Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w ochronie i kształtowaniu krajobrazu.

2011/01/N/HS2/02295

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne architektura krajobrazu analiza widokowa studium widokowe monitorowanie analizowanie i symulowanie zmian przestrzeni percepcja statyczna i dynamiczna ochrona walorów widokowych chłonność widokowa terenu ochrona cennych krajobrazów kształtowanie krajobrazu zarządzanie krajobrazem modelowanie 3d rozszerzona rzeczywistość wirtualna rzeczywistość cyfrowe modele terenu wzbogacenie modeli cyfrowych o zieleń wizualizacje wspomaganie komputerowe interaktywność partycypacja społeczna komunikacja społeczna konsultacje społeczne druk 3d.

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jacek Konopacki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 153 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2013-11-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Rozszerzona rzeczywistość – jako narzędzie wspomagające procesy analityczno- decyzyjne w architekturze i planowaniu przestrzennym"
  Autorzy:
  Jacek Konopacki
  Czasopismo:
  Przestrzeń i forma (rok: 2014, tom: 21, strony: przygotowanie do druku), Wydawca: Polska Akademia Nauk | Oddział w Gdańsku | Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej, Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego "SFERA" | Foundation "SFERA" PL 70-375 Szczecin, ul. Pocztowa 7/10, tel. +48 91 449-56-79, e-mail: przestrzen.i.forma@gmail.com
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  przygotowanie - link do publikacji
 2. Przydatność konsumenckich drukarek 3D w technologii FDM do tworzenia modeli architektonicznych
  Autorzy:
  Jacek Konopacki
  Czasopismo:
  Przestrzeń i forma (rok: 2012, tom: 18, strony: 65-80), Wydawca: Polska Akademia Nauk | Oddział w Gdańsku | Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej, Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego "SFERA" | Foundation "SFERA" PL 70-375 Szczecin, ul. Pocztowa 7/10, tel. +48 91 449-56-79, e-mail: przestrzen.i.forma@gmail.com
  Status:
  Opublikowana
 1. Udział społeczeństwa w procesie identyfikacji krajobrazów cennych, E-partycypacja zamiast "…i partycypacji"
  Autorzy:
  Krystyna Pawłowska, Jacek konopacki
  Konferencja:
  Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (rok: 2013, ), Wydawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska , Warszawa, ISBN: 978-83-62940-43-1
  Data:
  konferencja 25-26 września
  Status:
  Opublikowana
 1. Wirtualne rekonstrukcje założeń architektoniczno-krajobrazowych, technologia rozszerzonej rzeczywistości
  Autorzy:
  Jacek Konopacki
  Książka:
  Współczesna ranga ogrodów zabytkowych (rok: 2014, tom: w druku, strony: przygotowania do druku), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  Status:
  Przyjęta do publikacji