Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna

2011/02/A/HS6/00238

Słowa kluczowe:

badania panelowe struktura i ruchliwosc spoleczna transformacja spoleczno-ekonomiczna dane biograficzne

Deskryptory:

 • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna
 • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
 • HS6_13: Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Kazimierz Słomczyński 

Liczba wykonawców projektu: 240

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 401 375 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-04-30

Zakończenie projektu: 2016-07-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop Hewlett-Packard 4540s B6M11EA. Za kwotę 0 PLN
 2. Zestaw komputerowy. Za kwotę 10 000 PLN
 3. Założenie strony internetowej POLPAN. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Materiały do prowadzenia biura (tonery, papier, koperty i inne materiały biurowe). Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. Changes in Social Structure, Class, and Stratification: The Polish Panel Survey (POLPAN)
  Autorzy:
  Słomczyński Kazimierz M., Tomescu-Dubrow Irina, Dubrow Joshua Kjerulf
  Czasopismo:
  ASK: Research & Methods (rok: 2015, tom: 24(1), strony: 19-37), Wydawca: The Ohio State University i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
 2. Solidarity Lost? Low Pay Persistence During the Post-Communist Transition in Poland IF: ,121
  Autorzy:
  Kiersztyn Anna
  Czasopismo:
  Polish Sociological Review (rok: 2015, tom: 192(4), strony: 493-509), Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne
  Status:
  Opublikowane
 3. Preferred Levels of Income Inequality in a Period of Systemic Change: Analysis of Data from the Polish Panel Survey, POLPAN 1988-2003 IF: ,121
  Autorzy:
  Kołczyńska, Marta and Joseph J. Merry
  Czasopismo:
  Polish Sociological Review (rok: 2016, tom: 194(2), strony: 171-189), Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne
  Status:
  Opublikowane
 4. Determinants of Success in Public Opinion in Poland: Factors, Directions and Dynamics of Change IF: ,121
  Autorzy:
  Anna Baczko-Dombi and Ilona Wysmułek
  Czasopismo:
  Polish Sociological Review (rok: 2015, tom: 191(3), strony: 277-293), Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne
  Status:
  Opublikowane
 5. International Experience and Labour Market Success: Analysing Panel Data from Poland IF: ,121
  Autorzy:
  Tomescu-Dubrow Irina
  Czasopismo:
  Polish Sociological Review (rok: 2015, tom: 3(191), strony: 259-276), Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne - Polish Sociological Association
  Status:
  Opublikowane
 6. Od kwestionariuszowego badania próby losowej do pogłębionej analizy życiowych przypadków – i z powrotem. Dwa wywiady biograficzne i kilka refleksji teoretycznych [From quantitative research based on a random sample to in-depth analysis of life experiences – and back. Two biographical interviews and a few theoretical reflections]
  Autorzy:
  Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek
  Czasopismo:
  Studia Socjologiczne (rok: 2016, tom: 222(3), strony: 229-254), Wydawca: Instytut Filzoofii i Socjologii PAN, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
 1. Determinanty i dynamika postaw wobec nierówności i państwa opiekuńczego
  Autorzy:
  Kinga Wysieńska
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa The Polish Panel Survey POLPAN 1988-2013: A Cross-National Perspective (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 2. Postrzeganie konfliktów społecznych. Co się zmieniało i dlaczego?
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa The Polish Panel Survey POLPAN 1988-2013: A Cross-National Perspective (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 3. Czynniki sukcesu. Ciężka praca i talent czy pochodzenie i szczęście?
  Autorzy:
  Anna Baczko- Dombi, Ilona Wysmułek
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa The Polish Panel Survey POLPAN 1988-2013: A Cross-National Perspective (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 4. POLPAN 1988-2013. Podstawowe informacje o Polskim Badaniu Panelowym
  Autorzy:
  Kazimierz M. Słomczyński z Zespołem
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa The Polish Panel Survey POLPAN 1988-2013: A Cross-National Perspective (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 5. Determinants of Success Hard work and talent or family and good luck?
  Autorzy:
  Anna Baczko-Dombi, Ilona Wysmułek
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 6. Key facts about the Polish Panel Survey POLPAN 1988–2013
  Autorzy:
  Kazimierz M. Słomczyński & Team
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 7. Publikacje związane z badaniem POLPAN
  Autorzy:
  Danuta Życzyńska-Ciołek (red.)
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa The Polish Panel Survey POLPAN 1988-2013: A Cross-National Perspective (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 8. Attitudes towards redistribution and the welfare state in Poland
  Autorzy:
  Kinga Wysienska-Di Carlo and Matthew Di Carlo
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 9. Niepewność zatrudnienia. Kto jej doświadcza? Czy to stan chwilowy?
  Autorzy:
  Anna Kiersztyn
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa The Polish Panel Survey POLPAN 1988-2013: A Cross-National Perspective (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 10. O związkach struktury klasowej ze stratyfikacją społeczną
  Autorzy:
  Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka, Irina Tomescu- Dubrow
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa The Polish Panel Survey POLPAN 1988-2013: A Cross-National Perspective (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 11. On the relationship between class structure and social stratification
  Autorzy:
  Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka, Irina Tomescu-Dubrow
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 12. Perception of social conflicts. What has changed and why?
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 13. Job Insecurity: Who is Affected? Is it Transitory?
  Autorzy:
  Anna Kiersztyn
  Konferencja:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa. (rok: 2014, ), Wydawca: IFiS PAN
  Data:
  konferencja 19 marca
  Status:
  Opublikowane
 1. Niepewne uczestnictwo – młodzi na polskim rynku pracy w latach 2008–2013
  Autorzy:
  Anna Kiersztyn
  Książka:
  Raport opublikowany na stronie internetowej projektu (rok: 2015, tom: -, strony: 44208), Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  Status:
  Opublikowane
 2. Jak się starzejemy? Zdrowie Polaków po sześćdziesiątym roku życia
  Autorzy:
  Mikucka Małgorzata
  Książka:
  Raport opublikowany na stronie internetowej projektu (rok: 2015, tom: -, strony: 44213), Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  Status:
  Opublikowane
 3. Postawy wobec Unii Europejskiej. Od czego zależy, czy ją lubimy?
  Autorzy:
  Andrejuk, Katarzyna
  Książka:
  Raport opublikowany na stronie internetowej projektu (rok: 2015, tom: -, strony: 44207), Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  Status:
  Opublikowane
 4. Zaufanie do instytucji państwowych
  Autorzy:
  Marta Kołczyńska
  Książka:
  Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988–2013: Nierówności społeczne. (rok: 2015, tom: -, strony: 44207), Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  Status:
  Opublikowane
 5. Poverty. Subjective Perception of Financial Condition and Objective Indicators – Changes over Time
  Autorzy:
  Danuta Życzyńska-Ciołek
  Książka:
  Raport (rok: 2015, tom: -, strony: 44212), Wydawca: IFiS PAN
  Status:
  Opublikowane
 6. Strukturalne zróżnicowanie znajomości języków obcych
  Autorzy:
  Wysmułek Ilona, Oleksiyenko Olena
  Książka:
  Raport opublikowany na stronie internetowej projektu (rok: 2015, tom: -, strony: 44208), Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  Status:
  Opublikowane
 7. The Structural Diversification of Foreign Language Proficiency
  Autorzy:
  Wysmułek Ilona, Olena Oleksiyenko
  Książka:
  Raport (rok: 2015, tom: -, strony: 44203), Wydawca: Instytut Filzoofii i Socjologii
  Status:
  Opublikowane
 8. Ubóstwo. Subiektywne postrzeganie sytuacji materialnej i wskaźniki obiektywne – zmiany w czasie
  Autorzy:
  Życzyńska-Ciołek Danuta
  Książka:
  Raport opublikowany na stronie internetowej projektu (rok: 2015, tom: -, strony: 44213), Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  Status:
  Opublikowane
 9. "Puszyści" na drabinie społecznej i u lekarza – nadwaga i otyłość w Polsce
  Autorzy:
  Mikucka Małgorzata
  Książka:
  Raport opublikowany na stronie internetowej projektu (rok: 2015, tom: -, strony: 44211), Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  Status:
  Opublikowane