Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce

2011/03/B/HS1/00394

Słowa kluczowe:

krajobraz kulturowy geografia religii

Deskryptory:

 • HS1_11: Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET GDAŃSKI

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Lucyna Przybylska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 71 260 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2014-08-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. oprogramowanie graficzne Corel Draw. Za kwotę 2 500 PLN
 2. komputer. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Roadside memorial crosses in Poland: a form of sacralization of public spaces
  Autorzy:
  Lucyna Przybylska
  Czasopismo:
  Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie (rok: 2015, tom: 25, strony: nie wiadomo), Wydawca: Universitat Bonn
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. A mapping sentence for the process of sacralization. The case study of Gdynia
  Autorzy:
  Lucyna Przybylska
  Czasopismo:
  Prace Geograficzne (rok: 2014, tom: 137, strony: 115 – 135), Wydawca: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20833113PG.14.012.2157 - link do publikacji
 3. Dawne i współczesne formy obiektów sakralnych w Gdyni i innych miastach
  Autorzy:
  Lucyna Przybylska
  Czasopismo:
  Zeszyty Gdyńskie (rok: 2013, tom: 8, strony: 171-187), Wydawca: Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
  Status:
  Opublikowana
 4. Krzyże pamięci przy ulicach Trójmiasta
  Autorzy:
  Lucyna Przybylska
  Czasopismo:
  Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (rok: 2013, tom: 21, strony: 77-88), Wydawca: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  Status:
  Opublikowana
 5. Solidarity and Identity in Memorial Crosses in Gdansk
  Autorzy:
  Lucyna Przybylska
  Czasopismo:
  International Journal of Humanities and Social Science (rok: 2013, tom: 44627, strony: 26-34), Wydawca: Center for Promoting Ideas
  Status:
  Opublikowana
 6. Landscape sacralisation of post-socialist Poland: driving forces and tendencies IF: 1,83
  Autorzy:
  Lucyna Przybylska, Mariusz Czepczyński
  Czasopismo:
  Social & Cultural Geography , Wydawca: Taylo&Francis
  Status:
  Złożona
 7. Between sacralization and festivalization of public spaces: a case study of the Procession of the Three Kings in Poland
  Autorzy:
  Lucyna Przybylska
  Czasopismo:
  Bulletin of Geography. Socio-economic Series (rok: 2015, tom: nie wiadomo, strony: nie wiadomo), Wydawca: Faculty of Earth Sciences Nicolaus Copernicus University
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Udział małych miast w procesie sakralizacji przestrzeni na przykładzie ulic Jana Pawła II i wydarzenia Orszaku Trzech Króli
  Autorzy:
  Lucyna Przybylska
  Czasopismo:
  Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast (rok: 2014, tom: 3, strony: nie wiadomo), Wydawca: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Patroni miast i szkół w Polsce
  Autorzy:
  Lucyna Przybylska
  Książka:
  Język. Religia. Tożsamość: W kręgu języka religii i wiary (rok: 2013, tom: IX, strony: 95-110), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
  Status:
  Opublikowana
 2. monografia
  Autorzy:
  Lucyna Przybylska
  Książka:
  Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce (rok: 2014, tom: 1, strony: 366), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Nazwy ulic jako przedmiot badań geografii religii
  Autorzy:
  Lucyna Przybylska
  Książka:
  "Stare i nowe" problem badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej (rok: 2012, tom: 3, strony: 123-136), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana