Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyboczenie dynamiczne konstrukcji płytowych z materiałów gradientowych poddanych termo-mechanicznym impulsom obciążenia

2011/01/B/ST8/07441

Słowa kluczowe:

wyboczenie dynamiczne materiały gradientowe konstrukcje cienkościenne MES

Deskryptory:

 • ST8_5: Termomechanika (mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika)
 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Kołakowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 474 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-21

Zakończenie projektu: 2014-12-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Dynamic response of thin FG plates with a static unsymmetrical stable postbuckling path IF: 1,752
  Autorzy:
  Z. Kolakowski, R. J. Mania
  Czasopismo:
  Thin-Walled Structures (rok: 2015, tom: 86, strony: 45216), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tws.2014.09.004 - link do publikacji
 2. Local nonsymmetrical postbuckling equilibrium path of the thin FGM plate IF: 0,505
  Autorzy:
  Z. Kolakowski, R.J. Mania, J. Grudziecki
  Czasopismo:
  Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability (rok: 2015, tom: 17 (1), strony: 135–142), Wydawca: Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.ein.org.pl/pl-2015-01-18 - link do publikacji
 3. Static interactive buckling of functionally graded columns with closed cross-sections subjected to axial compression IF: 3,442
  Autorzy:
  Z. Kolakowski, A. Teter
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2015, tom: 123, strony: 257-262), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2014.12.051 - link do publikacji
 4. Analysis of dynamic response of functionally graded plates due to nonuniform temperature rise IF: 0,917
  Autorzy:
  L. Czechowski
  Czasopismo:
  International Journal of Structural Stability and Dynamics , Wydawca: World Scientific
  Status:
  Złożona
 5. Dynamic buckling of thin FGM square plate with clamped edges subjected to combined thermal and structural loading IF: 3,442
  Autorzy:
  J. Jankowski
  Czasopismo:
  Composite Structures , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. Dynamic response of functionally graded plates and girders subjected to pulse thermal loading IF: 2,295
  Autorzy:
  L. Czechowski
  Czasopismo:
  Engineering Structures , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 7. Load carrying capacity of functionally graded columns with open cross-sections under static compression IF: 3,442
  Autorzy:
  Z. Kolakowski, A. Teter
  Czasopismo:
  Composite Structures , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 8. The complex influence of aluminium aging on the dynamic response of the thin-walled AL-6060 alloy profile IF: 1,752
  Autorzy:
  A. Mroz, R.J. Mania
  Czasopismo:
  Thin-Walled Structures (rok: 2014, tom: 79, strony: 147-153), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tws.2014.02.008 - link do publikacji
 9. Impact test experimental stand for columns made from FG materials – validation of preliminary tests IF: 0,547
  Autorzy:
  M Jankowski, M. Kotełko, Z. Kołakowski, A Mołdawa
  Czasopismo:
  JTAM , Wydawca: PTMTS
  Status:
  Złożona
 10. Static and dynamic thermomechanical buckling loads of functionally graded plates
  Autorzy:
  Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław J. Mania
  Czasopismo:
  Mechanics and Mechanical Engineering (rok: 2013, tom: 17, strony: 99-112), Wydawca: Lodz University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.kdm.p.lodz.pl/articles.html - link do publikacji
 11. Study of dynamic buckling of FG plate due to heat flux pulse
  Autorzy:
  L. Czechowski
  Czasopismo:
  IJAME (rok: 2015, tom: 20, 1, strony: 19-31), Wydawca: University of Zielona Góra
  Status:
  Opublikowana
 12. Some aspects of dynamic coupled response of functionally graded thin-walled columns with square cross-sections under in-plane pulse compression IF: 2,195
  Autorzy:
  Z. Kolakowski, A. Teter
  Czasopismo:
  Applied Mathematical Modelling , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 13. Influence of inherent material damping on the dynamic buckling of composite columns with open cross-sections
  Autorzy:
  Zbigniew Kołakowski, Andrzej Teter
  Czasopismo:
  Mechanics and Mechanical Engineering (rok: 2013, tom: 17, strony: 56-69), Wydawca: Lodz University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.kdm.p.lodz.pl/articles.html - link do publikacji
 14. Static and dynamic buckling of rectangular functionally graded plates subjected to thermal loading IF: 0,234
  Autorzy:
  Leszek Czechowski, Katarzyna Kowal-Michalska
  Czasopismo:
  Strength of Materials (rok: 2013, tom: Vol. 45, strony: 666-673), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://link.springer.com/journal/11223/45/6/page/1 - link do publikacji
 15. Analysis of dynamic buckling of FGM plate due to heat flux pulse and compression force IF: 1,169
  Autorzy:
  L. Czechowski
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Stresses , Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Złożona
 16. Some aspects of interactive dynamic stability of thin-walled trapezoidal FGM beam-columns under axial load IF: 2,252
  Autorzy:
  Z. Kolakowski
  Czasopismo:
  International Journal of Solids and Structures , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Static and dynamic buckling of functionally graded plates subjected to thermomechanical loading
  Autorzy:
  K. Kowal-Michalska, R. Mania
  Konferencja:
  Stability of Structures XIII-th Symposium – Zakopane 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, Łódź
  Data:
  konferencja 17-21.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 1. Static and dynamic buckling of FGM plates
  Autorzy:
  Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław J. Mania
  Książka:
  Statics, dynamics and stability of Structures, Vol. 1, Stabilityof thin-walled plate structures (rok: 2011, tom: Vol. 1, strony: 131-153), Wydawca: Technical University of Lodz
  Status:
  Opublikowana
 2. Wyboczenie płyt funkcjonalnie gradientowych przy statycznych i dynamicznych obciążeniach mechanicznych i/lub termicznych
  Autorzy:
  Katarzyna Kowal-Michalska
  Książka:
  Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich (rok: 2014, tom: 13, strony: 163-175), Wydawca: SGGW Warszawa
  Status:
  Opublikowana