Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie społeczności agentów programowych w organizacjach opartych na wiedzy

2011/03/D/HS4/00782

Słowa kluczowe:

systemy wieloagentowe ontologie społeczności agentów programoywch organizacje oparte na wiedzy

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariusz Żytniewski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 218 925 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2015-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 32 800 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Creation of software agents' society from the perspective of implementation companies. The advantages of their use, the problems of construction and unique features.
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski, Andrzej Sołtysik, Radosław Kowal
  Czasopismo:
  Informatyka Ekonomiczna Business Informatics (rok: 2013, tom: 3(29), strony: 162-171), Wydawca: Publishing House of Wrocław University of Economics
  Status:
  Opublikowana
 2. MODELOWANIE KONTEKSTOWEJ WIEDZY O UŻYTKOWNIKU PRZY WYKORZYSTANIU JĘZYKÓW OPISU ONTOLOGII
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 216, strony: 160-169), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 3. The development of mobile Internet technology and ubiquitous communication in a knowledge-based organization
  Autorzy:
  Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
  Czasopismo:
  The Online Journal of Applied Knowledge Management (OJAKM) (rok: 2013, tom: Volume 1, strony: 29-41), Wydawca: International Institute for Applied Knowledge Management
  Status:
  Opublikowana
 4. Trust in software agent societies
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski, Mateusz Klement
  Czasopismo:
  The Online Journal of Applied Knowledge Management (OJAKM) (rok: 2015, tom: Volume 3, strony: 93-101), Wydawca: International Institute for Applied Knowledge Management
  Status:
  Opublikowana
 1. Indicators of software agents usability and ergonomic
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski, Bartosz Kopka
  Konferencja:
  Decisions in situations of endangerment (rok: 2014, ), Wydawca: The Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces
  Data:
  konferencja November 13. 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. The outcomes of the research in areas of application and impact of software agents societies to organizations so far. Examples of implementation in Polish companies
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski, Radosław Kowal, Andrzej Sołtysik
  Konferencja:
  Federated Conference on Computer Science and Information Systems (rok: 2013, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 8-11.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Application of the software agents society in the knowledge management system life cycle
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski
  Konferencja:
  Cognition and Creativity Support Systems (rok: 2013, ), Wydawca: Publishing House of the University of Economics in Katowice
  Data:
  konferencja 21-23.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Knowledge management impact of information technology Web 2.0/3.0. The case study of agent software technology usability in knowledge management system
  Autorzy:
  Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
  Konferencja:
  4th International Conference on Integrated Information (rok: 2014, ), Wydawca: AIP Publishing
  Data:
  konferencja September 5- 8 , 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. METODYCZNE ASPEKTY MODELOWANIA ZAUFANIA I REPUTACJI W SPOŁECZNOŚCIACH AGENTÓW PROGRAMOWYCH DLA POTRZEB WSPOMAGANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH ORGANIZACJI
  Autorzy:
  Mateusz Klement, Mariusz Żytniewski
  Konferencja:
  1 Kongres Informatyki Ekonomicznej (sesja Technologie wiedzy w zarządzaniu organizacją) (rok: 2015, ), Wydawca: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Data:
  konferencja 23-25 wrzesień 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Software Agent Societies for Process Management in Knowledge-Based Organization
  Autorzy:
  Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Mariusz Żytniewski
  Konferencja:
  14th European Conference on Knowledge Management (rok: 2013, ), Wydawca: ACPI
  Data:
  konferencja 5-6.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Using Software Agents to Enhance the Functionality of Social Knowledge Portal
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski, Radowław Kowal
  Konferencja:
  Business Information Systems - 5th Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (rok: 2013, ), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Data:
  konferencja 19-20.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 8. THE SOCIAL ASPECTS OF THE SOFTWARE AGENTS IMPACT ON THE PARTICIPANTS OF BUSINESS PROCESSES IN ORGANIZATIONS BASED ON KNOWLEDGE
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski, Bartosz Kopka
  Konferencja:
  1 Kongres Informatyki Ekonomicznej (sesja Cognition and Creativity Support Systems) (rok: 2015, ), Wydawca: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Data:
  konferencja 23-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. The system ergonomics and usability as measurement of the software agent impact to the organization
  Autorzy:
  Bartosz Kopka, Mariusz Żytniewski
  Konferencja:
  Advances in Human Factors and Ergonomics 2014 - 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (rok: 2014, ), Wydawca: In Proceedings of Advances in Ergonomics In Design, Usability & Special Populations" Part II
  Data:
  konferencja 19 –23 Lipiec 2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Analiza porównawcza wybranych platform wieloagentowych
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski, Mateusz Klement
  Konferencja:
  Informatyka 2 przyszłości. 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania UW (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 3 - 4 grudnia 2014 roku
  Status:
  Opublikowana
 11. Modeling of software agents' societies in knowledge-based organizations. The results of the study.
  Autorzy:
  M. Żytniewski, A. Sołtysik, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, B. Kopka
  Konferencja:
  Federated Conference on Computer Science and Information Systems (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 13-16 wrzesień 2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Rozwój koncepcji społeczności agentów programowych
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski
  Konferencja:
  EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (rok: 2013, ), Wydawca: WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  Data:
  konferencja 11-13.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 13. Comparison of methodologies for agents' software society modeling processes in support for the needs of a knowledge-based organization
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski
  Konferencja:
  11th International Conference MULTIMEDIA IN BUSINESS AND MANAGEMENT (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Management Information Systems Management Faculty Częstochowa University of Technology
  Data:
  konferencja 26-27 marca 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Wprowadzenie do teorii społeczności agentów programowych oraz ich zastosowania w organizacjach opartych na wiedzy
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski
  Książka:
  Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 52-69), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 2. Modelowanie systemów agentowych wspomagających organizacje oparte na wiedzy
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski
  Książka:
  Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 92-119), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 3. Użyteczność systemów agentowych oraz analiza propagacji wiedzy
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski, Bartosz Kopka
  Książka:
  Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 138-156), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 4. Zastosowanie ontologii w budowie semantycznego internetu oraz modelowaniu wiedzy o organizacji
  Autorzy:
  Mariusz Żytniewski, Monika Krysiak
  Książka:
  Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 252-267), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 5. Wspieranie procesów zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem agentów programowych
  Autorzy:
  Andrzej Sołtysik
  Książka:
  Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 284-307), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 6. Zagadnienia zaufania w społecznościach agentów programowych
  Autorzy:
  Mateusz Klement
  Książka:
  Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 120-137), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana