Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły

2011/02/A/HS3/00389

Słowa kluczowe:

Germanie Słowianie Hunowie migracje kontakty interkulturowe paleobotanika paleodemografia ikonologia

Deskryptory:

 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_9: Numizmatyka i epigrafika

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Aleksander Bursche 

Liczba wykonawców projektu: 18

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 1 086 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-05-07

Zakończenie projektu: 2018-05-07

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (17)
 1. FINDS OF PURSE FASTENINGS FROM THE IRON AGE 'CENTRAL PLACE' AT GĄSKI-WIERZBICZANY IN KUYAVIA (CENTRAL POLAND) IF: 5
  Autorzy:
  Kontny Bartosz, Rudnicki Marcin
  Czasopismo:
  Acta Archaeologica Carpathica (rok: 2016, tom: LI, strony: 307-318), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. The Świlcza hoard An "internationalise 5th century AD complex from the northern Carpathian foreland IF: 5
  Autorzy:
  Schuster J.
  Czasopismo:
  Wiadomości Archeologiczne (rok: 2016, tom: LXVIII, strony: 25ff), Wydawca: Państwowe Muzeum Archeologiczne
  Status:
  Opublikowana
 3. Badania wykopaliskowe w Suchaniu, pow. stargardzki, stanowisko 18 (AZP 33-13/32) w latach 2013–2014 IF: 5
  Autorzy:
  Bursche A., Rogalski B.
  Czasopismo:
  Materiały Zachodniopomors kie, Nowa Seria (rok: 2015, tom: XI, strony: 151-160), Wydawca: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  Status:
  Opublikowana
 4. Z drugiej strony Bałtyku. Północnoeuropejska zapinka z V wieku znaleziona w Wielkopolsce IF: 5
  Autorzy:
  Jan Schuster
  Czasopismo:
  Wiadomości Archeologiczne (rok: 2013, tom: LXIV, strony: 217-227), Wydawca: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. A Merovingian lady in the East? A high quality 6th century brooch from Northwest Poland IF: 5
  Autorzy:
  Schuster J.
  Czasopismo:
  Fontes Archaeologici Posnaniensis (rok: 2018, tom: 54, strony: 173-189), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 1. Hic Suebiae finis! Die südliche Ostseezone in der Spätantike und in der Völkerwanderungszeit
  Autorzy:
  Bitner-Wróblewska A., Mączyńska M.
  Konferencja:
  Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, 65. International Sachsensymposion, Warszawa, 13–17.9.2014, A. Cieśliński, B. Kontny (red.) (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Archeologii UW, ZBSA, Braunschweiges Landesmuseum
  Data:
  konferencja 13-17.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. A gold brooch from Młoteczno (Hammersdorf) powiat Braniewo, in North-Eastern Poland
  Autorzy:
  M. Mączyńska
  Konferencja:
  Inter Ambo Maria. Northern Barbarians from Scandinavia towards Black Sea (rok: 2013, ), Wydawca: I. Kharpunov, F-A. Stylegar
  Data:
  konferencja 3-7.10.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Slawen von der Ostsee beim byzantinischen Kaiser Maurikios um 595? Zur Glaubwürdigkeit der Überlieferung bei Theophylaktos Simokates, Historiae VI.2,
  Autorzy:
  Wołoszyn M.
  Konferencja:
  8. Deutsches Archäologiekongresses in Berlin (rok: 2016, ), Wydawca: Felix Biermann, Thomas Kersting, Anne Klammt Preis:
  Data:
  konferencja 06-10.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Ein Kriegergrab aus der frühen Völkerwanderungszeit von Juszkowo in Nordpolen
  Autorzy:
  B. Kontny, M. Mączyńska
  Konferencja:
  Dying Gods – Religious beliefs in northern and eastern Europe in the time of Christianisation, (rok: 2015, ), Wydawca: Christiane Ruhmann und Vera Brieske (red.), Neue Studien zur Sachsenforschung 5
  Data:
  konferencja 13-17.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. How did amber come to the Pontic area in the Migration Period?
  Autorzy:
  B. Kontny
  Konferencja:
  Krym i północne wybrzeża Morza Czarnego w badaniach archeologicznych 1956–2013 (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Archeologii UW
  Data:
  konferencja 19-23.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Osada kultury oksywskiej w Suchaniu, gm. loco, pow. Starogard Szczeciński, stan. 18 (AZP 33-13/32)
  Autorzy:
  A. Bursche, B. Rogalski
  Konferencja:
  XX Sesji Pomorzoznawcza (rok: 2018, ), Wydawca: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, red. E Trawińska
  Data:
  konferencja 19.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Das Gräberfeld Żerniki Wielkie/Gross Sürding – Alte und neue Probleme
  Autorzy:
  M. Mączyńska, I. Jakubczyk
  Książka:
  NA HRANICÍCH IMPÉRIA EXTRA FINES IMPERII MASARYKOVA UNIVERZITA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, BRNO, v. v. i. BRNO 2017 JAROSLAVU TEJRALOVI K 80. NAROZENINÁM (rok: 2017, tom: 1, strony: 287-300), Wydawca: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, BRNO, MASARYKOVA UNIVERZITA
  Status:
  Opublikowana
 2. A gold brooch from Młoteczno (Hammersdorf) powiat Braniewo, in North-Eastern Poland
  Autorzy:
  Magdalena Mączyńska
  Książka:
  Inter Ambo Maria. Northern Barbarians from Scandinavia towards Black Sea (rok: 2013, tom: 1, strony: 249-266), Wydawca: I. Kharpunov, F-A. Stylegar
  Status:
  Opublikowana
 3. Aestii Tacyta. Kim naprawdę byli?
  Autorzy:
  A. Bitner-Wróblewska, W. Wróblewski
  Książka:
  Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam (rok: 2015, tom: 11, strony: 65-78), Wydawca: Światowit Supplement Series B: Barbaricum, B. Kontny (red.)
  Status:
  Opublikowana
 4. Droga do fazy C3 w kulturze wielbarskiej
  Autorzy:
  Mączyńska Magdalena
  Książka:
  Archaeologia et Pomerania, Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej (rok: 2016, tom: 1, strony: 193-213), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; Łódzka Fundacja Badań Naukowych
  Status:
  Opublikowana
 5. The Migration Period between the Oder and the Vistula
  Autorzy:
  A. Bursche, J. Hines, A. Zapolska (red)
  Książka:
  The Migration Period between the Oder and the Vistula (rok: 2020, tom: 1, strony: 1-466), Wydawca: Brill
  Status:
  Opublikowana
 6. Ze studiów nad obiegiem monety bizantyńskiej na terenie Polski w VI-VII w. Znaleziska z Sędowic oraz Zakopanego (?)
  Autorzy:
  Bodzek J., Tunia K., Wołoszyn M.
  Książka:
  Hypomnemata Byzantina. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi (rok: 2017, tom: 1, strony: 45133), Wydawca: Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Barbarzyńskie Tsunami - Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły (publikacja dwujęzyczna)
  Autorzy:
  Bursche A., Rogalski B., Kowalski K. (red.)
  Książka:
  Barbarzyńskie Tsunami - Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły (rok: 2017, tom: 1, strony: 1-144), Wydawca: Instytut Archeologii UW, Muzeum Narodowe w Szczecinie
  Status:
  Opublikowana
 8. Eine osteuropäische Variante der Bügelknopffibeln von Seerappen/Lûblino auf der Sambischen Halbinsel als Beispiel überregionaler Kontakte an der Schwelle zur Völkerwanderungszeit
  Autorzy:
  Schuster Jan
  Książka:
  ORBIS BARBARORUM STUDIA AD ARCHAEOLOGIAM GERMANORUM ET BALTORUM TEMPORIBUS IMPERII ROMANI PERTINENTIA ADALBERTO NOWAKOWSKI DEDICATA (rok: 2017, tom: VI, strony: 215-221), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
  Status:
  Opublikowana
 9. Fibeln vom Typ Dybäck / Independenţa als Beispiel weitreichender Kontakte zwischen Nord- und Südosteuropa an der Schwelle zur Völkerwanderungszeit
  Autorzy:
  Schuster Jan
  Książka:
  NA HRANICÍCH IMPÉRIA EXTRA FINES IMPERII MASARYKOVA UNIVERZITA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, BRNO, v. v. i. BRNO 2017 JAROSLAVU TEJRALOVI K 80. NAROZENINÁM (rok: 2017, tom: 1, strony: 371-380), Wydawca: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR, BRNO, MASARYKOVA UNIVERZITA
  Status:
  Opublikowana
 10. Niezwykłe odkrycie grobu wojownika z wczesnego okresu wędrówek ludów w Juszkowie, gm. Pruszcz Gdański
  Autorzy:
  Krzysztof Dyrda, Bartosz Kontny, Magdalena Mączyńska
  Książka:
  Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (rok: 2014, tom: 1, strony: 317-327), Wydawca: R. Madyda-Legutko, J. Rudzińska-Nowak
  Status:
  Opublikowana
 11. Skarby z okolic Suchania/ The treasures of Suchań
  Autorzy:
  A. Bursche, K. Kowalski (red.)
  Książka:
  Skarby z okolic Suchania/ The treasures of Suchań (rok: 2014, tom: 1, strony: 30682), Wydawca: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  Status:
  Opublikowana
 12. Sösdala style – Sösdala horizon
  Autorzy:
  A. Bitner-Wróblewska
  Książka:
  The Sösdala Horsemen and the equestrian elite of fifth century Europe (rok: 2017, tom: 1, strony: 257-271), Wydawca: Ch. Fabech, U. Nasman
  Status:
  Opublikowana
 13. The Migration Period between the Oder and the Vistula
  Autorzy:
  A. Bursche, J. Hines, A. Zapolska
  Książka:
  The Migration Period between the Oder and the Vistula (rok: 2020, tom: 2, strony: 467-1052), Wydawca: Brill
  Status:
  Opublikowana
 14. Unexpected relic – the unique relief brooch from Radziejów, decorated in Salin's Animal Style I
  Autorzy:
  Kontny Bartosz
  Książka:
  Światowit (rok: 2016, tom: X (LI), strony: 145–162), Wydawca: Instytut Archeologii UW
  Status:
  Opublikowana
 15. All That Glitters Is Gold? The Scarcity of Gold Among the Balts
  Autorzy:
  Bursche A., Zapolska A.
  Książka:
  ORBIS BARBARORUM STUDIA AD ARCHAEOLOGIAM GERMANORUM ET BALTORUM TEMPORIBUS IMPERII ROMANI PERTINENTIA ADALBERTO NOWAKOWSKI DEDICATA (rok: 2017, tom: VI, strony: 113-122), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
  Status:
  Opublikowana
 16. Theophylaktos Simokates und die Slawen am Ende des westlichen Ozeans. die erste Erwähnung der Ostseeslawen?
  Autorzy:
  Marcin Wołoszyn
  Książka:
  Theophylaktos Simokates und die Slawen am Ende des westlichen Ozeans. die erste Erwähnung der Ostseeslawen? (rok: 2014, tom: 1, strony: 1-202), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 17. Zapinka z późnego okresu wędrówek ludów z Pucka
  Autorzy:
  Kontny Bartosz, Szymański Paweł
  Książka:
  Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11 (rok: 2015, tom: 11, strony: 333–350), Wydawca: Instytut Archeologii UW
  Status:
  Opublikowana