Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Archiktektury supramolekularne w nowych kompleksach jonów metali d- i f-elektronowych

2011/03/B/ST5/01036

Słowa kluczowe:

samoorganizacja architektury supramolekularne metale przejściowe

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Violetta Patroniak 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 315 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-05

Zakończenie projektu: 2015-09-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Lodówka chemiczna. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Zestaw komputerowy. Za kwotę 2 597 PLN
 3. Pompa membranowa. Za kwotę 10 000 PLN
 4. Wyparka próżniowa. Za kwotę 22 000 PLN
 5. Mieszadło magnetyczne z elektronicznym czujnikiem temperatury. Za kwotę 8 000 PLN
 6. Waga elektroniczna (system do pomiaru mas). Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 1. The cobalt(II) complex of a new tridentate Schiff-base ligand as a catalyst for hydrosilylation of olefins IF: 3,699
  Autorzy:
  A. Gorczyński, M. Zaranek, S. Witomska, A. Bocian, A. R. Stefankiewicz, M. Kubicki, V. Patroniak, P. Pawluć
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2016, tom: 78, strony: 71-74), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2016.02.009 - link do publikacji
 2. Quaterpyridines as Scaffolds for Functional Metallosupramolecular Materials IF: 37,369
  Autorzy:
  A. Gorczyński, J. M. Harrowfield, V. Patroniak, A. R. Stefankiewicz
  Czasopismo:
  Chemical Reviews (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: ACS
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1021/acs.chemrev.6b00377 - link do publikacji
 3. Luminescent activity of metallosupramolecular Cd (II) complexes containing dimethylterpyridine ligand IF: 3,613
  Autorzy:
  A. Gorczyński, D. Marcinkowski, D. Pakulski, M. Kubicki, J. M. Harrowfield, A. R. Stefankiewicz, Z. Hnatejko, V. Patroniak
  Czasopismo:
  Arabian Journal of Chemistry (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.arabjc.2016.04.006 - link do publikacji
 4. New Fe(II) complexes with Schiff base ligand: synthesis, spectral characterization, magnetic studies and thermal stability IF: 2,011
  Autorzy:
  M. A. Fik, M. Loffler, M. Weselski, M. Kubicki, M. Korabik, V. Patroniak
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2015, tom: 102, strony: 609-614), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. New vanadium complexes with 6,6'-dimethyl-2,2':6',2'-terpyridine in terms of structure and biological properties IF: 2,011
  Autorzy:
  M. A. Fik, A. Gorczyński, M. Kubicki, Z. Hnatejko, A. Wadas, P. J. Kulesza, A. Lewińska, M. Giel-Pietraszuk, E. Wyszko, V. Patroniak
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2015, tom: 97, strony: 83-93), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2015.05.021 - link do publikacji
 6. Mono-, di- and trinuclear complexes of bis(terpyridine) ligand: synthesis, crystal structures and magnetic properties IF: 1,813
  Autorzy:
  M. Wałęsa-Chorab, A. Gorczyński, M. Kubicki, M. Korabik, V. Patroniak
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2013, tom: 54, strony: 260-272), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2013.02.054 - link do publikacji
 7. New organoplatinum(IV) complex with quaterpyridine ligand: synthesis, structures and catalytic activity in the hydrosilylation of styrene and terminal alkynes IF: 2,915
  Autorzy:
  A. Adamski, M. Kubicki, P. Pawluć, T. Grabarkiewicz, V. Patroniak
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2013, tom: 42, strony: 79-83), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2013.08.005 - link do publikacji
 8. Supramolecular complexes of cobalt(II), manganese(II) and cadmium(II) with bis(terpyridine) ligand as novel luminescent materials IF: 0,444
  Autorzy:
  M. Wałęsa-Chorab, A. Gorczyński, D. Marcinkowski, Z. Hnatejko, V. Patroniak
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology (rok: 2013, tom: 15, strony: 91-95), Wydawca: Versita
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/pjct-2013-0052 - link do publikacji
 9. A molecular switching of copper complexes with quaterpyridine IF: 2,686
  Autorzy:
  A. Adamski, M. Osińska, Z. Hnatejko, M. Kubicki, G. Consiglio, V. Patroniak
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201601148 - link do publikacji
 10. A new polymeric complex of silver(I) with a hybrid pyrazine-bipyrydine ligand - synthesis, crystal structure and its photocatalytic activity IF: 2,966
  Autorzy:
  D. Marcinkowski, M. Wałęsa-Chorab, V. Patroniak, M. Kubicki, G. Kądziołka, B. Michalkiewicz
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2014, tom: 38, strony: 604-610), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3nj01187a - link do publikacji
 11. Self-assembly of transition metal ion complexes of a hybrid pyrazine-terpyridine ligand IF: 3,806
  Autorzy:
  A. R. Stefankiewicz, M. Wałęsa-Chorab, J. Harrowfield, M. Kubicki, Z. Hnatejko, M. Korabik, V. Patroniak
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2013, tom: 42, strony: 1743-1751), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c2dt31982a - link do publikacji
 12. Supramolecular synthons and pattern recognition in adenine amides – synthesis, structures and thermal properties IF: 2,349
  Autorzy:
  A. Adamski, A. Bogucki, R. Świetlik, R. J. Wróbel, Ł. Klapiszewski, T. Jesionowski, B. Tylkowski, M. Kubicki, V. Patroniak
  Czasopismo:
  Supramolecular Chemistry (rok: 2015, tom: 27, strony: 571-583), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10610278.2015.1034125 - link do publikacji
 13. The formation of mononuclear iron(II) and zinc(II) complexes and dinuclear mesocates of copper(II) with pyrazine-bis(bipyridine) ligand IF: 2,108
  Autorzy:
  M. Wałęsa-Chorab, D. Marcinkowski, M. Kubicki, Z. Hnatejko, V. Patroniak
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2016, tom: 118, strony: 44931), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2016.07.040 - link do publikacji
 14. 6,6″-Dimethyl-2,2′:6′,2″-terpyridine revisited: New fluorescent silver(I) helicates with in vitro antiproliferative activity via selective nucleoli targeting IF: 3,432
  Autorzy:
  M. A. Fik, A. Gorczyński, M. Kubicki, Z. Hnatejko, A. Fedoruk-Wyszomirska, E. Wyszko, M. Giel-Pietraszuk, V. Patroniak
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 86, strony: 456-468), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2014.09.004 - link do publikacji
 15. Absorption spectra, luminescence properties and electrochemical behavior of Mn(II), Fe(III) and Pt(II) complexes with quaterpyridine ligand IF: 2,047
  Autorzy:
  A. Adamski, M. Wałęsa-Chorab, M. Kubicki, Z. Hnatejko, V. Patroniak
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2014, tom: 81, strony: 188-195), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2014.05.081 - link do publikacji