Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Izolatory topologiczne 3D jako nowa kwantowa faza materii skondensowanej - wzrost i badania kryształów Bi2Te3, Bi2Se3, oraz Bi2Te2Se.

2011/03/B/ST3/03362

Słowa kluczowe:

izolatory topologiczne Bridgman rezonans mikrofalowy Raman

Deskryptory:

 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_19: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Wołoś 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 944 008 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2016-12-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. g-factors of conduction electrons and holes in Bi2Se3 three-dimensional topological insulator IF: 3,664
  Autorzy:
  A. Wolos, S. Szyszko, A. Drabinska, M. Kaminska, S. G. Strzelecka, A. Hruban, A. Materna, M. Piersa, J. Borysiuk, K. Sobczak, M. Konczykowski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 93, strony: 155114), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.155114 - link do publikacji
 2. High - spin configuration of Mn in Bi2Se3 three - dimensional topological insulator IF: 5,078
  Autorzy:
  A. Wolos, A. Drabinska, M. Kaminska, A. Hruban, S. G. Strzelecka, A. Materna, M. Piersa, M. Romaniec, R. Diduszko
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2014, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Złożona
 3. Application of microwave spectroscopy to studies of electron transport properties IF: 1,603
  Autorzy:
  A. Wolos, A. Drabinska
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2014, tom: 401, strony: 314-318), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2013.11.040 - link do publikacji
 4. High-spin configuration of Mn in Bi2Se3 three-dimensional topological insulator IF: 1,97
  Autorzy:
  A. Wolos, A. Drabinska, J. Borysiuk, K. Sobczak, M. Kaminska, A. Hruban, S. G. Strzelecka, A. Materna, M. Piersa, M. Romaniec, R. Diduszko
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2016, tom: 419, strony: 301), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2016.06.017 - link do publikacji
 5. Hyperfine coupling and spin polarization in the bulk of the topological insulator Bi2Se3 IF: 3,664
  Autorzy:
  S. Mukhopadhyay, S. Kr¨amer, H. Mayaffre, H. F. Legg, M. Orlita, C. Berthier, M. Horvati´c, G. Martinez, M. Potemski, B. A. Piot, A. Materna, G. Strzelecka, A. Hruban
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 91, strony: 081105(R)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.91.081105 - link do publikacji
 6. Stable topological insulators achieved using high energy electron beams IF: 11,47
  Autorzy:
  Lukas Zhao, Marcin Konczykowski, Haiming Deng, Inna Korzhovska, Milan Begliarbekov, Zhiyi Chen, Evangelos Papalazarou, Marino Marsi, Luca Perfetti, Andrzej Hruban, Agnieszka Wolos, Lia Krusin-Elbaum
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2016, tom: 7, strony: 10957), Wydawca: Macmillan Publishers Limited
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/ncomms10957 - link do publikacji
 7. Strong interband Faraday rotation in 3D topological insulator Bi2Se3 IF: 5,578
  Autorzy:
  L. Ohnoutek, M. Hakl, M. Veis, B. A. Piot, C. Faugeras, G. Martinez, M. V. Yakushev, R. W. Martin, Č. Drašar, A. Materna, G. Strzelecka, A. Hruban, M. Potemski, M. Orlita
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 19087), Wydawca: Macmillan Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep19087 - link do publikacji
 8. Reduction of bulk carrier concentration in Bridgman-grown Bi2Se3 topological insulator by crystallization with Se excess and Ca doping. IF: 1,603
  Autorzy:
  A. Hruban, S. G. Strzelecka, A. Materna, A. Wołoś, E. Jurkiewicz-Wegner, M. Piersa, W. Orłowski, W. Dalecki, M. Kamińska, M. Romaniec
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2014, tom: 407, strony: 63-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2014.08.026 - link do publikacji
 9. Wpływ składu chemicznego fazy ciekłej na własności niedomieszkowanych kryształów Bi2Se3
  Autorzy:
  A. Hruban, A. Materna, S. Strzelecka, M. Piersa, W. Orłowski, E. Jurkiewicz-Wegner, R. Diduszko, M. Romaniec, W. Dalecki, A. Wołoś
  Czasopismo:
  Materiały Elektroniczne (rok: 2013, tom: 41, strony: 27-39), Wydawca: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
  Status:
  Opublikowana
 10. Landau-Level Spectroscopy of Relativistic Fermions with Low Fermi Velocity in the Bi2Te3 Three-Dimensional Topological Insulator IF: 7,943
  Autorzy:
  A. Wolos, S. Szyszko, A. Drabinska, M. Kaminska, S.G. Strzelecka, A. Hruban, A. Materna, M. Piersa
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2012, tom: 109, strony: 247604-247608), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.109.247604 - link do publikacji
 1. Bi2Te2Se – promising material for topological insulators.
  Autorzy:
  A.Hruban, A. Materna , S.G. Strzelecka , M.Piersa, E. Jurkiewicz-Wegner , W. Orłowski, W. Dalecki , R. Diduszko , A. Wołoś
  Konferencja:
  43 rd "Jaszowiec" 2014 International School & Conference on the Physics of Semiconductors (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 7-12 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Mn in topological insulator Bi2Se3
  Autorzy:
  Agnieszka Wolos, Aneta Drabinska, Maria Kaminska, Krzysztof Staszkiewicz, Stanislawa G. Strzelecka, Andrzej Hruban, Andrzej Materna, Miroslaw Piersa
  Konferencja:
  8th International Conference on Physics and Applications of Spin Related Phenomena in Solids - PASPS VIII (rok: 2014, ), Wydawca: Penn State University
  Data:
  konferencja 28-31 lipca 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Record-high resisyivity in ternary compound topological insulators grown by vertical Bridgman method
  Autorzy:
  A. Materna, M. Piersa, A. Wołoś, M. Kamińska, M. Romaniec, R. Diduszko, S. G. Strzelecka, A. Hruban
  Konferencja:
  33rd International Conference on the Physics of Semiconductors (rok: 2016, ), Wydawca: Peking University
  Data:
  konferencja July 31-August 5
  Status:
  Opublikowana
 4. 3D topological insulators - growth and properties of bismuth chalcogenides
  Autorzy:
  Agnieszka Wołoś
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem Chemia-Nadzieje i Marzenia, Częstochowa (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14-18 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Bi2Te2Se – topological insulator with high resistivity
  Autorzy:
  A. Hruban, A. Materna, S.G. Strzelecka, M. Piersa, E. Jurkiewicz-Wegner, W. Orłowski, W. Dalecki, R. Diduszko, A. Wołoś
  Konferencja:
  44th "Jaszowiec" 2015 International School & Conference on the Physics of Semiconductors WISŁA, POLAND (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 20-25 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. Incorporation of Mn into Bi2Se3 three-dimensional topological insulator
  Autorzy:
  Agnieszka Wolos
  Konferencja:
  EMN Qingdao Meeting 2015, Energy Materials Nanotechnology, Qingdao, China (rok: 2015, ), Wydawca: University of Electronic Science and Technology of China
  Data:
  konferencja 14-17 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Microwave Spectroscopy of Bismuth Chalcogenides - Three-Dimensional Topological Insulators
  Autorzy:
  A. Wolos, A. Drabinska, M. Kaminska, A. Hruban, S. G. Strzelecka, A. Materna, M. Piersa
  Konferencja:
  E-MRS Fall Meeting 2014, Warsaw (rok: 2014, ), Wydawca: European Materials Research Society
  Data:
  konferencja 15-18 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Three-dimensional topological insulators
  Autorzy:
  A. Wolos, A. Drabinska, M. Kaminska, S.G. Strzelecka, A. Hruban, A. Materna, M. Piersa, J. Borysiuk, K. Sobczak, M. Konczykowski
  Konferencja:
  10th International Conference of Polish Society for Crystal Growth (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Society for Crystal Growth
  Data:
  konferencja 16-21 października
  Status:
  Opublikowana
 9. Influence of Ca, Mn dopants on physical properties of Bi2Se3 topological insulator.
  Autorzy:
  A.Hruban, A. Materna, S. Strzelecka, M. Piersa, E. Jurkiewicz- Wegner, A. Wołoś, M. Kamińska, R. Diduszko, M. Romaniec, W. Orłowski, W. Dalecki, R . Jakieła
  Konferencja:
  42nd International School & Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2013" (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 22-27 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Spin resonance in topological insulator Bi2Se3
  Autorzy:
  A. Wolos, Sz. Szyszko, A. Drabinska, M. Kaminska, S. G. Strzelecka, A. Hruban, A. Materna, M. Piersa, J. Borysiuk, K. Sobczak
  Konferencja:
  CMD26 (rok: 2016, ), Wydawca: European Physical Society:Condensed Matter Division
  Data:
  konferencja 4-9 września
  Status:
  Opublikowana