Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czy rodzaj matrix ma znaczenie? Rola izolacji siedliska w kształtowaniu struktury genetycznej i dynamiki populacji kamionki.

2011/01/N/NZ8/04525

Słowa kluczowe:

fragmentacja środowiska Martes foina genetyka krajobrazu regulacja liczebności populacji

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ8_9: Genetyka populacyjna

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Ssaków PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Wereszczuk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 141 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2015-06-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pułapki włosowe (40 szt.). Za kwotę 2 400 PLN
 2. Waga Pesola (2 szt.). Za kwotę 1 100 PLN
 3. Nadajniki radio-telemetryczne (20 szt.). Za kwotę 14 000 PLN
 4. Pułapki żywołowne (20 szt.). Za kwotę 6 000 PLN
 5. Systemy alarmowe (5 szt.). Za kwotę 3 000 PLN
 6. Foto-pułapki (30 szt.). Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Spatial niche segregation of sympatric stone marten and pine marten - avoidance or competition or selection of optimal habitat? IF: 3,234
  Autorzy:
  Anna Wereszczuk, Andrzej Zalewski
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2015, tom: 10, strony: e0139852), Wydawca: Public Library Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0139852 - link do publikacji
 2. Występowanie dziko żyjących ssaków i ptaków we wsiach - zastosowanie fotopułapek w ocenie składu gatunkowego
  Autorzy:
  Anna Wereszczuk
  Czasopismo:
  Chrońmy Przyrodę Ojczystą (rok: 2015, tom: 71, strony: 45185), Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN
  Status:
  Opublikowana