Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu nabywania wiedzy: Implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interpersonalnych i międzygrupowych

2011/02/A/HS6/00155

Słowa kluczowe:

nabywanie i wykorzystywanie wiedzy społecznej motywacja afekt poznanie

Deskryptory:

 • HS6_1: Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka
 • HS6_2: Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Kossowska 

Liczba wykonawców projektu: 23

Konkurs: MAESTRO 1 - ogłoszony 2011-06-15

Przyznana kwota: 2 136 343 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-04-30

Zakończenie projektu: 2018-04-30

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (42)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. From threat to relief: Expressing prejudice towards atheists as a self-regulatory strategy protecting the religious orthodox from threat. Frontiers in Psychology, IF: 2,32
  Autorzy:
  Kossowska, M., Szwed, P., Czernatowicz - Kukuczka, A., Sekerdej, M. i Wyczesany, M.
  Czasopismo:
  Frontiers in Psychology (rok: 2017, tom: 0,939583333333333, strony: 0), Wydawca: Frontiers Media S.A.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpsyg.2017.00873 - link do publikacji
 2. Individual differences in epistemic motivation and brain conflict monitoring activity. IF: 2,055
  Autorzy:
  Kossowska, M., Czarnek, G., Wronka, E., Wyczesany, M., & Bukowski, M.
  Czasopismo:
  Neuroscience Letters (rok: 2014, tom: 570, strony: 38–41), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.neulet.2014.04.002 - link do publikacji
 3. Need for Closure and Multitasking Performance: The Role of Shifting Ability. IF: 1,84
  Autorzy:
  Ewa Szumowska, Małgorzata Kossowska
  Czasopismo:
  Personality and Individual Differences, (rok: 2016, tom: 19, strony: 45277), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.paid.2016.02.055. - link do publikacji
 4. The interplay between motivation and cognition: New ideas.
  Autorzy:
  Kossowska, M., Jaśko, K., & Brycz, H.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2014, tom: 45, strony: 257-258), Wydawca: De Greuyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2014-0031 - link do publikacji
 5. Multifaceted Effects of Need for Cognitive Closure on Effort: A Cardiovascular Response Study.
  Autorzy:
  Szwed, P., Szumowska, E., Kossowska, M. & Wright, R.
  Czasopismo:
  Motivation Science (rok: 2017, tom: 3, strony: 369-382.), Wydawca: American Psychological Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1037/mot0000053 - link do publikacji
 6. Electrocortical indices of attention correlate with the need for closure. IF: 1,64
  Autorzy:
  Kossowska, M., Czarnek, G., Wyczesany, M., Wronka, E., Szwed, P., & Bukowski, M.
  Czasopismo:
  NeuroReport: For Rapid Communication of Neuroscience Research (rok: 2015, tom: 26, strony: 285–290), Wydawca: Wolters Kluwer Health
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1097/WNR.0000000000000345 - link do publikacji
 7. Kiedy potrzeba domknięcia sprzyja złożonemu poznaniu.
  Autorzy:
  Strojny, P., Kossowska, M., Strojny, A.
  Czasopismo:
  Roczniki Psychologiczne (rok: 2016, tom: 19, strony: 45194), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rpsych.2016.19.1-1pl - link do publikacji
 8. Motivational determinants of reasoning about social relations: The role of need for cognitive closure IF: 1,761
  Autorzy:
  Marcin Bukowski, Ulrich von Hecker, Małgorzata Kossowska
  Czasopismo:
  Thinking & Reasoning (rok: 2013, tom: 19, strony: 150-157), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/13546783.2012.752407 - link do publikacji
 9. Motivational effects on brain activity: need for closure moderates the impact of task uncertainty on engagement- related P3b IF: 1,394
  Autorzy:
  Małgorzata Kossowska, Paulina Szwed and Miroslaw Wyczesany
  Czasopismo:
  NeuroReport (rok: 2019, tom: 30, strony: 1179-1183), Wydawca: Wolters Kluwer Health
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1097/WNR.0000000000001334 - link do publikacji
 10. Need for closure and dealing with uncertainty in decision making context: The role of the behavioral inhibition system and working memory capacity. IF: 1,861
  Autorzy:
  Czernatowicz - Kukuczka, A., Jaśko, K., Kossowska, M.
  Czasopismo:
  Personality and Individual Differences (rok: 2014, tom: 70, strony: 126–130), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.paid.2014.06.013 - link do publikacji
 11. Religious fundamentalism is associated with hyperactive performance monitoring: ERP evidence from correct and erroneous responses IF: 3,07
  Autorzy:
  Sendereckaa, M., Kossowskab, M., Sekerdejb, M., Szewczyk, J.
  Czasopismo:
  Biological Psychology (rok: 2018, tom: 140, strony: 96-107), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biopsycho.2018.12.007 - link do publikacji
 12. The Importance of Adult Life-Span Perspective in Explaining Variations in Political Ideology IF: 18,571
  Autorzy:
  Grzegorz Sędek, Małgorzata Kossowska, Klara Rydzewska
  Czasopismo:
  Brain and Behavioral Sciences (rok: 2014, tom: 37, strony: 330-331), Wydawca: Cambrige University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/S0140525X13002732 - link do publikacji
 13. The Motivated Gatekeeper of Our Minds: New Directions in Need for Closure Theory and Research IF: 9,06
  Autorzy:
  Roets, A., Kruglanski, A., Kossowska, M., Hong, Y. Pierro, A.
  Czasopismo:
  Advances in Experimental Social Psychology (rok: 2015, tom: 52, strony: 221-283.), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 14. Two routes to closure: Time pressure and goal activation effects on executive control.
  Autorzy:
  Kossowska, M., Bukowski, M., & Czarnek, G.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2014, tom: 45, strony: 268-274), Wydawca: De Greuyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2014-0033 - link do publikacji
 15. Cortisol and moral decisions among young men: The moderating role of motivation toward closure IF: 1,84
  Autorzy:
  Małgorzata Kossowska ⁎, Aneta Czernatowicz-Kukuczka, Ewa Szumowska, Anna Czarna
  Czasopismo:
  Personality and Individual Differences (rok: 2016, tom: 101, strony: 249-253), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.paid.2016.06.017 - link do publikacji
 16. Many faces of dogmatism: Prejudice as a way of protecting certainty against value violators among dogmatic believers and atheists IF: 2,84
  Autorzy:
  Małgorzata Kossowska, Aneta Czernatowicz-Kukuczka and Maciej Sekerdej
  Czasopismo:
  British Journal of Psychology (rok: 2017, tom: 8, strony: 127-147), Wydawca: British Psychological Society, Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/bjop.12186 - link do publikacji
 17. Rising up to the 'challenge'? The role of need for closure and situational appraisals in creative performance. IF: 1,84
  Autorzy:
  Sankaran, S., Grzymala-Moszczynska, J., Strojny, A., Strojny, P. & Kossowska, M.
  Czasopismo:
  Personality and Individual Differences, (rok: 2017, tom: 106C, strony: 136-145), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 18. Searching for certainty: Religious beliefs and intolerance toward value-violating groups. IF: 2,31
  Autorzy:
  Kossowska, M., Sekerdej M.
  Czasopismo:
  Personality and Individual Differences (rok: 2015, tom: 83, strony: 72–76), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.paid.2015.03.053 - link do publikacji
 19. Self-image threat decreases stereotyping: The role of motivation toward closure IF: 1,62
  Autorzy:
  Kossowska, M., Bukowski, M., Guinote, A., Dragon, & Kruglanski,A.
  Czasopismo:
  Motivation & Emotion (rok: 2016, tom: 40, strony: 830-841), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11031-016-9582-6 - link do publikacji
 20. The impact of incidental fear and anger on in- and outgroup attitudes
  Autorzy:
  Bukowski, M., Dragon, P., & Kossowska, M.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2014, tom: 45, strony: 312-317), Wydawca: De Greuyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2014-0038 - link do publikacji
 21. Uncertainty and Prejudice: The Role of Religiosity in Shaping Group Attitudes IF: 2,05
  Autorzy:
  Sekerdej, M., Kossowska, M., & Czernatowicz – Kukuczka, A. .
  Czasopismo:
  European Journal of Social Psychology. (rok: 2018, tom: 48, strony: 091-0102.), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejsp.2298 - link do publikacji
 22. Age-Related Within-Task Adaptations in Sequential Decision Making: Considering Cognitive and Motivational Factors. IF: 2,812
  Autorzy:
  Rydzewska, K., von Helversen, B., Kossowska, M., Magnuski, Sędek, G.
  Czasopismo:
  Psychology and Aging (rok: 2018, tom: 3, strony: 297–314,), Wydawca: APA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1037/pag0000239 - link do publikacji
 23. Aging and stereotyping: the moderating role of self-involvement IF: 2,58
  Autorzy:
  Czarnek, G., Kossowska, M. & Richter, M.
  Czasopismo:
  International Journal of Psychophysiology (rok: 2019, tom: 138, strony: 44936), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijpsycho.2019.01.009 - link do publikacji
 24. Casual attributions of immoral behaviors in relation to moral identity and moral strictness
  Autorzy:
  Szumowska, E., Kossowska, M.
  Czasopismo:
  Przegląd Psychologiczny (rok: 2014, tom: 57, strony: 429-422), Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  Status:
  Opublikowana
 25. Individual differences in decisiveness: ERP correlates of response inhibition and error monitoring IF: 3,692
  Autorzy:
  Magdalena Senderecka, Jakub Szewczyk, Szymon Wichary, Małgorzata Kossowska
  Czasopismo:
  Psychophysiology (rok: 2019, tom: 55, strony: 44945), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/psyp.13198 - link do publikacji
 26. Need for closure and multitasking performance: The role of shifting ability IF: 1,84
  Autorzy:
  Szumowska, E. Kossowska, M
  Czasopismo:
  Personality and Individual Differences (rok: 2016, tom: 96, strony: 45277), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.paid.2016.02.055 - link do publikacji
 27. Power boosts reliance on preferred processing styles IF: 1,77
  Autorzy:
  Małgorzata Kossowska • Ana Guinote• Paweł Strojny
  Czasopismo:
  Motivation and Emotion (rok: 2016, tom: 40, strony: 556-565), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11031-016-9548-8 - link do publikacji
 28. Religious Fundamentalism Modulates Neural Responses to Error-Related Words: The Role of Motivation Toward Closure IF: 2,067
  Autorzy:
  Małgorzata Kossowska, Paulina Szwed, Miroslaw Wyczesany, Gabriela Czarnek, Eligiusz Wronka
  Czasopismo:
  Frontiers in Psychology (rok: 2018, tom: 9, strony: 285), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpsyg.2018.00285 - link do publikacji
 29. Motivational rigidity enhances multitasking performance: The role of handling interruptions. Personality and Individual Differences IF: 1,84
  Autorzy:
  Szumowska, E., & Kossowska, M.
  Czasopismo:
  Personality & Individual Differences (rok: 2017, tom: 106, strony: 81–89.), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 30. Addicted to answers: Need for cognitive closure and the endorsement of conspiracy beliefs IF: 2,05
  Autorzy:
  Marta Marchlewska, Aleksandra Cichocka, Małgorzata Kossowska
  Czasopismo:
  European Journal of Social Psychology (rok: 2018, tom: 48, strony: 109-117.), Wydawca: Willey
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejsp.2308 - link do publikacji
 31. Anxiolytic function of fundamentalist beliefs: Neurocognitive evidence IF: 1,84
  Autorzy:
  Małgorzata Kossowska , Paulina Szwed, Eligiusz Wronka, Gabriela Czarnek, Mirosław Wyczesany
  Czasopismo:
  Personality and Individual Differences (rok: 2016, tom: 101, strony: 390-395), Wydawca: Eslevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.paid.2016.06.039 - link do publikacji
 32. Disparate Roads to Certainty: Processing Strategy Choices under Need for Closure IF: 3,75
  Autorzy:
  Kossowska, M., Szumowska, E., Dragon, D., Jaśko, K., Kruglanski, A.
  Czasopismo:
  European Review of Social Psychology (rok: 2018, tom: 29, strony: 161-211), Wydawca: Taylor Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10463283.2018.1493066 - link do publikacji
 33. How many things do you (like to) do at once? The relationship between need for cognitive closure and multitasking preference and behavior IF: 1,87
  Autorzy:
  Szumowska, E., Popławska - Boruc, A., Kossowska, M.
  Czasopismo:
  Personality and Individual Differences (rok: 2018, tom: 134, strony: 222–231), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.paid.2018.06.023 - link do publikacji
 34. Individual differences in response to uncertainty and decision making : the role of behavioral inhibition system and need for closure. IF: 1,77
  Autorzy:
  Jaśko, K., Czernatowicz-Kukuczka, A., Kossowska, M., & Czarna, A.
  Czasopismo:
  Motivation and Emotion (rok: 2015, tom: 39, strony: 541-552), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11031-015-9478-x - link do publikacji
 35. Motivation to comply with task rules and multitasking performance: The role of need for cognitive closure and goal importance IF: 2,06
  Autorzy:
  Szumowska, E., Kossowska, M,. Roets, A.
  Czasopismo:
  Motivation & Emotion (rok: 2018, tom: 42, strony: 360–376), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11031-018-9678-2 - link do publikacji
 36. Need for closure and compensatory rule-based perception: The role of information consistency. IF: 2,05
  Autorzy:
  Dragon, P., Kossowska, M.
  Czasopismo:
  European Journal of Social Psychology (rok: 2019, tom: 49, strony: 127-140), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejsp.2512 - link do publikacji
 37. Need for closure and dealing with uncertainty in decision making context: The role of the behavioral inhibition system and working memory capacity IF: 1,844
  Autorzy:
  Aneta Czernatowicz-Kukuczka, Katarzyna Jaśko, Malgorzata Kossowska
  Czasopismo:
  Personality and Individual Differences (rok: 2014, tom: 70, strony: 126–130), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.paid.2014.06.013 - link do publikacji
 38. Need for cognitive closure and attention allocation during multitasking: Evidence from eye-tracking studies . IF: 1,84
  Autorzy:
  Szumowska, Ewa; Kossowska, Małgorzata
  Czasopismo:
  Personality and Individual Differences (rok: 2017, tom: 111, strony: 272-280), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.paid.2017.02.014 - link do publikacji
 39. Prejudice toward outgroups as a strategy to deal with mortality threat: Simple reaction with a complex foundation.
  Autorzy:
  Maj, M., & Kossowska, M.
  Czasopismo:
  Theoria at Historia Scientiarum: An International Journal for Interdisciplinary Studies (rok: 2015, tom: 12, strony: 15-28), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/ths.2015.002 - link do publikacji
 40. Religious fundamentalism modulates neural responses to error-related words: The role of motivation towards closure. IF: 2,32
  Autorzy:
  Kossowska., M., Szwed, P., Wyczesany, M., Czarnek, G., i Wronka, E.
  Czasopismo:
  Frontiers in Psychology. (rok: 2018, tom: 0,572916666666667, strony: 0), Wydawca: Frontiers Media S.A.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpsyg.2018.00285 - link do publikacji
 41. The influence of aging on outgroup stereotypes: The mediating role of cognitive and motivational facets of deficient flexibility. IF: 1,39
  Autorzy:
  Czarnek, G., Kossowska, M., & Sedek, G.
  Czasopismo:
  Experimental Aging Research (rok: 2015, tom: 41, strony: 303–324), Wydawca: Francis & Taylor
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/0361073X.2015.1021647 - link do publikacji
 42. When need for closure leads to positive attitudes towards a negatively stereotyped outgroup IF: 1,844
  Autorzy:
  Małgorzata Kossowska, Piotr Dragon, Marcin Bukowski
  Czasopismo:
  Motivation & Emotion (rok: 2014, tom: 39, strony: 88-98), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11031-014-9414-5 - link do publikacji
 1. Radzenie sobie z niepewnością na poziomie przekonań i sądów społecznych
  Autorzy:
  ANETA CZERNATOWICZ-KUKUCZKA, MAŁGORZATA KOSSOWSKA, GABRIELA CZARNEK, EWA SZUMOWSKA, PAULINA SZWED
  Książka:
  Poczucie kontroli i niepewność: Konsekwencje dla rozumienia świata społecznego (rok: 2020, ), Wydawca: Liberi Libri
  Status:
  Opublikowana
 2. Motivated Roots of Conspiracies: The Role of Certainty and Control Motives in Conspiracy Thinking.
  Autorzy:
  Kossowska, M., Bukowski, M.
  Książka:
  Psychology of conspiracy (rok: 2015, ), Wydawca: New York,Taylor & Francis Group, LLC.
  Status:
  Opublikowana
 3. Ironic effects of need for closure on closed-minded processing mode: The role of perceived control over reducing uncertainty
  Autorzy:
  Małgorzata Kossowska, Marcin Bukowski & Sindhuja Sankaran
  Książka:
  Coping With Lack of Control in a Social World (rok: 2017, ), Wydawca: Psychology Press & Routledge
  Status:
  Opublikowana
 4. monografia
  Autorzy:
  Kossowska, M., Szumowska, E., Szwed, P.,
  Książka:
  Tolerancja w czasach niepewności (rok: 2018, tom: 1, strony: 1-330), Wydawca: Smak Słowa
  Status:
  Opublikowana
 5. Religia i nietolerancja. O przekonaniach religijnych podszytych lękiem i ich społecznych konsekwencjach
  Autorzy:
  Kossowska, M., Sekerdej, M., Czernatowicz - Kukuczka, A.
  Książka:
  Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzygrupowych. (rok: 2017, tom: 1, strony: 95-118), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
  Status:
  Opublikowana
 6. Niepewność i potrzeba domknięcia poznawczego a przetwarzanie informacji
  Autorzy:
  Małgorzata Kossowska, Ewa Szumowska
  Książka:
  Poczucie kontroli i niepewność: Konsekwencje dla rozumienia świata społecznego (rok: 2020, ), Wydawca: Liberi Libri
  Status:
  Opublikowana
 7. monografia
  Autorzy:
  Małgorzata Kossowska, Ewa Szumowska, Paulina szwed
  Książka:
  THE PSYCHOLOGY OF TOLERANCE IN TIMES OF UNCERTAINTY (rok: 2020, ), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana