Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja biomarkerów raka jelita grubego przy użyciu technik spektroskopii masowej

2011/01/N/NZ5/04253

Słowa kluczowe:

biomarkery rak jelita grubego spektroskopia masowa mikrodysekcja laserowa

Deskryptory:

 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka
 • NZ5_7: Leczenie chorób człowieka
 • NZ2_3: Proteomika

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Ostasiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 1 122 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-05-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer o dużej mocy obliczeniowej. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Drobny sprzet laboratoryjny. Za kwotę 40 000 PLN
 3. Urządzenie do real time PCR, amplificator DNA. Za kwotę 220 000 PLN
 4. Mikroskop jasnego pola z wysokiej jakości kamerą. Za kwotę 70 000 PLN
 5. Przystawka fluorescencyjna do mikroskopu. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Extensive quantitative remodeling of the proteome between normal colon tissue and adenocarcinoma. IF: 11,34
  Autorzy:
  Wiśniewski JR, Ostasiewicz P, Duś K, Zielińska DF, Gnad F, Mann M.
  Czasopismo:
  Molecular Systems Biology (rok: 2012, tom: 8, strony: 44938), Wydawca: EMBO and Macmillan Publishers Limited
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/msb.2012.44. - link do publikacji
 2. Absolute proteome analysis of colorectal mucosa, adenoma and cancer reveals drastic changes in fatty acid metabolism and plasma membrane transporters IF: 4,245
  Autorzy:
  Wiśniewski, Jacek; Dus-Szachniewicz, Kamila; Ostasiewicz, Pawel; Ziolkowski, Piotr; Rakus, Dariusz; Mann, Matthias
  Czasopismo:
  Journal of Proteome Research (rok: 2015, tom: Sep 4;14(9), strony: 4005-18), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jproteome.5b00523 - link do publikacji
 3. Proteomic workflow for analysis of archival formalin-fixed and paraffin-embedded clinical samples to a depth of 10 000 proteins IF: 2,925
  Autorzy:
  Wiśniewski JR, Duś K, Mann M.
  Czasopismo:
  Proteomics Clinical Applications (rok: 2013, tom: Apr 7(3-4), strony: 225-233), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/prca.201200046 - link do publikacji
 4. Zastosowanie hodowli komórkowych, płynów ustrojowych i tkanek w onkoproteomice IF: 0,633
  Autorzy:
  Duś-Szachniewicz K, Ostasiewicz P, Woźniak M, Gamian A
  Czasopismo:
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (rok: 2014, tom: 68, strony: 1312-1324), Wydawca: Państwowy Zakład Higieny
  Status:
  Opublikowana
 5. Quantitative analysis of gene expression in fixed colorectal carcinoma samples can be used as a method for biomarkers validation IF: 1,554
  Autorzy:
  Beata Ostasiewicz, Paweł Ostasiewicz, Kamila Duś-Szachniewicz, Katarzyna Ostasiewicz, Piotr Ziółkowski
  Czasopismo:
  Molecular Medicine Reports , Wydawca: Spandidos Publications
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Pattern of Melanotransferrin Expression in Human Colorectal Tissues: An Immunohistochemical Study on Potential Clinical Application IF: 1,826
  Autorzy:
  Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Marta Woźniak, Paweł Kołodziej, Jacek Wiśniewski, Piotr Ziółkowski
  Czasopismo:
  Anticancer Research (rok: 2015, tom: 35, strony: 6551-6562), Wydawca: International Institute of Anticancer Research
  Status:
  Opublikowana
 1. Immunohistochemical studies on melanoma-associated antigen D2 (MAGED2) expression profile in colorectal cancer.
  Autorzy:
  1.Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Marta Woźniak, Paweł Kołodziej, Barbara Ziółkowska, Piotr Ziółkowski
  Konferencja:
  9th International Conference of Anticancer Research (rok: 2014, ), Wydawca: International Institute of Anticancer Research
  Data:
  konferencja 6-10.10
  Status:
  Opublikowana
 2. Osiagnięcia onkoproteomiki w zakresie identyfikacji profili białkowych wybranych nowotworów złośliwych człowieka
  Autorzy:
  4.Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Marta Woźniak, Barbara Ziółkowska, Piotr Ziółkowski
  Konferencja:
  VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 25-27.06
  Status:
  Opublikowana
 3. The application of archival tissue in oncoproteomics- an insight into the colorectal cancer proteome
  Autorzy:
  3.Duś-Szachniewicz K., Ostasiewicz P., Ziółkowski P., Woźniak M., Kołodziej P., Mann M., Wiśniewski JR
  Konferencja:
  5th International Conference on Biomarkers and Clinical Research (rok: 2014, ), Wydawca: OMICS Group
  Data:
  konferencja 15-17.04
  Status:
  Opublikowana
 4. How can human cell lines, body fluids and tissues be useful in oncoproteomics
  Autorzy:
  Duś-Szachniewicz K., Woźniak M., Ostasiewicz P., Ziółkowska B., Ziółkowski P.
  Konferencja:
  The 8th International Conference of Young Naturalists (rok: 2013, ), Wydawca: University of Zielona Góra
  Data:
  konferencja 07-09.11.13
  Status:
  Opublikowana
 5. New proteomic platform for utilization of formalin-fixed, paraffin- embedded samples in biomarkers search
  Autorzy:
  P. Ostasiewicz * , J. R. Wisniewski, D. Zielinska, K. Dus, P. Ziólkowski, M. Mann
  Konferencja:
  25th European Congress of Pathology (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 31.09-4.09.13
  Status:
  Opublikowana
 6. Proteomics approaches to identifying proteins involved in adenoma-to-colorectal carcinoma progression
  Autorzy:
  2.Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Piotr Ziółkowski, Marta Woźniak, Barbara Ziółkowska, Matthias Mann, Jacek R. Wiśniewski
  Konferencja:
  9th International Conference of Anticancer Research (rok: 2014, ), Wydawca: International Institute of Anticancer Research
  Data:
  konferencja 6-10.10
  Status:
  Opublikowana
 7. Zastosowanie spektrometrii masowej w identyfikacji markerów raka jelita grubego
  Autorzy:
  5.Kamila Duś-Szachniewicz, Marta Woźniak, Paweł Ostasiewicz, Barbara Ziółkowska, Piotr Ziółkowski
  Konferencja:
  VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 25-27.06
  Status:
  Opublikowana