Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad wirulencją i lekoopornością szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z przypadków zakażeń w różnych grupach pacjentów o szczególnym narażeniu

2011/03/B/NZ7/01911

Słowa kluczowe:

Staphylococcus aureus czynniki zjadliwości lekooporność zakażenia

Deskryptory:

 • NZ7_1: Epidemiologia
 • NZ6_4: Bakteriologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jadwiga Wójkowska-Mach 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 342 424 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zestaw do elektroforezy.
 2. Wirówka wysokoobrotowa. Za kwotę 20 000 PLN
 3. licencja częściowa (Evaluation license) do oprogramowania Ridom StaphType.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Virulence Potential of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Diabetic Foot Ulcers Among Patients from Southern Poland IF: 2,374
  Autorzy:
  Monika Pobiega, Iwona Myjak, Monika Pomorska-Wesołowska, Dorota Romaniszyn, Grzegorz Ziółkowski, Agnieszka Chmielarczyk, Joanna Maciąg, Anna Szczypta, Jadwiga Wójkowska-Mach
  Czasopismo:
  Curr Vasc Pharmacol (rok: 2016, tom: 14(6), strony: 547-551), Wydawca: Bethan Science Publishers Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1570161114666160625083742 - link do publikacji
 2. Molecular analysis of meticillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from different types of infections from patients hospitalized in 12 regional, non-teaching hospitals in southern Poland IF: 2,655
  Autorzy:
  Chmielarczyk A, Pomorska-Wesołowska M, Szczypta A, Romaniszyn D, Pobiega M,Wójkowska-Mach J
  Czasopismo:
  J Hosp Infect (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 3. The general status of patients and limited physical activity as risk factors of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus occurrence in long-term care facilities residents in Krakow, Poland IF: 3,03
  Autorzy:
  Romaniszyn D, Pobiega M, Wójkowska-Mach J, Chmielarczyk A, Gryglewska B, Adamski P, Ochońska D, Heczko PB, Bulanda M
  Czasopismo:
  BMC Inf Disease (rok: 2014, tom: 14, strony: 271), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/1471-2431-14-274 - link do publikacji
 4. Epidemiology, antibiotic consumption and molecular characterisation of Staphylococcus aureus infections – data from the Polish Neonatology Surveillance Network, 2009-2012 IF: 2,56
  Autorzy:
  Dorota Romaniszyn, Anna Rózanska, Jadwiga Wójkowska-Mach, Agnieszka Chmielarczyk, Monika Pobiega, Pawel Adamski, Ewa Helwich, Ryszard Lauterbach, Maria Borszewska-Kornacka, Ewa Gulczynska, Agnieszka Kordek and Malgorzata Bulanda
  Czasopismo:
  BMC Infectious Diseases (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
 1. Longevity and hospitalisation as a risk factor of MRSA infections in southern Poland
  Autorzy:
  Wojkowska-Mach J, Natkaniec J, Pobiega M, Pomorska-Wesołowska M, Gryglewska B, Roznanska A, Romaniszyn D, Chmielarczyk A
  Konferencja:
  SHEA Spring 2016 Conference (rok: 2016, ), Wydawca: SHEA
  Data:
  konferencja 18-21 maja
  Status:
  Opublikowana
 2. SCCMEC and SPA typing of meticillin resistance Staphylococcus aureus isolated from infections from Southern Poland
  Autorzy:
  A Chmielarczyk, M Pobiega, J Natkaniec, D Romaniszyn, I Myjak, K Malyszek and J Wojkowska-Mach
  Konferencja:
  3rd International Conference on Prevention and Infection Control (ICPIC 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: BioMed Central
  Data:
  konferencja 16-19 June 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Molekularna epidemiologia, lekooporność i wirulencja izolatów Staphylococcus aureus pochodzących z oddziałów Polskiej Sieci Neonatologicznej
  Autorzy:
  Chmielarczyk A, Romaniszyn D, Pobiega M, Wojkowska-Mach J, Polska Sieć Neonatologiczna
  Konferencja:
  IV Łódzka Konferencja Neonatologiczna (rok: 2014, ), Wydawca: Standardy Medyczne
  Data:
  konferencja 23 - 24 maja
  Status:
  Opublikowana
 4. Mplecular epidemiology, resistance and virulence of Staphylococcus aureus isolated from neonatal intensive care units in Poland
  Autorzy:
  Chmielarczyk A, Wiśniewski O, Romaniszyn D, Pobiega M, Wójkowska-Mach J
  Konferencja:
  10th International Meeting on Microbial Epidemiolocal Markers (IMMEM-10) (rok: 2013, ), Wydawca: Pasteur Institit, Paryż, Francja
  Data:
  konferencja 2-5.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Molecular characterization of StaphyloccusStaphylococcus aureus strains isolated from surgical site
  Autorzy:
  Wojkowska-Mach J, Pomorska-Wesołowska M, Małyszek K, Romaniszyn D, Pobiega M, Szczypta A, Chmielarczyk A, Roznanska A
  Konferencja:
  SHEA Spring 2016 Conference (rok: 2016, ), Wydawca: SHEA
  Data:
  konferencja 18-21 maja
  Status:
  Opublikowana
 6. Zakażenia Staphylococcus aureus: zachorowalność i śmiertelność noworodków z bardzo małą masą urodzeniową w Polskiej Sieci Neonatologicznej w latach 2009-2012
  Autorzy:
  Chmielarczyk A, Wójkowska-Mach J, Borszewska-Kornacka M, Gulczyńska E, Helwich E, Lauterbach R, Kordek A, Romaniszyn D, Adamski P, Pobiega P, Heczko PB
  Konferencja:
  XX Zjazd Polskigo Towarzystwa Zakażeń Szpitlanych (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitlanych
  Data:
  konferencja 27-29.11.2013
  Status:
  Opublikowana