Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zróżnicowanego wykształcenia mikrobialitów oraz kompakcji na powstanie górnojurajskich facji wapieni pseudogruzłowych północnego obrzeżenia Tetydy i osadów skondensowanych Rosso Ammonitico Veronese

2011/03/B/ST10/06327

Słowa kluczowe:

osady węglanowe wapienie pseudogruzłowe mikrobiality kompakcja górna jura

Deskryptory:

 • ST10_5: Tektonika, sedymentologia, wulkanologia, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jacek Matyszkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 354 350 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2016-01-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Modernizacja i rozbudowa mikroskopu stereoskopowego.. Za kwotę 15 000 PLN
 2. Zakup aparatu fotograficznego.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Epigenetic silicification of the Upper Oxfordian limestones in the Sokole Hills (Kraków-Częstochowa Upland): relationship to facies development and tectonics IF: 0,839
  Autorzy:
  Matyszkiewicz, J., Kochman, A., Rzepa, G., Gołębiowska B., Krajewski, M., Gaidzik, K., Żaba, J.
  Czasopismo:
  Acta Geologica Polonica (rok: 2015, tom: 65/2, strony: 181–203), Wydawca: Institute of Geology University of Warsaw
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/agp-2015-0007 - link do publikacji
 2. Oxfordian neptunian dykes with brachiopods from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (southern Poland) and their links to hydrothermal vents IF: 1,448
  Autorzy:
  Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Kochman, A., Kozłowski, A., Duliński, M.
  Czasopismo:
  Facies (rok: 2016, tom: 62, strony: 44573), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10347-016-0464-x - link do publikacji
 3. Microbial laminites with coprolites from Upper Jurassic carbonate buildups complex (Kraków-Częstochowa Upland; Poland) IF: 1,18
  Autorzy:
  Kochman, A., Matyszkiewicz, J.
  Czasopismo:
  Annales Societatis Geologorum Poloniae (rok: 2012, tom: 82/4, strony: 331-347), Wydawca: Polish Geological Society
  Status:
  Opublikowana
 4. Pressure dissolution in Oxfordian microbial-sponge buildups with pseudonodular texture; Kraków Upland, Poland IF: 0,633
  Autorzy:
  Matyszkiewicz, J., Kochman, A.
  Czasopismo:
  Annales Societatis Geologorum Poloniae (rok: 2016, tom: 86, strony: 355-377), Wydawca: Polish Geological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14241/asgp.2016.008 - link do publikacji
 1. Epigenetic silicification of Upper Oxfordian limestones in the Sokole Góry (Kraków-Częstochowa Upland)
  Autorzy:
  Matyszkiewicz, J.
  Konferencja:
  31st IAS meeting of sedimentology (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Geological Society
  Data:
  konferencja 22-25.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. From deposits to rock in the laboratory: is it possible? : microfacial analysis.
  Autorzy:
  Kochman, A.
  Konferencja:
  31st IAS meeting of sedimentology (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Geological Society
  Data:
  konferencja 22-25.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Stromatolites with coprolites from the Upper Jurassic carbonate buildup complex (Kraków-Częstochowa Upland, Poland): a record of submarine hydrothermal vents or active synsedimentary tectonics?
  Autorzy:
  Kochman, A.
  Konferencja:
  30th IAS meeting of sedimentology (rok: 2013, ), Wydawca: University of Manchester and The City of Manchester
  Data:
  konferencja 2-5.09.2013
  Status:
  Opublikowana