Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie nieliniowości, histerezy i anizotropii w magnetowodach przetworników elektromechanicznych z wirującym polem magnetycznym

2011/01/B/ST7/04479

Słowa kluczowe:

modelowanie nieliniowość histereza anizotropia przetwornik elektromechaniczny

Deskryptory:

 • ST7_3: Inżynieria symulacji i modelowania
 • ST7_2: Elektrotechnika i elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tadeusz Sobczyk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 247 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2014-12-07

Planowany czas trwania projektu: 27 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie Microsoft Office. Za kwotę 288 PLN
 2. Wzbudniki pola obrotowego z cewkami pomiarowymi (3 szt.). Za kwotę 18 000 PLN
 3. Przetworniki do napięć uzwojeń wzbudników oraz cewek pomiarowych (5 szt.). Za kwotę 2 000 PLN
 4. Próbki magnetowodów z wybranych blach prądnicowych z uzwojeniami i cewkami pomiarowymi (6 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 5. Laptop z oprogramowaniem. Za kwotę 3 355 PLN
 6. Przetworniki do pomiaru prądów uzwojeń wzbudników (10 szt.). Za kwotę 1 800 PLN
 7. Sonda prądowa FLUKE. Za kwotę 2 711 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. O możliwości zastosowania formalizmu Lagrange'a do modelowania cewek o niejednoznacznej charakterystyce
  Autorzy:
  Tadeusz Sobczyk
  Czasopismo:
  Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne (rok: 2014, tom: Nr 104, strony: 143-146), Wydawca: Branżowy Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL
  Status:
  Opublikowana
 2. Aproksymacja nieliniowych charakterystyk maszyn elektrycznych pradu przemiennego wielomianami potęgowymi wielu zmiennych
  Autorzy:
  Tadeusz Sobczyk, Adam Warzecha, Witold Mazgaj
  Czasopismo:
  Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne (rok: 2013, tom: Nr 100, strony: 101-105.), Wydawca: Branżowy Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL
  Status:
  Opublikowana
 3. Identification techniques of functions approximating magnetization characteristics of synchronous machines IF: 0,281
  Autorzy:
  Adam Warzecha, Witold Mazgaj
  Czasopismo:
  COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering (rok: 2013, tom: Vol. 32, No 4, strony: 1276-1277), Wydawca: Emerald Group Publishing Limited
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/03321641311317086 - link do publikacji
 4. Influence of electrical steel sheet textures on their magnetization curves
  Autorzy:
  Witold Mazgaj, Adam Warzecha
  Czasopismo:
  Archives of Electrical Engineering (rok: 2013, tom: vol.62(3), strony: 425-437), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/aee-2013-0034 - link do publikacji
 5. Maszyna wzbudzana magnesami trwałymi z anizotropowym stojanem – część I model matematyczny
  Autorzy:
  Tomasz Wegiel, Adam Warzecha
  Czasopismo:
  Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne (rok: 2014, tom: Nr 104, strony: 259-264), Wydawca: Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL
  Status:
  Opublikowana
 6. Specific power loss of typical dynamo steel sheets
  Autorzy:
  Agnieszka Banach, Witold Mazgaj
  Czasopismo:
  Czasopismo Techniczne - seria Elektrotecnika (rok: 2015, tom: 1-E(8), strony: 291-299), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2353737XCT.15.050.3850 - link do publikacji
 7. Influence of magnetic anisotropy on flux density changes in dynamo steel sheets
  Autorzy:
  Witold Mazgaj, Zbigniew Szular, Adam Warzecha
  Czasopismo:
  Archives of Electrical Engineering (rok: 2015, tom: 64(1), strony: 81-88), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/aee-2015-0008 - link do publikacji
 8. Matematyczny opis silnika indukcyjnego z anizotropią magnetyczną rdzenia
  Autorzy:
  Adam Warzecha, Tadeusz Sobczyk, Witold Mazgaj
  Czasopismo:
  Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne (rok: 2013, tom: Nr 100, strony: 123-128.), Wydawca: Branżowy Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL
  Status:
  Opublikowana
 9. Maszyna wzbudzana magnesami trwałymi z anizotropowym stojanem – część II wyniki obliczeń polowych
  Autorzy:
  Adam Warzecha, Tomasz Węgiel, Witold Mazgaj
  Czasopismo:
  Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne (rok: 2014, tom: Nr 104, strony: 265–270), Wydawca: Branżowy Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL
  Status:
  Opublikowana
 10. Modeling of a permanent magnet electrical machine with stator core aniosotropy
  Autorzy:
  Tomasz Wegiel, Adam Warzecha, Witold Mazgaj
  Czasopismo:
  Czasopismo Techniczne (Technical Transactions) (rok: 2015, tom: 1-E(8), strony: 301-314), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2353737XCT.15.051.3851 - link do publikacji
 11. On determination of inductances for circuit models of AC machines
  Autorzy:
  Tadeusz J. Sobczyk
  Czasopismo:
  Archives of Electrical Engineering (rok: 2013, tom: vol. 62(3), strony: 487-496), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/aee-2013-0039 - link do publikacji
 12. Estimation of coefficients of multivariable power series approximating magnetic nonlinearity of ac machines
  Autorzy:
  Tadeusz Sobczyk, Adam Warzecha
  Czasopismo:
  Archives of Electrical Engineering (rok: 2015, tom: 64(3), strony: 379-389), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/aee-2015-0030 - link do publikacji
 13. Influence of simplifications of the rotational magnetization model on calculation accuracy IF: 0,371
  Autorzy:
  Witold Mazgaj, Adam Warzecha
  Czasopismo:
  COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering (rok: 2015, tom: 34(3), strony: 740-753), Wydawca: Emerald Group Publishing Limited
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/COMPEL-10-2014-0281 - link do publikacji
 14. Magnetization measurements in circle-shaped samples of typical dynamo steel sheets
  Autorzy:
  Adam Warzecha, Witold Mazgaj
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2015, tom: 91(6), strony: 96-99), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2015.06.19 - link do publikacji
 15. Power losses in typical dynamo steel sheets during the axial magnetization
  Autorzy:
  Agnieszka Banach, Witold Mazgaj
  Czasopismo:
  Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne (rok: 2014, tom: Nr 104, strony: 195-199), Wydawca: Branżowy Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL
  Status:
  Opublikowana
 1. Anisotropic Properties of Some Generator Steel Sheets
  Autorzy:
  Witold Mazgaj, Adam Warzecha
  Konferencja:
  XI Konferencja Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE), Myczkowce (rok: 2013, ), Wydawca: PTETiS Oddział Rzeszów, Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 27-30 wrzesień 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Główne efekty wywoływane anizotropią magnetyczną rdzenia w silniku indukcyjnym
  Autorzy:
  Adam Warzecha,Witold Mazgaj
  Konferencja:
  XI Konferencja Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE), Myczkowce (rok: 2013, ), Wydawca: PTETiS Oddział Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 27-30 wrzesień 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of simplifications of a rotational magnetization model on calculation accuracy
  Autorzy:
  Witold Mazgaj, Adam Warzecha
  Konferencja:
  XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (rok: 2014, ), Wydawca: University of West Bohemia Pilsen, PTETiS Publisher Poznań
  Data:
  konferencja 2-4 July 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Estimation of coefficients of multivariable power series approximating magnetic nonlinearity of ac machines
  Autorzy:
  Tacdeusz Sobczyk
  Konferencja:
  XXIII Symposium Electromagnetic phenomena in nonlinear circuit (rok: 2014, ), Wydawca: University of West Bohemia Pilsen, PTETiS Publisher Poznań
  Data:
  konferencja 2-4 July, 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Magnetization measurements in circle-shaped samples of typical dynamo steel sheets
  Autorzy:
  Adam Warzecha, Witold Mazgaj
  Konferencja:
  XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (rok: 2014, ), Wydawca: University of West Bohemia Pilsen, PTETiS Publisher Poznań
  Data:
  konferencja 2-4 July 2014
  Status:
  Opublikowana