Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza fizyko-chemicznych i biologicznych właściwości nanoform węgla przeznaczonych dla zastosowań medycznych

2011/01/B/ST5/06424

Słowa kluczowe:

nanorurki węglowe warstwa węglowa metoda EPD spektroskopia Ramana biozgodność nanform węgla warstwa grafenowa

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marta Błażewicz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 460 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Application of Raman spectroscopy to study of the polymer foams modified in the volume and on the surface by carbon nanotubes IF: 1,747
  Autorzy:
  Aleksandra Wesełucha-Birczynska Aneta Fraczek-Szczypta Elzbieta Długon Karolina Paciorek Marta Błazewicz
  Czasopismo:
  Vibrational Spectroscopy (rok: 2014, tom: 72, strony: 50-56), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vibspec.2014.02.009 - link do publikacji
 2. Carbon fibrous material for cartilage tissue treatment
  Autorzy:
  Jarosław Markowski, Jan Pilch, Wojciech Ścierski, Aleksandra BENKO, Elżbieta Menaszek, Marta BŁAŻEWICZ
  Czasopismo:
  Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials (rok: 2014, tom: 128-129, strony: 98-99), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Status:
  Opublikowana
 3. Physiochemical and biological evaluation of thin CNTs layers
  Autorzy:
  Aleksandra BENKO, Agata Przekora, Marek NOCUŃ, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Grażyna Ginalska, Marta BŁAŻEWICZ
  Czasopismo:
  Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials (rok: 2014, tom: 128-129, strony: 93-94), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Status:
  Opublikowana
 4. Raman spectroscopy and the material study of nanocomposite membranes from poly(ε-caprolactone) with biocompatibility testing in osteoblast-like cells IF: 4,07
  Autorzy:
  A. Wesełucha-Birczyńska, M. Świętek, E. Sołtysiak, P. Galiński,a Ł. Płachta,a K. Piekaraa and M. Błażewicz
  Czasopismo:
  ANALYST (rok: 2015, tom: vo. 140, strony: 2311-2320), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4an02284j - link do publikacji
 5. Spectroscopic Studies of Electrophoretically Deposited Hybrid HAp /CNT Coatings on Titanium IF: 1,977
  Autorzy:
  Dlugon E., Niemiec W., Frączek - Szczypta A., Jeleń P., Sitarz M., Blazewicz M.
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta (rok: 2014, tom: 133, strony: 872-887), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2014.06.064 - link do publikacji
 6. Multi walled carbon nanotubes deposited on metal substrate using EPD technique : a spectroscopic study IF: 1,453
  Autorzy:
  A. FRĄCZEK-SZCZYPTA, E. DŁUGOŃ, A. Weselucha-Birczyńska, M. NOCUŃ, M. BŁAŻEWICZ
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2013, tom: 1040, strony: 238-235), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2013.03.010 - link do publikacji
 7. Carbon nanotube-based coatings on titanium IF: 1,017
  Autorzy:
  ELZBIETA DLUGON, WOJCIECH SIMKA, ANETA FRACZEK-SZCZYPTA, WIKTOR NIEMIEC, JAROSLAW MARKOWSKI, MARZENA SZYMANSKA and MARTA BLAZEWICZ
  Czasopismo:
  Bull. Mater. Sci., (rok: 2015, tom: vol.38, strony: 1339-1344), Wydawca: Indian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 8. Titanium coated with functionalized carbon nanotubes — A promising novel material for biomedical application as an implantable orthopaedic electronic device IF: 3,076
  Autorzy:
  Agata Przekora, Aleksandra Benko, Marek Nocun, Jan Wyrwa, Marta Blazewicz, Grazyna Ginalska
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2014, tom: 45, strony: 287-297), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2014.09.025 - link do publikacji
 1. Biodegradable polymer scaffold reinforced carbon nanotubes modified with magnetic particles
  Autorzy:
  Małgorzta Świetek, Waldemar Tokarz, Sebastisn Wroński, Marta Błażewicz
  Konferencja:
  Nanocon 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Tanger Ltd.
  Data:
  konferencja 5-7.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Physical and biological evaluation of thin CNT layers
  Autorzy:
  A. Benko, A.Przekora, M.Nocuń, G.ginalska, M.Błażewicz
  Konferencja:
  27th European Conference of Biomaterials (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenia Biomateriałów - Engineering of Biomaterilas nr 128-129,vol. 27
  Data:
  konferencja 30.08.-03.09,
  Status:
  Opublikowana
 3. Biocompatibility of Carbon Nanocoatings
  Autorzy:
  Marta Błażewicz
  Konferencja:
  4th International Carbon Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Avantage Aquitaine Francja
  Data:
  konferencja 12-14.05.
  Status:
  Opublikowana
 4. Raman spectroscopy studies of physicaly deposited carbon nanotubes
  Autorzy:
  R.Kusy, A. Weselucha-Birczyńska, A. Frączek- Szczypta, M.Błażewicz
  Konferencja:
  AIRS - Adwanced Infrared and Raman Spectroscopy (rok: 2012, ), Wydawca: ICHF -PAN
  Data:
  konferencja 16-18 listopad
  Status:
  Opublikowana
 5. Spectroscopic studies of electrophoretic deposited hybrid CNT/HAp coatings on titanium
  Autorzy:
  E. Długoń, P. Jeleń, S. Stańko, A. Frączek–Szczypta
  Konferencja:
  XIIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY From Molecules to Nano– and Biomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja 8-12 September 2013
  Status:
  Opublikowana
 6. WHAT DOES OSTEOBLAST LIKE?
  Autorzy:
  A. Wesełucha-Birczyńska, M. Świętek, E. Sołtysiak, P. Galiński, Ł. Płachta, K. Piekara, M. Błażewicz
  Konferencja:
  SPEC Shedding New Light on Disease (rok: 2014, ), Wydawca: Jagiellonian University, Krakow
  Data:
  konferencja 17-22.08.
  Status:
  Opublikowana
 7. EPD AS A POTENTIAL FRACTIONING TOOL FOR CARBON NANOTUBES
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Marek Nocuń, Jan Wyrwa, Marta Błażewicz
  Konferencja:
  NANOCON 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: TANGER Ltd.
  Data:
  konferencja 5-7.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Polymer/CNT nanocomposites for medical applications
  Autorzy:
  A. Fraczek -Szczypta, M. Błażewicz
  Konferencja:
  MATERIAŁY WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE (rok: 2012, ), Wydawca: IMPB
  Data:
  konferencja 13-16 listopad
  Status:
  Opublikowana
 9. Molecular tailoring of carbon coatings for medical applications monitored by Raman spectroscopy
  Autorzy:
  A. Birczyńska, E. Długoń, S. Kluska, A. Myćka, Ł. Płachta, K. Pyryt, M. Błażewicz
  Konferencja:
  ICORS (rok: 2014, ), Wydawca: Abbe Center of Photonics Jena
  Data:
  konferencja 10-15.08.
  Status:
  Opublikowana
 10. Multiwall carbon nanotube coatings for medical applications
  Autorzy:
  E.Długon, A.Frączek-Szczypta, M.Błażewicz
  Konferencja:
  Carbon 2012 The Annual World Conference (rok: 2012, ), Wydawca: Polish Carbon Society
  Data:
  konferencja 17-22 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 11. Raman microspectrometry applied to the study of hybrid carbon coating on titanium surface
  Autorzy:
  Aleksandra Wesełucha–Birczyńska, Elżbieta Długoń, Aneta Frączek–Szczypta, Stanisława Kluska, Marta Błażewicz
  Konferencja:
  XIIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY From Molecules to Nano– and Biomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: AGH Kraków
  Data:
  konferencja 8-12 September
  Status:
  Opublikowana
 12. The study of carbon nanotubes as coating films for medical applications
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Aleksandra Weselucha–Birczyńska, Agata Przekora, Grażyna Ginalska, Marta Błażewicz
  Konferencja:
  XIIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY From Molecules to Nano– and Biomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: AGH -Kraków
  Data:
  konferencja 8-12 September
  Status:
  Opublikowana
 13. Carbon Nanotubes for Medical Applications
  Autorzy:
  Dominika Gastol,, Aleksandra Benko, Marta Blazewicz, Elzbieta Frackowiak
  Konferencja:
  5th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection (rok: 2013, ), Wydawca: Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion
  Data:
  konferencja 23-26 September
  Status:
  Opublikowana
 14. POLARISATION PROPERTIES OF PHYSICALLY DEPOSITED CARBON NANOTUBES INVESTIGATED BY RAMAN SPECTROSCOPY
  Autorzy:
  A. Weselucha - Birczynska, A. Frączek -Szczypta, M. Błażewicz
  Konferencja:
  CARBON 2012 The Annual World Conference (rok: 2012, ), Wydawca: Polish Carbon Society
  Data:
  konferencja 17-22. czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 15. The study of thin carbon nanotubes films deposited on Ti surface, via EPD process
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Jan Wyrwa, Aleksandra Weselucha–Birczyńska, Szczepan Zapotoczny
  Konferencja:
  XIIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY From Molecules to Nano– and Biomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: AGH - Kraków
  Data:
  konferencja 8-12 September
  Status:
  Opublikowana