Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka układu KISS-1/GPR54 kluczowego regulatora procesów rozrodczych u szczurów z indukowaną eksperymentalnie otyłością i cukrzycą typu 1 i 2.

2011/01/B/NZ4/04992

Słowa kluczowe:

szczur kisspeptyna otyłość cukrzyca tkanka tłuszczowa

Deskryptory:

 • NZ3_6: Neurobiologia komórkowa

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Śliwowska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 478 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2015-06-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kriostat. Za kwotę 70 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 1. Effects of high fat diet-induced obesity and diabetes type1 and 2 on Kiss1 and GPR54 mRNA in the hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis and peripheral organs (fat, pancreas and liver) in male rats. IF: 2,644
  Autorzy:
  M. Dudek, P.A. Kołodziejski, E. Pruszyńska-Oszmałek, M. Sassek, K.W. Nowak, J.H. Sliwowska
  Czasopismo:
  Neuropeptides (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
 2. Neuronal basis of reproductive dysfunctions associated with diet and alcohol: From the womb to adulthood. IF: 1,524
  Autorzy:
  Gawałek M, Sliwowska JH
  Czasopismo:
  Reproductive Biology (rok: 2015, tom: 15(2), strony: 69-78), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.repbio.2015.04.001 - link do publikacji
 3. Effects of orchidectomy and testosterone replacement on number of KNDy neurons in the arcuate nucleus of the hypothalamus in obese and diabetic rats IF: 3,172
  Autorzy:
  M. Dudek, P. A. Kołodziejski, E. Pruszyńska-Oszmałek, K. Ziarniak and J. H. Sliwowska*
  Czasopismo:
  Journal of Neuroendocrinology (rok: 2016, tom: ---, strony: ---), Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 4. Insulin: its Role in the Central Control of Reproduction IF: 3,339
  Autorzy:
  Joanna H Sliwowska, Chrysanthi Fergani, Monika Gawalek, Bogda Skowronska, Piotr Fichna, Michael N Lehman
  Czasopismo:
  Physiology & Behavior (rok: 2014, tom: 22;133, strony: 197-206), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physbeh.2014.05.021. - link do publikacji
 5. Kisspeptin-10 inhibits proliferation and regulates lipolysis and lipogenesis processes in 3T3-L1 cells and isolated rat adipocytes. IF: 3,279
  Autorzy:
  Ewa Pruszyńska-Oszmałek, Paweł Antoni Kołodziejski, Maciej Sassek and Joanna Helena Śliwowska*.
  Czasopismo:
  Endocrine (rok: 2016, tom: ---, strony: ---), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 6. Kisspeptyna – peptyd o wielu obliczach
  Autorzy:
  Kamil Ziarniak, Monika Dudek, Joanna H. Śliwowska
  Czasopismo:
  KOSMOS. Problemy nauk biologicznych (rok: 2016, tom: 65 nr 2 (311), strony: 217-225), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 1. Dieta, alkohol a funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka mózgowa-gonady
  Autorzy:
  Śliwowska J.H.
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu - program i streszczenia (rok: 2014, ), Wydawca: ---
  Data:
  konferencja 11-13.09.
  Status:
  Opublikowana
 2. Effects of gonadectomy and testosterone replacement on NKB-ir cell number in the arcute nucleus of the hypothalamus in obese and diabetic male rats
  Autorzy:
  M. Gawałeka, P.A. Kołodziejski, E. Pruszyńska-Oszmałek, E. Rodaka, K. Ziarniaka, P. Kaczmarek and J.H. Śliwowska
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2015, ), Wydawca: 2015 Polish Neuroscience Society-PTBUN, Nencki Institute of Experimental Biology
  Data:
  konferencja 6-8.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ gonadektomii i podania testosteronu na liczbę kisspeptyno-immunoreaktywnych neuronów w podwzgórzu oraz profil metaboliczny i hormonalny u szczurów z indukowaną cukrzycą i otyłością.
  Autorzy:
  Gawałek M., Kołodziejski P.*, Pruszyńska-Oszmałek E., Kaczmarek P., Śliwowska J.H.
  Konferencja:
  Warsztaty Naukowe 2014: Fizjologiczne mechanizmy wzrostu, rozwoju i rozrodu zwierząt. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie - program i streszczenia (rok: 2014, ), Wydawca: IHFF
  Data:
  konferencja 11-13.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Kisspeptin is the peptide linking metabolism and reproduction.
  Autorzy:
  J. H. Sliwowska and P. Kaczmarek
  Konferencja:
  15th International Conference of Endocrinology/14th European Congress of Endocrinology (rok: 2012, ), Wydawca: BioScintifica
  Data:
  konferencja 5-9.05.
  Status:
  Opublikowana
 5. The ERK 1/2 could be involved in regulation of primary hepatocytes biology by Kiss-1/GPR54 system.
  Autorzy:
  Pawel Antoni Kołodziejski, Ewa Pruszyńska-Oszmałek, Przemyslaw Kaczmarek , Maciej Sassek, Dawid Szczepankiewicz, Maria Billert, Krzysztof W. Nowak, Joanna H. Sliwowska
  Konferencja:
  APASL Liver Week. Transforming science to clinical practice (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 6th-10th June
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ gonadektomii i podania testosteronu na liczbę kisspeptyno-immunoreaktywnych neuronów w podwzgórzu szczurów z indukowaną cukrzycą i otyłością.
  Autorzy:
  Gawałek M, Kołodziejski P, Pruszyńska-Oszmałek, Kaczmarek P, Śliwowska J.H.
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu - materiały konferencyjne (rok: 2014, ), Wydawca: ---
  Data:
  konferencja 11-13.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Czy warto prowadzić badania naukowe na osobnikach męskich i żeńskich?
  Autorzy:
  Śliwowska J.H.
  Konferencja:
  Warsztaty Naukowe 2014: Fizjologiczne mechanizmy wzrostu, rozwoju i rozrodu zwierząt. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie - streszczenia i program (rok: 2014, ), Wydawca: IFZZ
  Data:
  konferencja 23-24.10
  Status:
  Opublikowana
 8. INFLUENCE OF KISSPEPTIN ON LIPID METABOLISM AND ENDOCRINE FUNCTION OF ADIPOCYTES ISOLATED FROM OBESE AND DIABETIC RATS.
  Autorzy:
  J.H. Sliwowska, E. Pruszyńska-Oszmałek, P. Kołodziejski and P. Kaczmarek
  Konferencja:
  2nd World Conference on Kisspeptin Signaling in the Brain (rok: 2012, ), Wydawca: ---
  Data:
  konferencja 6-9.11
  Status:
  Opublikowana
 9. Expression of Kiss-1/GPR54 mRNA in the hypothalamic-pituitary-gonadal axis in obese and diabetic male rats
  Autorzy:
  Gawałek M., Kołodziejski P., Pruszyńska-Oszmałek E., Kaczmarek P., Sliwowska J.H.
  Konferencja:
  11th International Congress Polish Neuroscience Society (rok: 2013, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja September 15-17
  Status:
  Opublikowana
 10. Diet, alcohol and reproduction - lessons from animal models
  Autorzy:
  J.H. Śliwowska
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2015, ), Wydawca: 2015 Polish Neuroscience Society-PTBUN, Nencki Institute of Experimental Biology
  Data:
  konferencja 6-8.09.
  Status:
  Opublikowana
 11. Effects of gonadectomy and testosterone replacement on number of dynorphin-immunoreactive (-ir) cells in the arcuate nucleus of the hypothalamus in obese and diabetic male rats.
  Autorzy:
  K. Ziarniak, M. Gawałek, E. Pruszyńska-Oszmałek, P.A. Kołodzejski, P. Kaczmarek, E. Rodak and J.H. Śliwowska
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2015, ), Wydawca: 2015 Polish Neuroscience Society-PTBUN, Nencki Institute of Experimental Biology
  Data:
  konferencja 6-8.09
  Status:
  Opublikowana
 12. FGF-21-dependent stimulation of lipolysis by glucogen-the new insights into crosstalk between the liver and adipose tissue
  Autorzy:
  Przemysław Kaczmarek, Ewa Pruszynska-Oszmalek, Pawel Kolodziejski, Maciej Sassek, Dawid Szczepankiewicz, Marek Skrzypski, Krzysztof W. Nowak, Mathias Z. Strowski
  Konferencja:
  APASL Liver Week. Transforming science to clinical practice. (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 6th-10th June
  Status:
  Opublikowana
 13. The Kiss-1/GPR54 system in regulation of liver lipid and carbohydrate metabolism.
  Autorzy:
  Ewa Pruszynska-Oszmalek, Przemyslaw Kaczmarek, Pawel Kolodziejski, Maria Billert, Maciej Sassek, David Szczepankiewicz D., Joanna H. Sliwowska
  Konferencja:
  APASL Liver Week. transforming science to clinical practice. (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 6th-10th June
  Status:
  Opublikowana