Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola orientacji na wiedzę w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji

2011/03/N/HS4/00429

Słowa kluczowe:

wiedza orientacja na wiedzę internacjonalizacja przewaga konkurencyjna

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_12: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Soniewicki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 75 480 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-22

Zakończenie projektu: 2015-08-21

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. The Importance of Attitude to Knowledge and Innovation for Performance of Manufacturing Enterprises Operating Either Locally or Internationally, International Journal of Management
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  International Journal of Management, Knowledge and Learning (rok: 2016, tom: 5(1), strony: 23-36), Wydawca: ToKnowPress
  Status:
  Opublikowana
 2. The importance of knowledge management systems for service industry companies operating locally and internationally
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  Online Journal of Applied Knowledge Management (rok: 2017, tom: 5(2), strony: 76-91), Wydawca: The International Institute for Applied Knowledge Management (IIAKM)
  Status:
  Opublikowana
 3. The use of external knowledge sources by Polish private and state owned enterprises in the internationalization process
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki, Łukasz Wawrowski
  Czasopismo:
  Journal of Economics and Management (rok: 2015, tom: 22, strony: 75-95), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 4. Knowledge Transfer Importance for Competitiveness of Service Industry Companies in Internationalization Process
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2016, tom: XVII (3) cz. 2, strony: 193-208), Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 5. The use of external knowledge sources in manufacturing companies
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (rok: 2015, tom: 4 (37), strony: 89-97), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 6. Market orientation and competitiveness of Polish manufacturing companies
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  International Business and Global Economy (rok: 2017, tom: 36, strony: 209-221), Wydawca: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.4467/23539496IB - link do publikacji
 7. Knowledge Acquisition and Competitiveness of Manufacturing Enterprises
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  International Journal of Business Development and Research (rok: 2016, tom: 3, strony: 27-42), Wydawca: Kasetsart University
  Status:
  Opublikowana
 8. The characteristics of knowledge management processes in the Polish service industry companies
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji (rok: 2014, tom: 7, strony: 40-46), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)
  Status:
  Opublikowana
 9. Znaczenie zewnętrznych źródeł wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw budowlanych
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" (rok: 2017, tom: 2(38), strony: 125-138), Wydawca: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
  Status:
  Opublikowana
 10. Knowledge Management Systems in the Polish Private, State and Foreign Owned Companies
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki, Łukasz Wawrowski
  Czasopismo:
  Journal of Information and Organizational Sciences (rok: 2017, tom: 41(2), strony: ), Wydawca: Faculty of Organization and Informatics University of Zagreb
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 11. Knowledge Management, Market Orientation and Competitiveness of Service Industry Companies
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  Modern Management Review (rok: 2017, tom: XXII, strony: 131-146), Wydawca: Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
  Status:
  Opublikowana
 12. Synergy between market orientation and knowledge management in building competitive advantage of trading companies
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2016, tom: 1, strony: 44821), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 13. Wykorzystanie kooperacyjnych źródeł wiedzy w przedsiębiorstwach usługowych
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (rok: 2014, tom: 1(262), strony: 46-60), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 14. Competitiveness of trading companies – the role of selected knowledge sources
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  Kwartalnik "Organizacja i Kierowanie" , Wydawca: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 15. Znaczenie wykorzystania technologii informatycznych w procesach zarządzania wiedzą przedsiębiorstw budowlanych
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Czasopismo:
  Nauki o zarządzaniu , Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Złożona
 1. Competitiveness of Manufacturing Enterprises – The Role of Information and Communication Technologies Supporting Knowledge Management
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki, Wojciech Roszka
  Książka:
  Proceedings of the 11th International Conference on Innovation & Management (rok: 2014, tom: I, strony: 1063-1069), Wydawca: Wuhan University of Technology Press
  Status:
  Opublikowana
 2. The Importance of Market Orientation in Creating a Competitive Advantage of Micro, Small, and Medium-Sized Companies in the Internationalization Process
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Książka:
  Optimal Management Strategies in Small and Medium Enterprises (rok: 2017, tom: I, strony: 44582), Wydawca: IGI Global
  Status:
  Opublikowana
 3. Znaczenie wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki – propozycje dla polityki makroekonomicznej
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Książka:
  Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy (rok: 2015, tom: I, strony: 155-165), Wydawca: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
  Status:
  Opublikowana
 4. Interdependence between forms of companies international activity and use of external knowledge sources
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Książka:
  Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society (rok: 2015, tom: I, strony: 1389-1397), Wydawca: ToKnowPress
  Status:
  Opublikowana
 5. Knowledge transfer in manufacturing companies in the internationalisation process
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki, Aleksandra Hauke-Lopes
  Książka:
  Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances In Research on International Economics & Business (rok: 2016, tom: I, strony: 169-187), Wydawca: Poznan University of Economics and Business
  Status:
  Opublikowana
 6. -
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Książka:
  The company's international competitive advantage - the role of knowledge (rok: 2015, tom: I, strony: 1-188), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana
 7. -
  Autorzy:
  Marcin Soniewicki
  Książka:
  Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego: ujęcie teoretyczne i praktyczne (rok: 2017, tom: -, strony: 1-152), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana