Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych.

2011/03/D/HS2/01124

Słowa kluczowe:

społeczeństwo informacyjne informacja publiczna usługi publiczne biblioteka

Deskryptory:

 • HS2_4: Bibliologia i informatologia

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariusz Luterek 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 208 944 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Zakończenie projektu: 2016-02-08

Planowany czas trwania projektu: 38 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Bridging Two Worlds – Libraries as Intermediaries in Access to Electronic Public Services and Information
  Autorzy:
  Mariusz Luterek, Marcin Roszkowski
  Konferencja:
  International Conference on Social Sciences (rok: 2016, ), Wydawca: EUSER
  Data:
  konferencja 11-12 September 2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. BIBLIOTEKI PUBLICZNE JAKO POŚREDNICY W DOSTĘPIE DO INFORMACJI I USŁUG PUBLICZNYCH W OPINIACH UŻYTKOWNIKÓW.
  Autorzy:
  Justyna Jasiewicz
  Książka:
  Biblioteki Publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych w Polsce. (rok: 2016, tom: 1, strony: 29), Wydawca: PTB OW
  Status:
  Opublikowana
 2. Biblioteki publiczne w Danii
  Autorzy:
  Marcin Roszkowski
  Książka:
  Biblioteki publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych. (rok: 2014, tom: 1, strony: 21), Wydawca: TPB OW
  Status:
  Opublikowana
 3. NIEMIECKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE W PROCESIE POŚREDNICZENIA W DOSTĘPIE DO USŁUG I INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Autorzy:
  Justyna Jasiewicz
  Książka:
  Biblioteki publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych. (rok: 2014, tom: 1, strony: 8), Wydawca: PTB OW
  Status:
  Opublikowana
 4. Pośredniczenie bibliotek w dostępie do informacji i usług publicznych – bibliografia adnotowana
  Autorzy:
  Anna Mierzecka-Szczepańska
  Książka:
  Biblioteki publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych. (rok: 2014, tom: 1, strony: 51), Wydawca: PTB OW
  Status:
  Opublikowana
 5. Zebranie i opracowanie dostępnych danych statystycznych dotyczących działalnos ci bibliotek i wykorzystania ICT przez obywateli.
  Autorzy:
  Justyna Jasiewicz, Marcin Roszkowski
  Książka:
  Biblioteki publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych. (rok: 2014, tom: 1, strony: 53), Wydawca: PTB OW
  Status:
  Opublikowana
 6. BIBLIOTEKI PUBLICZNE JAKO POŚREDNICY W DOSTĘPIE DO INFORMACJI I USŁUG PUBLICZNYCH W OPINIACH BIBLIOTEKARZY.
  Autorzy:
  Mariusz Luterek
  Książka:
  Biblioteki Publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych w Polsce. (rok: 2016, tom: 1, strony: 42), Wydawca: PTB OW
  Status:
  Opublikowana
 7. Poziom informatyzacji wybranych usług administracji publicznej – benchmarking punktów dostępu do usługi e-urząd dla województwa małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego
  Autorzy:
  Marcin Roszkowski
  Książka:
  Biblioteki Publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych w Polsce. (rok: 2016, tom: 1, strony: 25), Wydawca: PTB OW
  Status:
  Opublikowana