Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacji

2011/02/A/NZ9/00137

Słowa kluczowe:

endofity symbioza fitoremediacja metale ciężkie

Deskryptory:

 • NZ9_10: Bioremediacja

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Katarzyna Turnau 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 560 830 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-04-30

Zakończenie projektu: 2017-04-30

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. kapsulkarka.
 2. komora laminarna. Za kwotę 50 000 PLN
 3. zestaw komputerowy (3 szt.). Za kwotę 24 000 PLN
 4. Inkubator CO2. Za kwotę 30 000 PLN
 5. Zestaw wirówek z wyposażeniem. Za kwotę 50 500 PLN
 6. termocykler real time PCR z homogenizatorem.
 7. Wyparka próżniowa z wyposażeniem. Za kwotę 26 969 PLN
 8. termocykler PCR. Za kwotę 25 000 PLN
 9. Komora klimatyczna do hodowli roślin. Za kwotę 50 000 PLN
 10. Urządzenie do elektroforezy pionowej z zasilaczem. Za kwotę 25 000 PLN
 11. robot do izolacji DNA. Za kwotę 98 400 PLN
 12. Naczynie Dewara. Za kwotę 6 000 PLN
 13. Wytrząsarki do hodowli grzybów (3 szt.). Za kwotę 30 000 PLN
 14. komory do hodowli grzybów (2 szt.). Za kwotę 24 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. How does the endophytic fungus Mucor sp. improve Arabidopsis arenosa vegetation in the degraded environment of a mine dump? IF: 4,234
  Autorzy:
  Rozpądek P., Domka A., Ważny R., Nosek M., Jędrzejczyk R., Tokarz K., Turnau K.
  Czasopismo:
  Environmental and Experimental Botany (rok: 2018, tom: 6,125, strony: 31–42), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.envexpbot.2017.11.009 - link do publikacji
 2. Metal toxicity differently affects the Iris pseudacorus-arbuscular mycorrhiza fungi symbiosis in terrestrial and semi-aquatic habitats IF: 2,828
  Autorzy:
  K. Wężowicz, K. Turnau, T. Anielska, I. Zhebrak, K. Gołuszka, J. Błaszkowski, P. Rozpądek
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2015, tom: 22/24, strony: 19400-19407), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-015-5706-x - link do publikacji
 3. Mucor sp.-An endophyte of Brassicaceae capable of surviving in toxic metal-rich sites. IF: 1,58
  Autorzy:
  Domka A., Rozpądek, P. Ważny R., Turnau K.
  Czasopismo:
  Journal of Basic Microbiology (rok: 2019, tom: 59, strony: 24-37), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jobm.201800406 - link do publikacji
 4. Mycorrhizal fungi modulate phytochemical production and antioxidant activity of Cichorium intybus L. (Asteraceae) under metal toxicity IF: 3,499
  Autorzy:
  Rozpadek, P., Wezowicz, K., Stojakowska, A., Malarz, J., Surówka, E., Sobczyk, T., Anielska, T., Wazny, R., Miszalski, Z., Turnau, K.
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2014, tom: 112, strony: 217-224), Wydawca: Elseviere
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2014.04.023 - link do publikacji
 5. The fungal endophyte Epichloe typhina improves photosynthesis efficiency of its host orchard grass (Dactylis glomerata) IF: 3,269
  Autorzy:
  5.Rozpadek P., Wezowicz K., Nosek M., Wazny R., Tokarz K., Lembicz M., Miszalski Z., Turnau K
  Czasopismo:
  Planta, 242/ 4:1025-1035 (rok: 2015, tom: 4, strony: 1025-1035), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00425-015-2337-x - link do publikacji
 6. Does co-inoculation of Lactuca serriola with endophytic and arbuscular mycorrhizal fungi improve plant growth in a polluted environment? IF: 2,4
  Autorzy:
  Rafał Ważny, Piotr Rozpądek, Roman J. Jędrzejczyk, Marta Śliwa, Anna Stojakowska,Teresa Anielska, Katarzyna Turnau
  Czasopismo:
  Mycorrhiza (rok: 2018, tom: 28, strony: 235–246), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00572-018-0819-y - link do publikacji
 7. Effect of combined microbes on plant tolerance to Zn–Pb contaminations IF: 2,828
  Autorzy:
  Ogar, A., Sobczyk, Ł., Turnau, K.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2015, tom: 22 (23), strony: 19142-19156), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-015-5094-2 - link do publikacji
 8. Plastoquinone redox state modifies plant response to pathogen IF: 2,557
  Autorzy:
  Authors of DocumentNosek, M., Kornaś, A., Kuźniak, E., Miszalski, Z.
  Czasopismo:
  Journal of Plant Physiology (rok: 2015, tom: 96, strony: 163-170), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.plaphy.2015.07.028 - link do publikacji
 9. Acclimation of the photosynthetic apparatus and alterations in sugar metabolism in response to inoculation with endophytic fungi. IF: 5,415
  Autorzy:
  Rozpądek P., Nosek M., Domka A., Ważny R., Jędrzejczyk R., Tokarz K., Pilarska M., Niewiadomska E., Turnau K.
  Czasopismo:
  Plant Cell and Environment (rok: 2019, tom: 42, strony: 408-1423), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/pce.13485 - link do publikacji
 10. Expansion of a holoparasitic plant, Orobanche lutea (Orobanchaceae), in post-industrial areas - a possible Zn effect. IF: 4,61
  Autorzy:
  Turnau K., Jędrzejczyk R., Domka A., Anielska T., Piwowarczyk R.
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2018, tom: 639, strony: 714-724), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.05.189 - link do publikacji
 11. The role of strigolactone in the cross-talk between Arabidopsis thaliana and the endophytic fungus Mucor sp. IF: 4,019
  Autorzy:
  Rozpądek P., Domka A.M., Nosek M., Ważny R., Jędrzejczyk R.J., Wiciarz M., Turnau K. 2018.
  Czasopismo:
  Frontiers in Microbiology (rok: 2018, tom: 9, strony: 44940), Wydawca: frontiers.in.org
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fmicb.2018.00441 - link do publikacji
 12. Interactions of arbuscular mycorrhizal and endophytic fungi improve seedling survival and growth in post-mining waste IF: 3,252
  Autorzy:
  Wężowicz K., Rozpądek P., Turnau K.
  Czasopismo:
  Mycorrhiza (rok: 2017, tom: 27(5), strony: 499-511), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00572-017-0768-x - link do publikacji
 13. Symbiotic microbes of Saxifraga stellaris ssp. alpigena from the copper creek of Schwarzwand (Austrian Alps) enhance plant tolerance to copper. IF: 4,427
  Autorzy:
  Ryszka P., Lichtscheidl I., Tylko G., Turnau K.
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2019, tom: 228, strony: 183-194), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2019.04.084 - link do publikacji
 14. The diversity of endophytic fungi in Verbascum lychnitis from industrial areas IF: 1,438
  Autorzy:
  Katarzyna Wężowicz, Piotr Rozpądek, Katarzyna Turnau
  Czasopismo:
  Symbiosis (rok: 2014, tom: 64, strony: 139-147), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13199-015-0312-8 - link do publikacji
 1. Influence of shoot endophytes on rhizospheric fungi and photosynthetic performance of Dactylis glomerata
  Autorzy:
  Ryszka P., Rozpądek P., Lembicz M., Turnau K.
  Konferencja:
  Joint meeting of COST ACTIONS FA1206 & FA1103: Exo- & Endogenous signaling (rok: 2014, ), Wydawca: UJ/COST
  Data:
  konferencja 14th – 18th September 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Iron and zinc nanoparticles in microbially assisted bioremediation of Zn-Pb post-flotation wastes.
  Autorzy:
  Ważny R., Plażuk E., Zhebrak I., Ogar A., Anielska T., Zapotoczny Sz., Rozpądek P., Turnau K.
  Konferencja:
  11th International Phytotechnologies Conference 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: 11th International Phytotechnologies Conference 2014
  Data:
  konferencja Sept. 30-Oct – 3, 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Biotisation and nanotechnology for phytoremediation
  Autorzy:
  Turnau K., Ogar A., Wężowicz K., Plazuk E., Stojakowska A., Malarz J., Rozpadek P.
  Konferencja:
  11th International Phytotechnologies Conference 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: 11th International Phytotechnologies Conference 2014
  Data:
  konferencja Sept. 30-Oct – 3
  Status:
  Opublikowana
 1. Mycorrhizal fungi and accompanying microorganisms in improving phytoremediation techniques.
  Autorzy:
  Rozpądek, P., Domka A. & Turnau, K.
  Książka:
  The Fungal Community: its Organization and Role in the Ecosystem (rok: 2017, tom: IV Edition, strony: 419-427), Wydawca: CRC Press
  Status:
  Opublikowana