Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analityczne i numeryczne modelowanie procesu nieustalonej generacji ciepła w elementach tarciowych układów hamulcowych

2011/01/B/ST8/07446

Słowa kluczowe:

model analityczny model numeryczny równanie przewodnictwa ciepła generacja ciepła podczas tarcia hamowanie temperatura strumień ciepła,

Deskryptory:

 • ST8_5: Termomechanika (mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Mechaniczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Oleksandr Jewtuszenko 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 408 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-21

Zakończenie projektu: 2014-12-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer o dużej mocy obliczeniowej (serwer DELL Poweredge R510 2x XEON X5675, 48GB). Za kwotę 32 000 PLN
 2. Stacja robocza z monitorem (Intel Core i5 oraz monitor). Za kwotę 10 500 PLN
 3. Comsol Mulitphisics. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (26)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Modeling of frictional heating in the process of braking / Modeloavannâ frikcìjnogo nagrìvannâ pìd čas gal'muvannâ IF: 0,214
  Autorzy:
  Evtushenko O., Kuciej M., Evtushenko Ol.
  Czasopismo:
  Materials Science (2013) / Fiziko-Himična Mehanika Materialiv (2012) (rok: 2013, tom: 48, strony: 582-590 / 27-33), Wydawca: Springer Science+Business Media New York
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11003-013-9541-2 - link do publikacji
 2. 3D FE model of frictional heating and wear with a mutual influence of the sliding velocity and temperature in a disc brake IF: 2,124
  Autorzy:
  Yevtushenko A.A., Grześ P.
  Czasopismo:
  International Communications in Heat and Mass Transfer (rok: 2015, tom: 62, strony: 37-44), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.icheatmasstransfer.2015.01.005 - link do publikacji
 3. Axisymmetric FEA of temperature in a pad/disc brake system at temperature-dependent coefficients of friction and wear IF: 2,208
  Autorzy:
  Yevtushenko A.A., Grześ P.
  Czasopismo:
  International Communications in Heat and Mass Transfer (rok: 2012, tom: 39, strony: 1045-1053), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.icheatmasstransfer.2012.07.025 - link do publikacji
 4. Axisymmetric finite element model for the calculation of temperature at braking for thermosensitive materials of a pad and a disc IF: 1,803
  Autorzy:
  Yevtushenko A.A., Grześ P.
  Czasopismo:
  Numerical Heat Transfer. Part A-Applications (rok: 2012, tom: 62, strony: 211-230), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10407782.2012.691052 - link do publikacji
 5. Numerical analysis of thermal stresses in disk brakes and clutches (a review) IF: 1,847
  Autorzy:
  Yevtushenko A.A., Grzes P., Adamowicz A.
  Czasopismo:
  Numerical Heat Transfer, Part A (rok: 2015, tom: 67, strony: 170-188), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10407782.2014.923221 - link do publikacji
 6. The boundary conditions on the sliding surface in one-dimensional transient heat problem of friction IF: 2,315
  Autorzy:
  Yevtushenko A.A., Kuciej M., Yevtushenko O.
  Czasopismo:
  International Journal of Heat and Mass Transfer (rok: 2013, tom: 59, strony: 44569), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.11.079 - link do publikacji
 7. Effect of Thermal Sensitivity of Materials of Tribojoint on Friction Temperature IF: 0,336
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Kuciej M., Och E.
  Czasopismo:
  Journal of Friction and Wear (rok: 2014, tom: 35, strony: 77-83), Wydawca: Allerton Press, Inc
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3103/S1068366614020056 - link do publikacji
 8. Frictional Heating during Sliding of Two Semi-Spaces with Arbitrary Thermal Nonlinearity
  Autorzy:
  Och E.
  Czasopismo:
  Acta Mechanica et Automatica (rok: 2014, tom: 8, strony: 204-208), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ama-2014-0037 - link do publikacji
 9. Frictional heating of sliding semi-spaces with simple thermal nonlinearities
  Autorzy:
  Och E.
  Czasopismo:
  Acta Mechanica et Automatica (rok: 2013, tom: 7, strony: 236-240), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ama-2013-0040 - link do publikacji
 10. Mutual influence of the velocity and temperature in the axisymmetric FE model of a disc brake IF: 2,124
  Autorzy:
  Yevtushenko A.A., Grzes P.
  Czasopismo:
  International Communications in Heat and Mass Transfer (rok: 2014, tom: 57, strony: 341-346), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.icheatmasstransfer.2014.08.022 - link do publikacji
 11. The asymptotic solutions of heat problem of friction for a three-element tribosystem with generalized boundary conditions on the surface of sliding IF: 2,522
  Autorzy:
  Yevtushenko A.A., Kuciej M., Yevtushenko O.
  Czasopismo:
  International Journal of Heat and Mass Transfer (rok: 2014, tom: 70, strony: 128-136), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 12. Three-dimensional FE model for the calculation of temperature of a disc brake at temperature-dependent coefficients of friction IF: 2,208
  Autorzy:
  Yevtushenko A.A., Adamowicz A., Grzes P.
  Czasopismo:
  International Communications in Heat and Mass Transfer (rok: 2013, tom: 42, strony: 18-24), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.icheatmasstransfer.2012.12.015 - link do publikacji
 13. FE model of frictional heating in a thermally nonlinear disc brake with time-dependent pressure and mutual influence of the sliding velocity and temperature IF: 2,563
  Autorzy:
  Yevtushenko A.A., Grzes P.
  Czasopismo:
  International Journal of Thermal Sciences (rok: 2015, tom: ., strony: .), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 14. Finite element analysis of thermal stresses in a pad-disc brake system (a review)
  Autorzy:
  Adamowicz A., Grzes P.
  Czasopismo:
  Acta Mechanica et Automatica (rok: 2013, tom: 7, strony: 191-195), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ama-2013-0032 - link do publikacji
 15. Influence of the thermal sensivity of materials on the temperature at friction IF: 0,265
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Kuciej M., Och E.
  Czasopismo:
  Materials Science (rok: 2014, tom: 50, strony: 126-134), Wydawca: Springer Science+Business Media New York
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11003-014-9700-0 - link do publikacji
 16. Influence of thermal sensitivity of the pad and disk materials on the temperature during braking IF: 2,124
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Kuciej M., Och E.
  Czasopismo:
  International Communications in Heat and Mass Transfer (rok: 2014, tom: 55, strony: 84-92), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.icheatmasstransfer.2014.04.002 - link do publikacji
 17. Modeling of temperature conditions for a braking system with regard for the heat sensitivity of materials IF: 0,265
  Autorzy:
  Evtushenko O., Kuciej M., Och E.
  Czasopismo:
  Materials Science (rok: 2014, tom: 50, strony: 397-405), Wydawca: Springer Science+Business Media New York
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11003-014-9732-5 - link do publikacji
 18. Some methods for calculating temperature during the friction of thermosensitive materials IF: 1,847
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Kuciej M., Och E.
  Czasopismo:
  Numerical Heat Transfer, Part A (rok: 2015, tom: 67, strony: 696-718), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10407782.2014.949125 - link do publikacji
 19. Temperature in thermally nonlinear pad–disk brake system IF: 2,124
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Kuciej M., Och E.
  Czasopismo:
  International Communications in Heat and Mass Transfer (rok: 2014, tom: 57, strony: 274-281), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.icheatmasstransfer.2014.08.013 - link do publikacji
 20. Three-dimensional FE model for calculation of temperature of a thermosensitive disc IF: 2,127
  Autorzy:
  Adamowicz A., Grześ P.
  Czasopismo:
  Applied Thermal Engineering (rok: 2013, tom: 50, strony: 572-581), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.applthermaleng.2012.05.042 - link do publikacji
 21. Axisymmetric FE model to analysis of thermal stresses in a brake disk IF: 0,62
  Autorzy:
  Adamowicz A.
  Czasopismo:
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics (rok: 2015, tom: ., strony: .), Wydawca: PTMTS
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 22. Finite element model to analysis 3d state of thermal stresses in a brake disk IF: 0,62
  Autorzy:
  Adamowicz A.
  Czasopismo:
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics (rok: 2015, tom: ., strony: .), Wydawca: PTMTS
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 23. Modelling of the frictional heating in brake system with thermal resistance on a contact surface and convective cooling on a free surface of a pad IF: 2,522
  Autorzy:
  Yevtushenko A.A., Kuciej M., Yevtushenko O.
  Czasopismo:
  International Journal of Heat and Mass Transfer (rok: 2015, tom: 81, strony: 915-923), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.11.014 - link do publikacji
 24. The thermal problem of friction for two plane-parallel strips IF: 1,803
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Kuciej M.
  Czasopismo:
  Numerical Heat Transfer. Part A-Applications (rok: 2012, tom: 61, strony: 764-785), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10407782.2012.672848 - link do publikacji
 25. Temperature and thermal stress state of the disk during multiple braking IF: 0,265
  Autorzy:
  Adamowicz A.
  Czasopismo:
  Materials Science (rok: 2015, tom: ., strony: .), Wydawca: Springer Science+Business Media New York
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 26. Method of lines in nonlinear frictional heating during braking IF: 2,124
  Autorzy:
  Yevtushenko A.A., Kuciej M., Och E., Yevtushenko O.
  Czasopismo:
  International Communications in Heat and Mass Transfer (rok: 2015, tom: ., strony: .), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Fe modelling of frictional heating in a disc brake at temperature-dependent coefficient of friction
  Autorzy:
  Grzes P.
  Konferencja:
  11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI) (rok: 2014, ), Wydawca: Spanish Assotiation for Numerical Methods in Engineering
  Data:
  konferencja 20–25.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Finite Element Analysis of the quasi-static thermal stresses in a pad-disc brake system
  Autorzy:
  Adamowicz A.
  Konferencja:
  11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI) (rok: 2014, ), Wydawca: Spanish Assotiation for Numerical Methods in Engineering
  Data:
  konferencja 20–25.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Non-linear models of frictional heating during braking
  Autorzy:
  Grzes P.
  Konferencja:
  22nd UK National Conference of the Association for Computational Mechanics in Engineering : ACME'2014 (rok: 2014, ), Wydawca: University of Exeter
  Data:
  konferencja 2-4.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Some analytical models of frictional heating during braking
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Kuciej M.
  Konferencja:
  ICTAM 2012: 23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (rok: 2012, ), Wydawca: Chinese Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 19-24.08.2012
  Status:
  Opublikowana
 5. Asymptotic solutions of a heat conduction problem of friction for a tribosystem composed of homogeneous and piecewise homogeneous semi-spaces
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Kuciej M.
  Konferencja:
  Mechanics of Materials and Structures: VII International Symposium (rok: 2013, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
  Data:
  konferencja 3-6.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Heat problem of friction for two thermosensitive semi-spaces
  Autorzy:
  Och E., Kuciej M., Yevtushenko A.
  Konferencja:
  Mechanics of Materials and Structures: VII International Symposium (rok: 2013, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
  Data:
  konferencja 3-6.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Three-dimensional FE model of frictional heat generation in a disc brake
  Autorzy:
  Grześ P., Adamowicz A., Yevtushenko A.
  Konferencja:
  ICTAM 2012: 23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (rok: 2012, ), Wydawca: Chinese Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 19-24.08.2012
  Status:
  Opublikowana
 8. Analysis of thermal stress distribution in brake disc during single braking under non-axisymmetric load
  Autorzy:
  Adamowicz A.
  Konferencja:
  22nd UK National Conference of the Association for Computational Mechanics in Engineering : ACME'2014 (rok: 2014, ), Wydawca: University of Exeter
  Data:
  konferencja 2-4.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Comparative analysis of the temperature fields in the pad-disc brake systems with a constant and temperature-dependent coefficient of friction
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Grześ P.
  Konferencja:
  Mechanics of Materials and Structures: VII International Symposium (rok: 2013, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
  Data:
  konferencja 3-6.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Non-stationary frictional heat problem for two plane-parallel strips
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Kuciej M.
  Konferencja:
  ESMC 2012: 8th European Solid Mechanics Conference (rok: 2012, ), Wydawca: European Mechanics Society
  Data:
  konferencja 9-13.07.2012
  Status:
  Opublikowana
 11. Some transient heat problems of friction with generalized boundary conditions
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Kuciej M.
  Konferencja:
  TS 2013: 10th International Congress on Thermal Stresses (rok: 2013, ), Wydawca: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. State Key Laboratory of Mechanics and Control Mechanical Structures (Nanjing, Chiny)
  Data:
  konferencja 31.05-04.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 12. Temperature-Dependent Materials in a Pad/Disc Brake System
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Grześ P.
  Konferencja:
  ESMC 2012: 8th European Solid Mechanics Conference (rok: 2012, ), Wydawca: European Mechanics Society
  Data:
  konferencja 9-13.07.2012
  Status:
  Opublikowana
 13. Temperature dependence of the coefficient of friction and wear rate in a pad/disc brake system
  Autorzy:
  Yevtushenko A., Adamowicz A., Grzes P.
  Konferencja:
  TS 2013: 10th International Congress on Thermal Stresses (rok: 2013, ), Wydawca: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. State Key Laboratory of Mechanics and Control Mechanical Structures (Nanjing, Chiny)
  Data:
  konferencja 31.05-04.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 14. Zagadnienie cieplne tarcia dla materiałów termoczułych z prostą nieliniowością
  Autorzy:
  Jewtuszenko O., Kuciej M., Och E.
  Konferencja:
  Konferencja Aktualne Problemy Budownictwa (rok: 2014, ), Wydawca: SGGW Warszawa
  Data:
  konferencja 26-27.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. .
  Autorzy:
  pod redakcją Oleksandra Jewtuszenki
  Książka:
  Analityczne i numeryczne modelowanie procesu nieustalonej generacji ciepła w elementach tarciowych układów hamulcowych (rok: 2014, tom: 265, strony: 251 s.), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
  Status:
  Opublikowana
 2. Zagadnienie cieplne tarcia dla materiałów termoczułych z prostą nieliniowością
  Autorzy:
  Jewtuszenko O., Kuciej M., Och E.
  Książka:
  Modelowanie Struktur i Konstrukcji Inżynierskich (rok: 2014, tom: I, strony: 123-132), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowana