Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury

2011/02/A/ST8/00409

Słowa kluczowe:

nanomateriały hybrydowe poliuretany POSS

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Pielichowski 

Liczba wykonawców projektu: 20

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 648 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-05-18

Zakończenie projektu: 2017-05-18

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikrokalorymetr PCFC. Za kwotę 340 000 PLN
 2. Urządzenie do pomiaru potencjału Zeta, rozmiarów hydrodynamicznych i właściwości reologicznych nanocząstek w zawiesinach koloidalnych. Za kwotę 0 PLN
 3. Dyfraktometr rengenowski. Za kwotę 0 PLN
 4. Napylarka próżniowa. Za kwotę 0 PLN
 5. Skaningowy mikroskop elektronowy. Za kwotę 480 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. POSS Moieties with PEG Vertex Groups as Diluent in Polyurethane Elastomers: Morphology and Phase Separation IF: 5,554
  Autorzy:
  S. Koutsoumpis, K.N. Raftopoulos,M. Jancia, J. Pagacz, E. Hebda,C.M. Papadakis, K. Pielichowski, P. Pissis
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2016, tom: 49, strony: 6507-6517), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.6b01394 - link do publikacji
 2. POSS along the Hard Segments of Polyurethane. Phase Separation and Molecular Dynamics IF: 5,52
  Autorzy:
  K.N. Raftopoulos, M. Jancia, D. Aravopoulou, E. Hebda, K. Pielichowski, P. Pissis
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2013, tom: 46, strony: 7378–7386), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/ma401417t - link do publikacji
 3. Polyurethane foams chemically reinforced with POSS—Thermal degradation studies IF: 2,341
  Autorzy:
  J. Pagacz, E. Hebda, S. Michałowski, J. Ozimek, D. Sternik, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Thermochimica Acta (rok: 2016, tom: 642, strony: 95-104), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.tca.2016.09.006 - link do publikacji
 4. Segmental dynamics in hybrid polymer/POSS nanomaterials: A review IF: 34
  Autorzy:
  K.N. Raftopoulos, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Progress in Polymer Science (rok: 2016, tom: 52, strony: 136-187), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.progpolymsci.2015.01.003 - link do publikacji
 5. Synthesis and morphology of rigid polyurethane foams with POSS as pendant groups or chemical crosslinks IF: 1,964
  Autorzy:
  E. Hebda, J. Ozimek, K.N. Raftopoulos, S. Michałowski, J. Pielichowski, M. Jancia, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Polymers for Advanced Technologies (rok: 2015, tom: 26, strony: 932-940), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/pat.3504 - link do publikacji
 6. Ocena wpływu rodzaju i ilości POSS na przebieg krystalizacji polioksytetrametylenodiolu IF: ,367
  Autorzy:
  J. Ozimek, E. Hebda, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95, strony: 2036-2041), Wydawca: SIGMA NOT
  Status:
  Opublikowane
 7. Reduced phase separation, and slowing of dynamics in polyurethanes with 3- dimensional POSS based crosslinking moieties IF: 5,927
  Autorzy:
  K.N. Raftopoulos, S. Koutsoumpis, M. Jancia, J.P. Lewicki, K. Kyriakos, H.E. Mason, S.J. Harley, E. Hebda, C.M. Papadakis, K. Pielichowski, P. Pissis
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2015, tom: 48, strony: 1429-1441), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/ma5023132 - link do publikacji
 8. Direct and indirect effects of POSS on the molecular mobility of Polyurethanes with varying segment Mw IF: 3,96
  Autorzy:
  Konstantinos N. Raftopoulos, Bartłomiej Janowski, Lazaros Apekis, Polycarpos Pissis and Krzysztof Pielichowski
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2013, tom: 54, strony: 2745-2754), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2013.03.036 - link do publikacji
 9. Phase change materials for thermal energy storage IF: 23,19
  Autorzy:
  Kinga Pielichowska, Krzysztof Pielichowski
  Czasopismo:
  Progress in Materials Science (rok: 2014, tom: 65, strony: 67-123), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.pmatsci.2014.03.005 - link do publikacji
 10. Wpływ nanometrycznych napełniaczy opartych na związkach krzemu na wytłaczanie porujące termoplastycznego poliuretanu IF: ,367
  Autorzy:
  K. Stafin, A. Leszczyńska, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95, strony: 2054-2058), Wydawca: SIGMA NOT
  Status:
  Opublikowane
 11. Thermal stability and flammability of polyurethane foams chemically reinforced with POSS IF: 1,781
  Autorzy:
  S. Michałowski, E. Hebda, K. Pielichowski
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1007/s10973-017-6391-4 - link do publikacji
 12. Dynamic Glass Transition of the Rigid Amorphous Fraction in Polyurethane- urea/SiO2 Nanocomposites IF: 3,889
  Autorzy:
  S. Koutsoumpis, K.N. Raftopoulos, O. Oguz, C.M. Papadakis, Y. Menceloglu, P. Pissis
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1039/C7SM00397H - link do publikacji
 1. UV ageing of polyurethane foams modified by polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS)
  Autorzy:
  A. Bukowczan, E. Hebda, J. Pagacz, J. Ozimek, K. Pielichowski
  Konferencja:
  Modern Polymeric Materials for Environmental Applications (rok: 2016, ), Wydawca: Tomasz Mariusz Majka Publisher
  Data:
  konferencja 27-29.04.2016
  Status:
  Opublikowane
 2. Segmental Dynamics and Microphase Separation of Polyurethane-POSS Hybrids with Particles as Part of the Hard Segments of the Main Chain
  Autorzy:
  Konstantinos N. Raftopoulos, Małgorzata Jancia, Dionysia Aravopoulou, Krzysztof Pielichowski, Polycarpos Pissis
  Konferencja:
  Modern Polymeric Materials for Environmental Applications (rok: 2013, ), Wydawca: WNT Teza
  Data:
  konferencja 15-17.05.2013
  Status:
  Opublikowane
 1. Rheology and Processing of Polymer/POSS Nanocomposites
  Autorzy:
  K. Pielichowski, T.M. Majka, K.N. Raftopoulos
  Książka:
  Rheology and Processing of Polymer Nanocomposites (rok: 2016, tom: -, strony: 293-327), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
 2. Recent Developments of Foamed Polymer/Layered Silicates Nanocomposites
  Autorzy:
  Krzysztof Pielichowski, James Njuguna, and Sławomir Michałowski
  Książka:
  Handbook of Polymer nanocomposites. Processing, Performance and Application (rok: 2014, tom: A, strony: 453-479), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowane