Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury

2011/02/A/ST8/00409

Słowa kluczowe:

nanomateriały hybrydowe poliuretany POSS

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Pielichowski 

Liczba wykonawców projektu: 20

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 648 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-05-18

Zakończenie projektu: 2017-05-18

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dyfraktometr rengenowski.
 2. Mikrokalorymetr PCFC. Za kwotę 340 000 PLN
 3. Skaningowy mikroskop elektronowy. Za kwotę 480 000 PLN
 4. Napylarka próżniowa.
 5. Urządzenie do pomiaru potencjału Zeta, rozmiarów hydrodynamicznych i właściwości reologicznych nanocząstek w zawiesinach koloidalnych.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Reduced phase separation, and slowing of dynamics in polyurethanes with 3- dimensional POSS based crosslinking moieties IF: 5,927
  Autorzy:
  K.N. Raftopoulos, S. Koutsoumpis, M. Jancia, J.P. Lewicki, K. Kyriakos, H.E. Mason, S.J. Harley, E. Hebda, C.M. Papadakis, K. Pielichowski, P. Pissis
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2015, tom: 48, strony: 1429-1441), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ma5023132 - link do publikacji
 2. Dynamic Glass Transition of the Rigid Amorphous Fraction in Polyurethane- urea/SiO2 Nanocomposites IF: 3,889
  Autorzy:
  S. Koutsoumpis, K.N. Raftopoulos, O. Oguz, C.M. Papadakis, Y. Menceloglu, P. Pissis
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1039/C7SM00397H - link do publikacji
 3. Thermal stability and flammability of polyurethane foams chemically reinforced with POSS IF: 1,781
  Autorzy:
  S. Michałowski, E. Hebda, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s10973-017-6391-4 - link do publikacji
 4. Direct and indirect effects of POSS on the molecular mobility of Polyurethanes with varying segment Mw IF: 3,96
  Autorzy:
  Konstantinos N. Raftopoulos, Bartłomiej Janowski, Lazaros Apekis, Polycarpos Pissis and Krzysztof Pielichowski
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2013, tom: 54, strony: 2745-2754), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2013.03.036 - link do publikacji
 5. Ocena wpływu rodzaju i ilości POSS na przebieg krystalizacji polioksytetrametylenodiolu IF: 0,367
  Autorzy:
  J. Ozimek, E. Hebda, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95, strony: 2036-2041), Wydawca: SIGMA NOT
  Status:
  Opublikowana
 6. Phase change materials for thermal energy storage IF: 23,19
  Autorzy:
  Kinga Pielichowska, Krzysztof Pielichowski
  Czasopismo:
  Progress in Materials Science (rok: 2014, tom: 65, strony: 67-123), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pmatsci.2014.03.005 - link do publikacji
 7. Polyurethane foams chemically reinforced with POSS—Thermal degradation studies IF: 2,341
  Autorzy:
  J. Pagacz, E. Hebda, S. Michałowski, J. Ozimek, D. Sternik, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Thermochimica Acta (rok: 2016, tom: 642, strony: 95-104), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tca.2016.09.006 - link do publikacji
 8. Segmental dynamics in hybrid polymer/POSS nanomaterials: A review IF: 34
  Autorzy:
  K.N. Raftopoulos, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Progress in Polymer Science (rok: 2016, tom: 52, strony: 136-187), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.progpolymsci.2015.01.003 - link do publikacji
 9. Wpływ nanometrycznych napełniaczy opartych na związkach krzemu na wytłaczanie porujące termoplastycznego poliuretanu IF: 0,367
  Autorzy:
  K. Stafin, A. Leszczyńska, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95, strony: 2054-2058), Wydawca: SIGMA NOT
  Status:
  Opublikowana
 10. POSS Moieties with PEG Vertex Groups as Diluent in Polyurethane Elastomers: Morphology and Phase Separation IF: 5,554
  Autorzy:
  S. Koutsoumpis, K.N. Raftopoulos,M. Jancia, J. Pagacz, E. Hebda,C.M. Papadakis, K. Pielichowski, P. Pissis
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2016, tom: 49, strony: 6507-6517), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.6b01394 - link do publikacji
 11. POSS along the Hard Segments of Polyurethane. Phase Separation and Molecular Dynamics IF: 5,52
  Autorzy:
  K.N. Raftopoulos, M. Jancia, D. Aravopoulou, E. Hebda, K. Pielichowski, P. Pissis
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2013, tom: 46, strony: 7378–7386), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ma401417t - link do publikacji
 12. Synthesis and morphology of rigid polyurethane foams with POSS as pendant groups or chemical crosslinks IF: 1,964
  Autorzy:
  E. Hebda, J. Ozimek, K.N. Raftopoulos, S. Michałowski, J. Pielichowski, M. Jancia, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Polymers for Advanced Technologies (rok: 2015, tom: 26, strony: 932-940), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pat.3504 - link do publikacji
 1. UV ageing of polyurethane foams modified by polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS)
  Autorzy:
  A. Bukowczan, E. Hebda, J. Pagacz, J. Ozimek, K. Pielichowski
  Konferencja:
  Modern Polymeric Materials for Environmental Applications (rok: 2016, ), Wydawca: Tomasz Mariusz Majka Publisher
  Data:
  konferencja 27-29.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Segmental Dynamics and Microphase Separation of Polyurethane-POSS Hybrids with Particles as Part of the Hard Segments of the Main Chain
  Autorzy:
  Konstantinos N. Raftopoulos, Małgorzata Jancia, Dionysia Aravopoulou, Krzysztof Pielichowski, Polycarpos Pissis
  Konferencja:
  Modern Polymeric Materials for Environmental Applications (rok: 2013, ), Wydawca: WNT Teza
  Data:
  konferencja 15-17.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Rheology and Processing of Polymer/POSS Nanocomposites
  Autorzy:
  K. Pielichowski, T.M. Majka, K.N. Raftopoulos
  Książka:
  Rheology and Processing of Polymer Nanocomposites (rok: 2016, tom: -, strony: 293-327), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
 2. Recent Developments of Foamed Polymer/Layered Silicates Nanocomposites
  Autorzy:
  Krzysztof Pielichowski, James Njuguna, and Sławomir Michałowski
  Książka:
  Handbook of Polymer nanocomposites. Processing, Performance and Application (rok: 2014, tom: A, strony: 453-479), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana