Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego w oparciu o zbadanie i modulację neuroimmunologicznych interakcji w działaniu leków opioidowych.

2011/03/B/NZ4/00042

Słowa kluczowe:

ból neuropatyczny neuroimmunologia mikroglej substancje immunomoduluące leki przeciwbólowe

Deskryptory:

 • NZ4_4: Patofizjologia ogólna
 • NZ4_7: Neurofizjologia
 • NZ4_12: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Farmakologii PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Mika 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 840 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-06

Zakończenie projektu: 2015-08-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. wirówka 5430 R z chłodzeniem firmy Eppendorf. Za kwotę 21 792 PLN
 2. chłodziarko-zamrażarka firmy Liebherr. Za kwotę 2 600 PLN
 3. systemu zasysającego EcoVac2 firmy Schuett-Biotec. Za kwotę 3 634 PLN
 4. komputer. Za kwotę 3 228 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (24)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (39)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Blockade of Toll-Like Receptors (TLR2, TLR4) Attenuates Pain and Potentiates Buprenorphine Analgesia in a Rat Neuropathic Pain Model. IF: 3,582
  Autorzy:
  Agnieszka M. Jurga, Ewelina Rojewska, Anna Piotrowska, Wioletta Makuch, Dominika Pilat, Barbara Przewlocka, Joanna Mika
  Czasopismo:
  Neural Plastisity (rok: 2016, tom: 2016, strony: 44938), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2016/5238730 - link do publikacji
 2. Importance of glial activation in neuropathic pain. IF: 2,68
  Autorzy:
  Mika J, Żychowska M, Popiołek-Barczyk K, Rojewska E, Przewłocka B.
  Czasopismo:
  Eur J Pharmacol. (rok: 2013, tom: 716(13), strony: 106-119), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejphar.2013.01.072 - link do publikacji
 3. Inhibition of intracellular signaling pathways NF-κB and MEK1/2 attenuates neuropathic pain development and enhances morphine analgesia. IF: 2,16
  Autorzy:
  Popiołek-Barczyk K; Makuch W; Rojewska E; Piłat D; Mika J.
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2014, tom: 66, strony: 845-51), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2014.05.001 - link do publikacji
 4. Anandamide, Acting via CB2 Receptors, Alleviates LPS-Induced Neuroinflammation in Rat Primary Microglial Cultures. IF: 3,582
  Autorzy:
  Malek N, Popiolek-Barczyk K, Mika J, Przewlocka B, Starowicz K.
  Czasopismo:
  Neural Plasticity (rok: 2015, tom: 2015, strony: 130639), Wydawca: Hindawi Publishing Corparation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2015/130639 - link do publikacji
 5. Delta-opioid receptor analgesia is independent of microglial activation in a rat model of neuropathic pain. IF: 3,53
  Autorzy:
  Mika J, Popiołek-Barczyk K, Rojewska E, Makuch W, Starowicz K. Przewłocka B.
  Czasopismo:
  Plos One (rok: 2014, tom: 9, strony: 44940), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0104420 - link do publikacji
 6. Expression profiling of genes modulated by minocycline in a rat model of neuropathic pain IF: 3,53
  Autorzy:
  Rojewska E, Korostyński M, Przewłocki R, Przewłocka B, Mika J.
  Czasopismo:
  Mol Pain (rok: 2014, tom: 10, strony: 44942), Wydawca: BioMed
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/1744-8069-10-47 - link do publikacji
 7. Minocycline enhances the effectiveness of nociceptin/orphanin FQ during neuropathic pain. IF: 2,7
  Autorzy:
  Popiolek-Barczyk K., Rojewska E., Jurga A.M., Makuch W., Zador F., Borsodi A., Piotrowska A., Przewlocka B., Mika J.
  Czasopismo:
  Biomed Res Int. (rok: 2014, tom: 762930, strony: 44938), Wydawca: Hindawi Publishing Corparation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/762930 - link do publikacji
 8. Rola chemokin w bólu neuropatycznym
  Autorzy:
  Kwiatkowski K., Mika J.
  Czasopismo:
  Ból (rok: 2014, tom: 14 (1), strony: 19-35), Wydawca: Elipsa-Jaim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/1640-324x.1108256 - link do publikacji
 9. Rola gleju w efektach opioidów w bólu neuropatycznym.
  Autorzy:
  Mika J, Rojewska E, Popiołek-Barczyk K, Żychowska M, Przewłocka B.
  Czasopismo:
  Ból (rok: 2012, tom: 4, strony: 39-51), Wydawca: Elipsa-Jaim
  Status:
  Opublikowana
 10. The influence of microglia activation on the efficacy of amitriptyline, doxepin, milnacipran, venlafaxine and fluoxetine in a rat model of neuropathic pain IF: 2,684
  Autorzy:
  Zychowska M., Rojewska E., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Czasopismo:
  Eur J Pharmacol. (rok: 2015, tom: 749, strony: 115-23), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejphar.2014.11.022 - link do publikacji
 11. Blockade of IL-18 signaling diminished neuropathic pain and enhanced the efficacy of morphine and buprenorphine. IF: 3,84
  Autorzy:
  Pilat D, Piotrowska A, Rojewska E, Jurga A, Ślusarczyk J, Makuch W, Basta-Kaim A, Przewlocka B, Mika J
  Czasopismo:
  Mol Cell Neuroscience (rok: 2016, tom: 71, strony: 114-124), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mcn.2015.12.013 - link do publikacji
 12. IL-1 receptor antagonists reverse the impaired efficiencies of morphine and buprenorphine in a rat neuropathic pain model IF: 2,684
  Autorzy:
  Pilat D, Rojewska E, Jurga A, Piotrowska A, Makuch W, Przewlocka B, Mika J
  Czasopismo:
  Eur J Pharm (rok: 2015, tom: 764, strony: 240-248), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejphar.2015.05.058; - link do publikacji
 13. Involvement of pro- and antinociceptive factors in minocycline analgesia in rat neuropathic pain model. IF: 2,78
  Autorzy:
  Rojewska E., Popiolek-Barczyk K., Jurga A.M., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Czasopismo:
  J Neuroimmunol. (rok: 2014, tom: 277(1-2), strony: 57-66), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jneuroim.2014.09.020 - link do publikacji
 14. Minocyklina jako modulator czynników neuroimmunologicznych w bólu neuropatycznym.
  Autorzy:
  Rojewska E., Żychowska M., Popiołek-Barczyk K., Przewłocka B., Mika J.
  Czasopismo:
  Ból (rok: 2013, tom: 14, strony: 44934), Wydawca: Elipsa-Jaim
  Status:
  Opublikowana
 15. Rola cytokin z rodziny interleukiny-1 w transmisji nocyceptywnej
  Autorzy:
  Piłat D, Mika J
  Czasopismo:
  Ból (rok: 2014, tom: 15 (4), strony: 39-47), Wydawca: Index Copernicus
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/1640324x.1132019 - link do publikacji
 16. Effects of selective and non-selective inhibitors of nitric oxide synthase on morphine- and endomorphin-1-induced analgesia in acute and neuropathic pain in rats IF: 4,81
  Autorzy:
  Makuch W, Mika J, Rojewska E, Żychowska M, Przewłocka B.
  Czasopismo:
  Neuropharmacology (rok: 2013, tom: 75, strony: 445-457), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.neuropharm.2013.08.031 - link do publikacji
 17. Minocycline prevents dynorphin-induced neurotoxicity during neuropathic pain in rats. IF: 4,81
  Autorzy:
  Rojewska E., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Czasopismo:
  Neuropharmacology (rok: 2014, tom: 86, strony: 301-310), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.neuropharm.2014.08.001 - link do publikacji
 18. Parthenolide Relieves Pain and Promotes M2 Microglia/Macrophage Polarization in Rat Model of Neuropathy IF: 3,582
  Autorzy:
  Popiolek-Barczyk K, Kolosowska N, Piotrowska A, Makuch W, Rojewska E, Pilat D, Mika J
  Czasopismo:
  Neural Plasticity (rok: 2015, tom: 2015, strony: 676473), Wydawca: Hindawii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2015/676473; - link do publikacji
 19. The Role of Some Chemokines from the CXC Subfamily in a Mouse Model of Diabetic Neuropathy. IF: 3,536
  Autorzy:
  Zychowska M, Rojewska E, Pilat D, and Mika J
  Czasopismo:
  Journal of Diabetes Research (rok: 2015, tom: 2015, strony: 44939), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2015/750182 - link do publikacji
 20. Treatment with a carbon monoxide-releasing molecule (CORM-2) inhibits neuropathic pain and enhances opioid effectiveness in rats. IF: 1,928
  Autorzy:
  Jurga AM., Piotrowska A., Starnowska J., Rojewska E., Makuch W., Mika J.
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2016, tom: 68, strony: 206-13), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2015.08.016 - link do publikacji
 21. Beneficial properties of maraviroc on neuropathic pain development and opioid effectiveness in rats. IF: 3,689
  Autorzy:
  Kwiatkowski K, Piotrowska A, Rojewska E, Makuch W, Jurga A, Slusarczyk J, Trojan E, Basta-Kaim A, Mika J.
  Czasopismo:
  Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. (rok: 2015, tom: 64, strony: 68-78), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pnpbp.2015.07.005 - link do publikacji
 22. Glej - wróg czy przyjaciel?
  Autorzy:
  Mika J.
  Czasopismo:
  Wszechświat (rok: 2014, tom: 114, strony: 45153), Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 23. Minocycline influences the anti-inflammatory interleukins and enhances the effectiveness of morphine under mice diabetic neuropathy. J Neuroimmunol. 2013;262(1-2):35-45. IF: 2,78
  Autorzy:
  Żychowska M, Rojewska E, Kreiner G, Nalepa I, Przewłocka B, Mika J.
  Czasopismo:
  J Neuroimmunol. (rok: 2013, tom: 262(1-2), strony: 262(1-2):35-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jneuroim.2013.06.005 - link do publikacji
 24. PD98059 Influences Immune Factors and Enhances Opioid Analgesia in Model of Neuropathy. IF: 3,234
  Autorzy:
  Ewelina Rojewska, Katarzyna Popiolek-Barczyk, Natalia Kolosowska, Anna Piotrowska, Magdalena Zychowska, Wioletta Makuch, Barbara Przewlocka, Joanna Mika
  Czasopismo:
  Plos One (rok: 2015, tom: 10, strony: e0138583), Wydawca: Plos
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0138583 - link do publikacji
 1. Down-regulation of proinflammatory cytokines enhances efficiency of some opioid receptor ligands.
  Autorzy:
  Popiołek-Barczyk K, Rojewska E, Makuch W, Żychowska M, Przewłocka B, Mika J.
  Konferencja:
  FENS Featured Regional Meeting NEUROSCIENCE IN PRAGUE, Praga, Republika Czeska (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Experimental Medicine AS CR
  Data:
  konferencja 11-14.09.2013, Praga, Republika Czeska
  Status:
  Opublikowana
 2. Genes regulated by minocycline, a microglial inhibitor, under neuropathic pain-microarray gene expression profiling
  Autorzy:
  Rojewska E., Korostynski M., Przewlocki R., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  EMBL Conference Microglia: Guardians of the Brain, Heidelberg, Niemcy (rok: 2014, ), Wydawca: Book of Abstracts
  Data:
  konferencja 26-29.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. IL-1 receptor antagonist reverses the impaired efficiency of morphine and buprenorphine in a rat neuropathic pain model.
  Autorzy:
  Pilat D., Rojewska E., Jurga A., Piotrowska A., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2015 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2015, ), Wydawca: IBRO&IRUN
  Data:
  konferencja 17-19.04.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 4. Mika J.
  Autorzy:
  The role of opioid peptides under neuropathic pain.
  Konferencja:
  The 12th International Symposium MOLECULAR BASIS OF PATHOLOGY AND THERAPY IN NEUROLOGICAL DISORDERS" (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 20-21.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. The involvement of TNF-family in diabetic neuropathy in mice.
  Autorzy:
  Żychowska M, Rojewska E, Kreiner G, Nalepa I, Przewłocka B, Mika J
  Konferencja:
  NEURONUS 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: IBRO & IRUN
  Data:
  konferencja 9-11.05.2013 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 6. The neuroimmunological basis of the neuropathic pain.
  Autorzy:
  Mika J, Rojewska E, Makuch W, Żychowska M, Popiołek-Barczyk K. Przewłocka B.
  Konferencja:
  22th International Sympozjum "Molecular and physiological aspects of regulatory process of the organism". (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Abaton
  Data:
  konferencja 14-15.06.2013, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 7. The role of CXCL1 and CXCL5 in in nociceptive transmission in a mouse model of diabetic neuropathy.
  Autorzy:
  Zychowska M., Rojewska E., Pilat D., Mika J.
  Konferencja:
  The 12th International Symposium MOLECULAR BASIS OF PATHOLOGY AND THERAPY IN NEUROLOGICAL DISORDERS" (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 20-21.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Minocycline - a neuromodulator of neuropathic pain
  Autorzy:
  Rojewska E, Makuch W, Żychowska M, Przewłocka B, Mika J.
  Konferencja:
  22th International Sympozjum "Molecular and physiological aspects of regulatory process of the organism" (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Abaton
  Data:
  konferencja 14-15.06.2013, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 9. Minocycline influences the anti-inflammatory interleukins and enhances the effectiveness of morphine under mice diabetic neuropathy.
  Autorzy:
  Żychowska M., Rojewska E., Kreiner G., Nalepa I., Przewłocka B., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2014 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 25-27.04.2014 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 10. PD98059 influences immune factors and enhances opioid analgesia in a rat model of neuropathic pain.
  Autorzy:
  Rojewska E., Kolosowska N., Popiolek-Barczyk K., Zychowska M., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2015 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2015, ), Wydawca: IBRO&IRUN
  Data:
  konferencja 17-19.04.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 11. Rationale for targeting the endocannabinoid system to manage neuroinflammation in LPS-activated primary microglial cultures.
  Autorzy:
  Malek N., Popiolek-Barczyk K., Mika J., Przewlocka B., Starowicz K.
  Konferencja:
  24th Annual Symposium of the International Cannabinoid Research Society (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 27.06-03.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 12. The effects of minocycline on microglial cell activation – in vivo and in vitro studies.
  Autorzy:
  Popiołek-Barczyk K., Piotrowska A., Jurga A., Rojewska E., Ślusarczyk J., Basta-Kaim A., Mika J.
  Konferencja:
  XV Zjazd Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 26-28.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. The effects of minocycline on pro- and anti-inflammatory factors after LPS stimulation in primary cultures of rat microglia.
  Autorzy:
  Popiołek-Barczyk K., Ślusarczyk J., Basta-Kaim A., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2014 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 25-27.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 14. The inhibitor of NF-kappaB, parthenolide, enhances morphine analgesia under neuropathic pain.
  Autorzy:
  Piotrowska A., Popiołek-Barczyk K., Rojewska E., Makuch W., Piłat D., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2014 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 25-27.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 15. The role of microglia in opioid analgesia -in vivo and in vitro studies.
  Autorzy:
  Popiolek-Barczyk K., Rojewska E., Makuch W., Starowicz-Bubak K., Przewlocka B, Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2015 IBRO&IRUN Neuroscience Forum, (rok: 2015, ), Wydawca: IBRO&IRUN
  Data:
  konferencja 17-19.04.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 16. Wpływ minocykliny na komórki glejowe oraz profil uwalnianych interleukin w przebiegu neuropatii cukrzycowej u myszy.
  Autorzy:
  Żychowska M, Rojewska E, Mika J, Przewłocka B.
  Konferencja:
  XXX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN "Ból przewlekły, mechanizmy, terapia" (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Farmakologii PAN
  Data:
  konferencja 19-22.02.2013, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 17. Genes associated with minocycline efficacy in neuropathic pain.
  Autorzy:
  Rojewska E., Korostynski M., Przewlocki R., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  The 12th International Symposium MOLECULAR BASIS OF PATHOLOGY AND THERAPY IN NEUROLOGICAL DISORDERS" (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 20-21.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 18. Jurga A., Rojewska E., Piotrowska A., Pilat D., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Autorzy:
  Progression of chronic pain due to Toll-like receptors' mediated inflammatory state and its reversion by TLR4 antagonist administration.
  Konferencja:
  NEURONUS 2015 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2015, ), Wydawca: IBRO & IRUN
  Data:
  konferencja 17-19.04.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 19. Maraviroc modulates neuropathic pain by the CCR5 and CCR2 chemokine receptors.
  Autorzy:
  Kwiatkowski K., Rojewska E., Makuch W., Mika J.
  Konferencja:
  The 12th International Symposium MOLECULAR BASIS OF PATHOLOGY AND THERAPY IN NEUROLOGICAL DISORDERS" (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 20-21.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 20. The influence of minocycline on immune factors during neuropathic pain.
  Autorzy:
  Rojewska E., Makuch W., Przewłocka B., Mika J.
  Konferencja:
  XV Zjazd Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 26-28.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 21. The role of chemokin receptor CCR2 under neuropathic pain.
  Autorzy:
  Piotrowska A., Kwiatkowski K., Rojewska E., Ślusarczyk J., Makuch W., Basta-Kaim A., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2015 IBRO&IRUN Neuroscience Forum, (rok: 2015, ), Wydawca: IBRO&IRUN
  Data:
  konferencja 17-19.04.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 22. The role of microglia cells activation in the effects of opioids.
  Autorzy:
  Popiołek-Barczyk K, Rojewska E, Żychowska M, Makuch W, Przewłocka B, Mika J.
  Konferencja:
  XI Międzynarodowe Sympozjum pt. "Molekularne podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych" 22-23.11.2012 Warszawa (rok: 2012, ), Wydawca: Ratt Line Maciej Zalewski
  Data:
  konferencja 22-23.11.2012 Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 23. Wpływ aktywacji komórek mikrogleju na skuteczność działania opioidów w modelu bólu neuropatycznego
  Autorzy:
  Popiołek-Barczyk K, Rojewska E, Żychowska M, Makuch W, Przewłocka B, Mika J.
  Konferencja:
  XXX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN "Ból przewlekły, mechanizmy, terapia" (rok: 2013, ), Wydawca: Instytutu Farmakologii PAN
  Data:
  konferencja 19-22.02.2013 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 24. Wpływ modulacji czynników immunologicznych na efektywność leków opioidowych stosowanych w praktyce klinicznej.
  Autorzy:
  Mika J, Rojewska E, Makuch W, Żychowska M, Popiołek-Barczyk K, Przewłocka B.
  Konferencja:
  VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (rok: 2013, ), Wydawca: Elipsa-Jaim
  Data:
  konferencja 25-28 września 2013, Zakopane
  Status:
  Opublikowana
 25. Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla terapii bólu neuropatycznego - mikromacierze DNA.
  Autorzy:
  Rojewska E, Korostyński M, Przewłocki R, Przewłocka B, Mika J.
  Konferencja:
  VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (rok: 2013, ), Wydawca: Elipsa-Jaim
  Data:
  konferencja 25-28 września 2013, Zakopane
  Status:
  Opublikowana
 26. Rola systemu dynorfinowego w szczurzym modelu bólu neuropatycznego
  Autorzy:
  Rojewska E, Makuch W, Żychowska M, Popiołek-Barczyk K, Mika J, Przewłocka B.
  Konferencja:
  XXX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie "Ból przewlekły, mechanizmy, terapia" (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Farmakologii PAN
  Data:
  konferencja 19-22.02.2013 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 27. TLR2 and TLR4 antagonists act like analgesics and potentiate opioids effectiveness under neuropathic pain.
  Autorzy:
  Jurga A.M., Rojewska E., Kolosowska N., Popiolek-Barczyk K., Makuch W., Przewlocka B., Mika J.
  Konferencja:
  The 12th International Symposium MOLECULAR BASIS OF PATHOLOGY AND THERAPY IN NEUROLOGICAL DISORDERS" (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 20-21.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 28. The influence of microglial cells activation on analgesic effect of selective and nonselective opioid receptor ligands.
  Autorzy:
  Popiołek-Barczyk K, Rojewska E, Makuch W, Starowicz-Bubak K, Żychowska M, Przewłocka B, Mika J.
  Konferencja:
  22th International Sympozjum "Molecular and physiological aspects of regulatory process of the organism". (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Abaton
  Data:
  konferencja 14-15.06.2013, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 29. Diabetes and pain
  Autorzy:
  Żychowska M, Rojewska E, Kreiner G, Nalepa I, Przewłocka B, Mika J.
  Konferencja:
  22th International Sympozjum "Molecular and physiological aspects of regulatory process of the organism" (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Abaton
  Data:
  konferencja 14-15.06.2013, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 30. Minocycline modulates nociceptin efficacy under neuropathic pain.
  Autorzy:
  Jurga A., Mika J., Popiołek-Barczyk K., Rojewska E., Makuch W., Zador F., Borsodi A., Przewlocka B.
  Konferencja:
  NEURONUS 2014 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 25-27.04.2014 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 31. Parthenolide down-regulates pronociceptive factors (IL-1beta, IL-18 and iNOS) and enhances morphine effectiveness under neuropathic pain.
  Autorzy:
  Piotrowska A., Popiolek-Barczyk K., Kolosowska N., Makuch W., Rojewska E., Pilat D., Mika J.
  Konferencja:
  The 12th International Symposium MOLECULAR BASIS OF PATHOLOGY AND THERAPY IN NEUROLOGICAL DISORDERS" (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 20-21.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 32. Spinal microglia activation - importance for chronic pain.
  Autorzy:
  Mika J.
  Konferencja:
  11th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2013, ), Wydawca: PTBUN
  Data:
  konferencja 15-17.09.2013, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 33. Targeting cannabinoid receptors in activated microglia to modulate neuroinflammation
  Autorzy:
  Malek N., Popiolek-Barczyk K., Mika J., Przewlocka B., Starowicz K.
  Konferencja:
  34th European Winter Conference on Brain Research (EWCBR) - The European Brain and Behaviour Society Conference (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 15-22.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 34. The influence of maraviroc on neuropathic pain development and opioids effectiveness.
  Autorzy:
  Kwiatkowski K., Rojewska E., Piotrowska A., Makuch W., Jurga A., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2015 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2015, ), Wydawca: IBRO&IRUN
  Data:
  konferencja 17-19.04.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 35. The mechanism of analgesia after minocycline administration in a rat model of neuropathic pain.
  Autorzy:
  Rojewska E, Makuch W, Przewłocka B, Mika J.
  Konferencja:
  XI European Meeting on Glial Cells in Health and Disease (rok: 2013, ), Wydawca: Szymon Jeziorko
  Data:
  konferencja 3–6.07.2013, Berlin, Germany
  Status:
  Opublikowana
 36. The presence of mu- and kappa- but not delta- opioid receptors on microglia weakens analgesia after selective ligands in rat model of neuropathic pain.
  Autorzy:
  Mika J., Rojewska E., Popiolek-Barczyk K., Makuch W., Starowicz K., Przewlocka B.
  Konferencja:
  7th World Congress, World Institute of Pain (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 7-10.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 37. The role of CXCL9 and CXCL12 in nociceptive transmission under diabetes.
  Autorzy:
  Pilat D., Zychowska M., Rojewska E., Mika J.
  Konferencja:
  The 12th International Symposium MOLECULAR BASIS OF PATHOLOGY AND THERAPY IN NEUROLOGICAL DISORDERS" (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 20-21.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 38. The role of chemokine receptors CCR2 and CCR5 in neuropathic pain.
  Autorzy:
  Kwiatkowski K., Rojewska E., Makuch W., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2014 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 27.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 39. The role of selected chemokines from the CXC group in a mouse diabetic neuropathy model.
  Autorzy:
  Żychowska M., Rojewska E., Pilat D., Mika J.
  Konferencja:
  NEURONUS 2015 IBRO&IRUN Neuroscience Forum (rok: 2015, ), Wydawca: IBRO&IRUN
  Data:
  konferencja 17-19.04.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 1. Minocyklina jako modulator czynników neuroimmunologiczne w bólu neuropatycznym.
  Autorzy:
  Rojewska E, Żychowska M, Popiołek-Barczyk K, Przewłocka B, Mika J.
  Książka:
  Skrypt "Ból" XXX Szkoła Zimowa Instytutu Farmakologii PAN 2013. Kraków. Przedruk pracy, która została opublikowana w kwartalniku Ból" 2013 (rok: 2013, tom: -, strony: 91-99), Wydawca: Instytutu Farmakologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ aktywacji gleju na rozwój bólu przewlekłego.
  Autorzy:
  Mika J, Żychowska M, Popiołek-Barczyk K, Przewłocka B.
  Książka:
  Skrypt "Glej" XXIX Szkoła Zimowa Instytutu Farmakologii PAN (rok: 2012, tom: -, strony: 117-138), Wydawca: Instytut Farmakologii PAN
  Status:
  Opublikowana