Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla ogniw typu Li-ion

2011/02/A/ST5/00447

Słowa kluczowe:

akumulatory litowe interkalacja struktura elektronowa związki metali przejściowych reaktywność ciał stałych

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janina Molenda 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 1 950 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-04-30

Zakończenie projektu: 2015-04-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (26)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Czy Na-ion batteries zastąpią Li-ion batteries?
  Autorzy:
  Dominika Baster, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (rok: 2014, tom: 8, strony: 31-37), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Status:
  Opublikowana
 2. Structural, transport and electrochemical properties of LiFePO4 substituted in lithium and iron sublattices (Al, Zr, W, Mn, Co and Ni) IF: 2,247
  Autorzy:
  Janina Molenda, Andrzej Kulka, Anna Milewska, Wojciech Zając, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2013, tom: 6 (5), strony: 1656–1687), Wydawca: MDPI, Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma6051656 - link do publikacji
 3. Wpływ podstawienia kobaltu manganem na właściwości fizykochemiczne NaxCo1-yMnyO2
  Autorzy:
  Dominika Baster, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne (rok: 2015, tom: 67, strony: 45024), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 4. Correlation between electronic and electrochemical properties of NaxCoO2-y IF: 2,112
  Autorzy:
  Janina Molenda, Dominika Baster, Andrzej Stokłosa, Maria U. Gutowska, Andrzej Szewczyk, Roman Puźniak, Krzysztof Dybko, Michał Szot, Janusz Tobola
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2014, tom: 268, strony: 179-184), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Electronic origin of difference in discharge curve between LixCoO2 and NaxCoO2 cathodes IF: 2,112
  Autorzy:
  Janina Molenda, Dominika Baster, Anna Milewska, Konrad Świerczek, Debajeet Kumar Bora, Artur Braun, Janusz Tobola
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2015, tom: 271, strony: 15-27), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2014.09.032 - link do publikacji
 6. Akumulatory Li-ion dla pojazdów elektrycznych - wyzwania i możliwości
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Czasopismo:
  Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (rok: 2014, tom: 8, strony: 13-19), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie WOdoru i Ogniw Paliwowych
  Status:
  Opublikowana
 7. Structural and transport properties of Li1+xV1-xO2 anode materials for Li-ion batteries IF: 2,112
  Autorzy:
  Bartłomiej Gędziorowski, Łukasz Kondracki, Konrad Świerczek, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2014, tom: 262, strony: 124-127), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2013.12.001 - link do publikacji
 8. Structural, transport and electrochemical properties of nanosized LiNi0.5-yCuyMn1.5O4-δ spinel cathode materials IF: 2,112
  Autorzy:
  Anna Milewska, Łukasz Kondracki, Marcin Molenda, Monika Bakierska, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2014, tom: 267, strony: 27-31), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2014.09.004 - link do publikacji
 9. Structural and electrochemical properties of Na0.72CoO2 as cathode material for sodium-ion batteries IF: 2,234
  Autorzy:
  Dominika Baster, Wojciech Maziarz, Konrad Świerczek, Andrzej Stokłosa, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 10. Sodium intercalation in NaxCoO2−y — Correlation between crystal structure, oxygen nonstoichiometry and electrochemical properties IF: 2,112
  Autorzy:
  Dominika Baste, Krzysztof Dybko, Michał Szot, Konrad Świerczek, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2014, tom: 262, strony: 206-210), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2013.11.040 - link do publikacji
 11. The nature of the nonmetal–metal transition in LixCoO2 oxide IF: 2,112
  Autorzy:
  Anna Milewska, Konrad Świerczek, Janusz Tobola, F. Boudoire, Y. Hu, D.K. Bora, B.S. Mun, Artur Braun, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2014, tom: 263, strony: 110-118), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2014.05.011 - link do publikacji
 12. Anomaly in electronic structure of NaxCoO2-y cathode as a source of its step-like discharge curve IF: 3,829
  Autorzy:
  Janina Molenda, Dominika Baster, Konrad Świerczek, Janusz Toboła
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2014, tom: 16, strony: 14845-14857), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cp55223c - link do publikacji
 13. Electronic origin of the step-like character of the discharge curve for NaxCoO2-y cathode IF: 1,622
  Autorzy:
  Janina Molenda, Dominika Baster, Maria U. Gutowska, Andrzej Szewczyk, Roman Puźniak, Janusz Tobola
  Czasopismo:
  Functional Materials Letters (rok: 2014, tom: 7, strony: 1440009), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S1793604714400098 - link do publikacji
 1. Materiały anodowe dla ogniw Li-ion z grupy Li1+xV1-x-yFeyO2
  Autorzy:
  Bartłomiej Gędziorowski, Janina Molenda
  Konferencja:
  Przewodniki szybkich jonów : XIII sympozjum (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  Data:
  konferencja 4-7.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Na-ion chemical diffusion coefficient in NaxCoO2-y measured by electrochemical impedance spectroscopy
  Autorzy:
  Wojciech Zając, Dominika Baster, Janina Molenda
  Konferencja:
  11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 25-29 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. What is the origin of the step-like chaaracter of the discharge curve for NaxCoO2-y
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 25-29 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ metod syntezy na właściwości strukturalne i transportowe nanometrycznego spinelu manganowego
  Autorzy:
  Łukasz Kondracki, Anna Milewska, Janina Molenda
  Konferencja:
  Przewodniki szybkich jonów : XIII sympozjum (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  Data:
  konferencja 4–7.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Właściwości fizykochemiczne NaxCoO2-y - materiału katodowego dla akumulatorów typu Na-ion
  Autorzy:
  Dominika Baster, Janina Molenda
  Konferencja:
  Przewodniki szybkich jonów : XIII sympozjum (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  Data:
  konferencja 4–7.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Anomaly in electronic structure and discharge curve in NaxCoO2−δ
  Autorzy:
  Janina Molenda, Dominika Baster, Konrad Świerczek, Janusz Toboła
  Konferencja:
  Smart Energy : conversion & storage : IV Polish Forum (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 1–4.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Electronic aspect of sodium intercalation in NaxCoO2-y
  Autorzy:
  Dominika Baster, Janina Molenda
  Konferencja:
  SSI-19. The 19th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2013, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 2-7 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 8. NaxCoO2−y-cathode material for Na-ion batteries prepared by sol-gel method
  Autorzy:
  Dominika Baster, Janina Molenda
  Konferencja:
  Smart Energy : conversion & storage : IV Polish Forum (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 1–4.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 9. Oxygen-defected electronic structure of NaxCoO2-δ cathode as a source of its step-like discharge curve
  Autorzy:
  Janina Molenda, Dominika Baster, Janusz Toboła
  Konferencja:
  1st symposium on Na batteries (rok: 2013, ), Wydawca: CIC Energigune - Energy Cooperative Research Centre
  Data:
  konferencja 16–17.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Perspektywy rozwoju technologii odwracalnych ogniw Na-ion
  Autorzy:
  Dominika Baster, Janina Molenda
  Konferencja:
  Paliwa i Energia XXI Wieku (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Data:
  konferencja 25-26 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 11. Akumulatory Li-ion dla pojazdów elektrycznych – wyzwania i możliwości
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  Paliwa i Energia XXI Wieku (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Data:
  konferencja 25-26 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 12. Comparison of structural and transport properties of LiMn2O4, LiMn1.9Cu0.1O4 and LiMn1.55 Ni0.45O4 cathode materials
  Autorzy:
  Łukasz Kondracki, Anna Milewska, Janina Molenda
  Konferencja:
  11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 25-29 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Kkr-CPA Calculations with Accounting for Chemical Disorder in Relation to Electrochemical Properties of the Cathode Materials for Li-Ion Batteries
  Autorzy:
  Janina Molenda, Dominika Baster, Janusz Toboła
  Konferencja:
  The 17th International Meeting on Lithium Batteries (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 10-14 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 14. Structural and electrochemical properties of Na0.72CoO2-y as cathode material for sodium-ion batteries
  Autorzy:
  Dominika Baster, Konrad Świerczek, Wojciech Maziarz, Janina Molenda
  Konferencja:
  Smart Energy : conversion & storage : IV Polish Forum (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 1–4.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 15. Wpływ podstawienia manganem w podsieci kobaltu na właściwości fizykochemiczne NaxCoO2
  Autorzy:
  Dominika Baster, Janina Molenda
  Konferencja:
  VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polska Ceramika 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
  Data:
  konferencja 7-10 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 16. Analiza przejścia fazowego w niskich temperaturach w materiałach LiMn2-yMyO4 (M=Ni,Cu) za pomocą metody promieniowania rentgenowskiego
  Autorzy:
  Łukasz Kondracki, Anna Milewska, Janina Molenda
  Konferencja:
  VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polska Ceramika 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
  Data:
  konferencja 7-10 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 17. Characterization of physicochemical properties of Li1+xV1−xO2 anode materials for Li-ION batteries
  Autorzy:
  Bartłomiej Gędziorowski, Łukasz Kondracki, Janina Molenda
  Konferencja:
  SSI-19. The 19th International Conference on Solid State Ionics (rok: 2013, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 2-7 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 18. Effects of nickel doping and nanoscale on structural, transport and electrochemical properties of lithium manganese spinels
  Autorzy:
  Łukasz Kondracki, Anna Milewska, Janina Molenda
  Konferencja:
  Smart Energy : conversion & storage : IV Polish Forum (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 1–4.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 19. Elektronowy model procesu interkalacji litu w ogniwach typu Li-ion batteries
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  Przewodniki szybkich jonów : XIII sympozjum (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  Data:
  konferencja 4–7.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 20. Novel approach to sodium intercalation into NaxCoO2-y - cathode material for Na-ion batteries
  Autorzy:
  Dominika Baster, Konrad Świerczek, Janina Molenda
  Konferencja:
  1st symposium on Na batteries (rok: 2013, ), Wydawca: CIC Energigune - Energy Cooperative Research Centre
  Data:
  konferencja 16–17.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 21. Structural characterization of LiV1−yFeyO2 anode materials for Li-ion batteries
  Autorzy:
  Bartłomiej Gędziorowski, Janina Molenda
  Konferencja:
  Smart Energy : conversion & storage : IV Polish Forum (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 1–4.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 22. Structural, transport and electrochemical properties of nanosized LiNi0.5−yCuyMn1.5O4−δ spinel cathode material
  Autorzy:
  Anna Milewska, Ewelina Motyka, Marcin Molenda, Katarzyna Furczoń, Janina Molenda
  Konferencja:
  Smart Energy : conversion & storage : IV Polish Forum (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 1–4.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 23. Electrochemical characterization of Li1.07V0.83Fe0.1O2 anode material for Li-ion batteries
  Autorzy:
  Bartłomiej Gędziorowski, Janina Molenda
  Konferencja:
  11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 25-29 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 24. Electronic Origin of Different Discharge Curves in LixCoO2 and NaxCoO2 cathode materials
  Autorzy:
  Janina Molenda, Anna Milewska, Dominika Baster, Janusz Toboła
  Konferencja:
  226th meeting of The Electrochemical Society (rok: 2014, ), Wydawca: The Electrochemical Society
  Data:
  konferencja 5-9 października 2014
  Status:
  Opublikowana
 25. Electronic model of intercalation of alkaline ions into transition metal oxides
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  PRIME 2012. Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid-State Science (rok: 2012, ), Wydawca: ECS
  Data:
  konferencja 7-12 października 2012
  Status:
  Opublikowana
 26. Smoothing out NaxCo0.7Mn0.3O2 OCV curve - role of oxygen nonstoichiometry
  Autorzy:
  Dominika Baster, Janina Molenda
  Konferencja:
  11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 25-29 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Perspektywy rozwoju technologii odwracalnych ogniw Na-ion
  Autorzy:
  Dominika Baster, Janina Molenda
  Książka:
  Paliwa i Energia XXI Wieku (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 175-188), Wydawca: Wydawnictwo Naukow "Akapit"
  Status:
  Opublikowana
 2. Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Li-ion dla pojazdów elektrycznych
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Książka:
  Paliwa i Energia XXI Wieku (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 103-118), Wydawca: Wydawnictwo Naukow "Akapit"
  Status:
  Opublikowana
 3. Natura przejścia izolator-metal w tlenku warstwowym LixCoO2
  Autorzy:
  Anna Milewska, Konrad Świerczek, Janusz Toboła, F. Boudoire, Y. Hu, D.K. Bora, B.S. Mun, Artur Braun, Janina Molenda
  Książka:
  Paliwa i Energia XXI Wieku (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 119-139), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków
  Status:
  Opublikowana