Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki)

2011/01/B/ST10/07295

Słowa kluczowe:

system denudacyjno-fluwialny współczesne procesy morfpgenetyczne doliny walne góry wysokie strefa sucha Atlas Wysoki

Deskryptory:

 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Elżbieta Rojan 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 156 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-20

Zakończenie projektu: 2015-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Morphodynamics of small high-mountain wadis in arid zones (on the examples of the tributaries of the upper Dades River, High Atlas Mountains, Morocco)
  Autorzy:
  Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Rojan, Katarzyna Biejat, Łukasz Kokosiński
  Czasopismo:
  Landform Analysis, Publikacja Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (rok: 2013, tom: 22, strony: 44823), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12657/landfana.022.002 - link do publikacji
 2. Stream channel development in the southern parts of the High Atlas Mountains, Morocco
  Autorzy:
  Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Rojan, Katarzyna Biejat
  Czasopismo:
  GEOGRAFIJA (rok: 2013, tom: 49, strony: 44855), Wydawca: Lietuvos mokslų akademija
  Status:
  Opublikowana
 3. Sediment budget of high mountain stream channels in arid zone (High Atlas Mountains, Morocco) IF: 3,851
  Autorzy:
  Rojan E., Dłużewski M., Krzemień K
  Czasopismo:
  CATENA (rok: 2020, tom: 190, strony: 44578), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catena.2020.104530 - link do publikacji
 1. Przydatność zobrazowań satelitarnych i narzędzi GIS w badaniach struktury koryt rzek epizodycznych w górach wysokich strefy suchej (na przykładzie zlewni górnego Dades, Atlas Wysoki, Maroko)
  Autorzy:
  Dłużewski M., Kokosiński Ł., Rojan E.
  Konferencja:
  IV Forum GIS na UW (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 19-20.01
  Status:
  Opublikowana
 2. Funkcjonowanie dopływów Dades w Atlasie Wysokim (Maroko)
  Autorzy:
  Dłużewski M., Krzemień K., Rojan E.
  Konferencja:
  Warsztaty Geograficzne "Afryka Zachodnia 2013", Środowisko przyrodnicze obszarów suchych a człowiek (rok: 2013, ), Wydawca: Komitet Nauk Geograficznych, WGiSR UW, PTG
  Data:
  konferencja 15.11-02.12
  Status:
  Opublikowana
 3. System stokowo-fluwialny w górach wysokich strefy suchej (na przykładzie Atlasu Wysokiego)
  Autorzy:
  Elżbieta Rojan, Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień
  Konferencja:
  Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby, XI ZJAZD GEOMORFOLOGÓW POLSKICH (rok: 2017, ), Wydawca: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
  Data:
  konferencja 13-15.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Uwarunkowania współczesnych procesów rzeźbotwórczych w górach wysokich strefy suchej i półsuchej na przykładzie doliny Dades (Atlas Wysoki)
  Autorzy:
  Dłużewski M., Krzemień K., Rojan E.
  Konferencja:
  Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
  Data:
  konferencja 16-19.09
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Elżbieta Rojan
  Książka:
  Funkcjonowanie systemu stokowo-fluwialnego w górach wysokich strefy suchej, na przykładzie Atlasu Wysokiego (rok: 2019, tom: -, strony: 1-215), Wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
  Status:
  Opublikowana
 2. Impact of Catchments Morphology and Lithology on Stream Channels System in High Mountains of Arid Zone (Example of High Atlas, Morocco)
  Autorzy:
  Rojan E., Dluzewski M., Rotnicka J., Krzemien K., Kokosinski L., Niklas E.
  Książka:
  Paleobiodiversity and Tectono-Sedimentary Records in the Mediterranean Tethys and Related Eastern Areas (rok: 2019, tom: -, strony: 319-321), Wydawca: Springer Nature Switzerland AG
  Status:
  Opublikowana