Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wykorzystanie algorytmów inspirowanych biologicznie w rozwiązywaniu odwrotnych zagadnień krzepnięcia metali i ich stopów

2011/03/B/ST8/06004

Słowa kluczowe:

przepływ ciepła krzepnięcie makrosegregacja zagadnienia odwrotne algorytmy inspirowane biologicznie

Deskryptory:

 • ST8_3: Komputerowe wspomaganie projektowania i produkcji
 • ST8_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Matematyki Stosowanej

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Damian Słota 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 97 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2015-01-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Artificial Bee Colony Algorithm Used for Solving Some Inverse Problem in Solidification of the Binary Alloy
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok
  Czasopismo:
  Key Engineering Materials (rok: 2014, tom: 622-623, strony: 756-763), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/KEM.622-623.756 - link do publikacji
 2. Experimental verification of selected artificial intelligence algorithms used for solving the inverse Stefan IF: 1,548
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka
  Czasopismo:
  Numerical Heat Transfer Part B (rok: 2014, tom: 66, strony: 343–359), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10407790.2014.915680 - link do publikacji
 3. Identification of the heat transfer coefficient in the two-dimensional model of binary alloy solidification IF: 1,044
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Jordan Hristov, Damian Słota, Adam Zielonka
  Czasopismo:
  Heat Mass Transfer (rok: 2017, tom: 53, strony: 1657-1666), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00231-016-1923-1 - link do publikacji
 4. Invasive Weed Optimization Algorithm Applied for Solving the Inverse Stefan Problem
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok
  Czasopismo:
  Hutnik. Wiadomości Hutnicze (rok: 2014, tom: 81, nr 1, strony: 76-79), Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
  Status:
  Opublikowana
 5. Restoration of the cooling conditions in a three-dimensional continuous casting process using artificial intelligence algorithms IF: 2,158
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka
  Czasopismo:
  Applied Mathematical Modelling (rok: 2015, tom: 39, strony: 4797-4807), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apm.2015.03.056 - link do publikacji
 6. Solution of the inverse problem in solidification of binary alloy by applying the ACO algorithm IF: 0,911
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok
  Czasopismo:
  Inverse Problems in Science and Engineering (rok: 2016, tom: 24, strony: 889-900), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17415977.2015.1088538 - link do publikacji
 7. Inverse problem for the solidification of binary alloy in the casting mould solved by using the bee optimization algorithm IF: 1,044
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok
  Czasopismo:
  Heat and Mass Transfer (rok: 2016, tom: 52, strony: 1369-1379), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00231-015-1654-8 - link do publikacji
 8. Solution of the Inverse Continuous Casting Problem with Application of the Invasive Weed Optimization Algorithm
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka
  Czasopismo:
  Computer Methods in Materials Science (rok: 2014, tom: 14, strony: 114 – 122), Wydawca: Publishing House AKAPIT
  Status:
  Opublikowana
 9. Artificial Bee Colony Algorithm in the Solution of Selected Inverse Problem of the Binary Alloy Solidification IF: 0,939
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok
  Czasopismo:
  Thermal Science (rok: 2016, tom: 20, strony: 1609-1620), Wydawca: Society of Thermal Engineers of Serbia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2298/TSCI140715136H - link do publikacji
 10. Determination of the Heat Flux in the Process of Solidification by Applying the Ant Colony Optimization Algorithm
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota
  Czasopismo:
  Key Engineering Materials (rok: 2014, tom: 622-623, strony: 764-771), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/KEM.622-623.764 - link do publikacji
 11. Using the swarm intelligence algorithms in solution of the two-dimensional inverse Stefan problem IF: 1,996
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka
  Czasopismo:
  Computers and Mathematics with Applications (rok: 2015, tom: 69, strony: 347-361), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.camwa.2014.12.013 - link do publikacji
 12. Experimental Verification of Approximate Solution of the Inverse Stefan Problem Obtained by Applying the Invasive Weed Optimization Algorithm IF: 0,939
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka
  Czasopismo:
  Thermal Science (rok: 2015, tom: 19, strony: S205-S212), Wydawca: Society of Thermal Engineers of Serbia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2298/TSCI15S1S05H - link do publikacji
 13. Experimental Verification of Immune Recruitment Mechanism and Clonal Selection Algorithm Applied for Solving the Inverse Problems of Pure Metal Solidification IF: 2,208
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka
  Czasopismo:
  Int. Communications in Heat and Mass Transfer (rok: 2013, tom: 47, strony: 44756), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.icheatmasstransfer.2013.07.009 - link do publikacji
 14. Identification of the Heat Transfer Coefficient in the Inverse Stefan Problem by Using the ABC Algorithm
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka
  Czasopismo:
  Archives of Foundry Engineering (rok: 2012, tom: 12 (sp. is. 2), strony: 27-32), Wydawca: Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 15. Numerical Procedure for Heat Transfer Coefficient Identification in Solidification of Binary Alloys and its Experimental Verification IF: 1,548
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok
  Czasopismo:
  Numerical Heat Transfer Part B (rok: 2015, tom: 68, strony: 93–114), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10407790.2014.992090 - link do publikacji
 16. Solution of the two-dimensional inverse problem of the binary alloy solidification by applying the Ant Colony Optimization algorithm IF: 2,124
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok
  Czasopismo:
  International Communications in Heat and Mass Transfer (rok: 2015, tom: 67, strony: 39-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.icheatmasstransfer.2015.05.029 - link do publikacji
 1. Clonal Selection Algorithm in Identification of Boundary Condition in the Inverse Stefan Problem
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota
  Książka:
  Man-Machine Interactions 3 (rok: 2014, tom: AISC 242, strony: 511-518), Wydawca: Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana
 2. Inverse Continuous Casting Problem Solved by Applying the Artificial Bee Colony Algorithm
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka, Mariusz Pleszczyński
  Książka:
  Artificial Intelligence and Soft Computing, Part II (rok: 2013, tom: LNCS 7895, strony: 431-440), Wydawca: Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowana
 3. Artificial Bee Colony Algorithm Used for Reconstructing the Heat Flux Density in the Solidification Process
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka
  Książka:
  Artificial Intelligence and Soft Computing, Part II (rok: 2014, tom: LNAI 8467, strony: 363-372), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
 4. Application of the Swarm Intelligence Algorithm for Investigating the Inverse Continuous Casting Problem
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka
  Książka:
  Contemporary Challenges and Solutions in Applied Artificial Intelligence (rok: 2013, tom: SCI 489, strony: 157-162), Wydawca: Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana
 5. Solution of the Inverse Continuous Casting Problem with the Aid of Modified Harmony Search Algorithm
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka
  Książka:
  Paraller Processing and Applied Mathematics 2013, Part I (rok: 2014, tom: LNCS 8384, strony: 402-411), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
 6. Solution of the Inverse Stefan Problem by Applying the Procedure Based on the Modified Harmony Search Algorithm
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka, Roman Wituła
  Książka:
  Contemporary Challenges and Solutions in Applied Artificial Intelligence (rok: 2013, tom: SCI 489, strony: 175-180), Wydawca: Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana
 7. Parallel Procedure Based on the Swarm Intelligence for Solving the Two-dimensional Inverse Problem of Binary Alloy Solidification
  Autorzy:
  Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka
  Książka:
  Paraller Processing and Applied Mathematics 2015, Part II (rok: 2016, tom: LNCS 9574, strony: 287-297), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana