Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji w poziomie życia

2011/03/N/HS4/03223

Słowa kluczowe:

poziom życia warunki mieszkaniowe mieszkalnictwo

Deskryptory:

 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marcin Janusz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 32 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2015-08-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 0.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Poziom życia i jego przestrzenne zróżnicowanie w województwie warmińsko-mazurskim
  Autorzy:
  Marcin Janusz
  Czasopismo:
  Ekonomia i Zarządzanie (rok: 2014, tom: 6(4), strony: 169-185), Wydawca: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12846/j.em.2014.04.13 - link do publikacji
 2. Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw w powiecie elbląskim
  Autorzy:
  Marcin Janusz
  Czasopismo:
  Studia Prawno-Ekonomiczne (rok: 2015, tom: XCV, strony: 225-244), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 3. The standard of living and its spatial differentiation in border districts of eastern Poland
  Autorzy:
  Marcin Janusz
  Czasopismo:
  Economic & Environmental Studies (rok: 2015, tom: No. 3 (35/2015), strony: 283-302), Wydawca: Opole University, Faculty of Economics
  Status:
  Opublikowana
 4. Przestrzenne zróżnicowanie kulturalnych wyznaczników poziomu życia w Polsce
  Autorzy:
  Marcin Janusz
  Czasopismo:
  Marketing i rynek (rok: 2014, tom: 2, strony: 66-74), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 5. Przestrzenne zróżnicowanie pośrednich wskaźników kwestii zdrowia w Polsce
  Autorzy:
  Marcin Janusz
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Edukacja (rok: 2014, tom: 94, strony: 129-149), Wydawca: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 1. Regional divergence in polish housing situation in 2011
  Autorzy:
  Marcin Janusz
  Konferencja:
  Actual Problems of Modern Economy (rok: 2013, ), Wydawca: Alfred Nobel University, Dniepropietrowsk,
  Data:
  konferencja 13-14 marca
  Status:
  Opublikowana
 2. Housing situation in Poland as a determinant of the disproportions in the living standards - theoretical background for further study
  Autorzy:
  Marcin Janusz
  Konferencja:
  VIII International scientific practical conference MODERN MANAGEMENT: PROBLEMS AND PERSPECTIVES (rok: 2013, ), Wydawca: Saint-Petersburg State University of Economics
  Data:
  konferencja 11-12 kwietnia
  Status:
  Opublikowana