  V Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych (rok: 2014, ), Wydawca: Komisja Inżynierii Biomedycznej oddziału PAN we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 20-21.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Investigating cholesterol homeostasis with a two-compartment mathematical model: Towards tailored prevention and treatment of high cholesterol
  Autorzy:
  O. Hrydziuszko, K.Kubica, A. Wrona, J. Balbus
  Konferencja:
  Internatinal Union of Physiological Sciences 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: IUPS
  Data:
  konferencja 21-26.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Multi-compartment mathematical model of cholesterol homeostasis
  Autorzy:
  K.Kubica, O. Hrydziuszko, A. Wrona, J. Balbus
  Konferencja:
  International Conference on Symstems Biology (rok: 2013, ), Wydawca: ICSB
  Data:
  konferencja 30.08-3.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. A mathematical model of gallbladder motility
  Autorzy:
  Magdalena Żulpo, Joanna Balbus, Krystian Kubica
  Konferencja:
  International Study Group For Systems Biology (rok: 2016, ), Wydawca: Junggebauer Mediem GmbH
  Data:
  konferencja 4-7.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. A mathematical model of the bile enterohepatic circulation
  Autorzy:
  M. Żulpo, J. Balbus, A. Wrona, K. Kubica
  Konferencja:
  6th Conference on Systems Biology of Mammalian Cells (rok: 2016, ), Wydawca: HelmholtzZentrum munchen, German Research Center for Environmental Health
  Data:
  konferencja 6-8.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Modelowanie homeostazy cholesterolu
  Autorzy:
  Artur Wrona, Olga Hrydziuszko, Joanna Balbus
  Konferencja:
  IV Sympozjum Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych (rok: 2013, ), Wydawca: Oddział PAN we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 20-21.06.2013
  Status:
  Opublikowana