Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Odsłony codzienności - duchowieństwo rzymskokatolickie w Królestwie Polskim w latach 1864-1914

2011/03/B/HS3/00749

Słowa kluczowe:

duchowieństwo rzymskokatolickie Królestwo Polskie XIX wiek życie codzienne

Deskryptory:

 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Lewalski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 50 856 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-16

Zakończenie projektu: 2016-08-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. "Szatan […] nawet przez brzydką niewiastę potrafi usidlić Kapłana". O kobietach z perspektywy pasterzy dusz (XIX/XX w.)
  Autorzy:
  Krzysztof Lewalski
  Konferencja:
  Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Portret kobiecy – Polki w realiach XIX wieku (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 24-25 marca
  Status:
  Opublikowana
 2. Życie codzienne duchowieństwa w XIX wieku – droga do odheroizowania, trywializacji czy obiektywizacji obrazu grupy?
  Autorzy:
  Krzysztof Lewalski
  Konferencja:
  "Odsłony codzienności" – duchowieństwo rzymskokatolickie na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XX wieku. (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 14 listopada
  Status:
  Opublikowana
 3. Pogodna jesień czy smutny schyłek żywota? Ksiądz na emeryturze w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku
  Autorzy:
  Krzysztof Lewalski
  Konferencja:
  Ludzie starzy w rodzinie i społeczeństwie na ziemiach polskich od XVIII do XX wieku (na tle porównawczym). Zmiany oceny wartości i prestiżu starości i młodości w XIX i XX wieku (rok: 2013, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 30 stycznia - 1 lutego
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Krzysztof Lewalski, wstęp, oprac. i przypisy
  Książka:
  Ks. Władysław Muszalski, Dziennik (1905-1912) (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: ss. 123, 6 tab. il.), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Krzysztof Lewalski
  Książka:
  Odsłony codzienności – wybrane problemy z życia duchowieństwa parafialnego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: ss. 295), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Złożona