Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kwantowe przemiany fazowe w warstwach magnetycznych kontrolowane zewnętrznym polem elektrycznym

2011/02/A/ST3/00125

Słowa kluczowe:

kwantowe zjawiska krytyczne półprzewodniki magnetyczne SQUID temperatury subkelwinowe

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Dietl 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 3 000 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-05-28

Zakończenie projektu: 2017-12-28

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. DC i RF sputtering, Napylanie cienkich warstw (w tym Niobu). Za kwotę 200 000 PLN
 2. Działo jonowe do wytrawiania warstw argonem.. Za kwotę 87 690 PLN
 3. Komputer + Monitor - 5 sztuk. Za kwotę 0 PLN
 4. Licznik impulsow napieciowych. Za kwotę 20 000 PLN
 5. Miernik pola magnetycznego. Za kwotę 0 PLN
 6. Naświetlarka UV. Za kwotę 0 PLN
 7. Stacja do fotolitografii. Za kwotę 280 000 PLN
 8. Elektronika obsługująca platformę SQUIDową. Za kwotę 0 PLN
 9. Manipulator podloza (zamocowanie próbki w komorze napylarki). Za kwotę 60 000 PLN
 10. Napylarka kompatybilna z litografią elektronową. Za kwotę 0 PLN
 11. Vector Network Analyzer. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 1. (Ga,Mn)As under pressure: A first-principles investigation IF: 3,736
  Autorzy:
  N. Gonzalez Szwacki, J.A. Majewski, and T. Dietl
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2015, tom: 91, strony: 184409), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.91.184409 - link do publikacji
 2. Cubic anisotropy in (Ga,Mn)As layers: Experiment and theory IF: 3,83
  Autorzy:
  M. Sawicki, O. Proselkov, C. Sliwa, P. Aleshkevych, J. Z. Domagala, J. Sadowski, and T. Dietl
  Czasopismo:
  Physical Review B (Condensed Matter) (rok: 2018, tom: 97, strony: 184403), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.184403 - link do publikacji
 3. Fermi level position, Coulomb gap, and Dresselhaus splitting in (Ga,Mn)As IF: 5,22
  Autorzy:
  S. Souma, L. Chen, R. Oszwałdowski, T. Sato, F. Matsukura, T. Dietl, H. Ohno & T. Takahashi
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 27266), Wydawca: Macmillan Publishers Limited
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1038/srep27266 - link do publikacji
 4. Ferromagnetic resonance of Py deposited on ZnO grown by molecular beam epitaxy IF: 1,127
  Autorzy:
  S. D'Ambrosio, L. Chen, H. Nakayama, F. Matsukura, T. Dietl, H. Ohno
  Czasopismo:
  Japanese Journal of Applied Physics (rok: 2015, tom: 54, strony: 93001), Wydawca: The Japan Society of Applied Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7567/JJAP.54.093001 - link do publikacji
 5. Dilute ferromagnetic semiconductors: physics and spintronic structures IF: 44,982
  Autorzy:
  Tomasz Dietl, Hideo Ohno
  Czasopismo:
  Reviews of Modern Physics (rok: 2014, tom: 86, strony: 187), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/RevModPhys.86.187 - link do publikacji
 6. Thermodynamic perturbation theory for non-interacting quantum particles with application to spin-spin interactions in solids IF: 3,83
  Autorzy:
  Cezary Sliwa, Tomasz Dietl
  Czasopismo:
  Physical Review B (Condensed Matter) (rok: 2018, tom: 98, strony: 35105), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.035105 - link do publikacji
 7. Band structure evolution and the origin of magnetism in (Ga,Mn)As: From paramagnetic through superparamagnetic to ferromagnetic phase IF: 3,83
  Autorzy:
  L. Gluba, O. Yastrubchak, J.Z. Domagala, R. Jakiela, T. Andrearczyk, J. Żuk, T. Wosinski, J. Sadowski and M. Sawicki
  Czasopismo:
  Physical Review B (Condensed Matter) (rok: 2018, tom: 97, strony: 115201), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.115201 - link do publikacji
 8. Conductance oscillations in quantum point contacts of InAs/GaSb heterostructures IF: 3,71
  Autorzy:
  Michał Papaj, Łukasz Cywiński, Jerzy Wróbel and Tomasz Dietl
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2016, tom: 93, strony: 195305), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.195305 - link do publikacji
 9. Gambling with Superconducting Fluctuations
  Autorzy:
  Marek Foltyn and Maciej Zgirski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. Applied (rok: 2015, tom: 4, strony: 24002), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevApplied.4.024002 - link do publikacji
 10. Nematicity of correlated systems driven by anisotropic chemical phase separation
  Autorzy:
  Ye Yuan, R. Hübner, M. Birowska, C. Xu, M. Wang, S. Prucnal, R. Jakiela, K. Potzger, R. Böttger, S. Facsko, J. A. Majewski, M. Helm, M. Sawicki, S. Zhou, and T. Dietl
  Czasopismo:
  Physical Review Materials (rok: 2018, tom: 2, strony: 114601), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevMaterials.2.114601 - link do publikacji
 11. Phase diagram and critical behavior of the random ferromagnet Ga1−xMnxN IF: 3,767
  Autorzy:
  S. Stefanowicz, G. Kunert, C. Simserides, J. A. Majewski, W. Stefanowicz, C. Kruse, S. Figge, Tian Li, R. Jakieła, K. N. Trohidou, A. Bonanni, D. Hommel, M. Sawicki, and T. Dietl
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2013, tom: 88, strony: 081201(R)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.88.081201 - link do publikacji
 12. Spinodal nanodecomposition in semiconductors doped with transition metals IF: 29,604
  Autorzy:
  T. Dietl, K. Sato, T. Fukushima, A. Bonanni, M. Jamet, A. Barski, S. Kuroda, M. Tanaka, Phan Nam Hai, H. Katayama-Yoshida
  Czasopismo:
  REVIEWS OF MODERN PHYSICS (rok: 2015, tom: 87, strony: 1311), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/RevModPhys.87.1311 - link do publikacji
 13. Stretching magnetism with an electric field in a nitride semiconductor IF: 11,32
  Autorzy:
  D. Sztenkiel, M. Foltyn, G.P. Mazur, R. Adhikari, K. Kosiel, K. Gas, M. Zgirski, R. Kruszka, R. Jakiela, Tian Li, A. Piotrowska, A. Bonanni, M. Sawicki & T. Dietl
  Czasopismo:
  Nature Communication (rok: 2016, tom: 7, strony: 13232), Wydawca: Macmillan Publishers Limited
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1038/ncomms13232 - link do publikacji
 14. Hydrostatic-pressure-induced changes of magnetic anisotropy in (Ga, Mn)As thin films IF: 2,678
  Autorzy:
  Marta Gryglas-Borysiewicz, Piotr Juszyński, Adam Kwiatkowski, Jacek Przybytek, Janusz Sadowski, Maciej Sawicki, Mateusz Tokarczyk, Grzegorz Kowalski, Tomasz Dietl and Dariusz Wasik
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2017, tom: 29, strony: 115805), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1088/1361-648X/aa546d - link do publikacji
 15. Interplay between localization and magnetism in (Ga,Mn)As and (In,Mn)As
  Autorzy:
  Ye Yuan, Chi Xu, René Hübner, Rafal Jakiela, Roman Böttger, Manfred Helm, Maciej Sawicki, Tomasz Dietl, and Shengqiang Zhou
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW MATERIALS (rok: 2017, tom: 1, strony: 54401), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevMaterials.1.054401 - link do publikacji