Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania oraz modyfikacje laserem CO2 własności nieliniowooptycznych szkieł, ceramik oraz monokryształów chalkogenkowych dla transmisji, detekcji oraz sterowania parametrami sygnałów w zakresie podczerwieni 1-12 mikrometrów

2011/01/B/ST7/06194

Słowa kluczowe:

chakogenki elekty fotoindukowane laser podczerwony detektory pomieniowania laserowego w podczerwieni IR lidary

Deskryptory:

 • ST7_7: Przetwarzanie sygnałów
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Iwan Kityk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 182 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-20

Zakończenie projektu: 2013-12-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Źródło światla ~215-2500 nm Spectral Range Ocean Optics DT-MINI-2-GS.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 1. Laser-induced piezoelectric effects in chalcogenide crystals IF: 1,327
  Autorzy:
  I.V. Kityk, N. AlZayed, P. Rakus , A.A. Alotaibe, A.M. El-Naggar, O.V. Parasyuk
  Czasopismo:
  Physica B: Physics of Condensed Matter (rok: 2013, tom: 423, strony: 60-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.physb.2013.04.043 - link do publikacji
 2. Single crystal growth and the electronic structure of orthorhombic Tl3PbBr5: A novel material for non-linear optics IF: 1,918
  Autorzy:
  O.Y. Khyzhun, V.L. Bekenev, O.V. Parasyuk, S.P. Danylchuk, N.M. Denysyuk, A.O. Fedorchuk, N. AlZayed, I.V. Kityk
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2013, tom: 35, strony: 1081–1089), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2012.12.008 - link do publikacji
 3. Temperature operated infrared nonlinear optical materials based on Tl4HgI6 IF: 1,486
  Autorzy:
  M. Piasecki, G. Lakshminarayana, A. O. Fedorchuk, O. S. Kushnir, V. A. Franiv, A. V. Franiv, G. Myronchuk, K. J. Plucinski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics (rok: 2013, tom: 24, strony: 1187-1193), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s10854-012-0903-6 - link do publikacji
 4. Absorption and photoconductivity spectra of Ag2 GeS3 crystal: Experiment and theory IF: 1,977
  Autorzy:
  A.H.Reshak, S.Auluck, M.Piasecki, G.L.Myronchuk, O.Parasyuk, I.V.Kityk, H.Kanarudin
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta A: Molecular and Biomolecular spectroscopy (rok: 2012, tom: 85, strony: 274-279), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.saa.2012.03.044 - link do publikacji
 5. Origin of anisotropy of the near band gap absorption in Tl4HgBr6 single crystals IF: 6,101
  Autorzy:
  M.G.Brik, I.V.Kityk, A.O. Fedorchuk, V.A. Franiv, O.V. Parasyuk,
  Czasopismo:
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C (rok: 2014, tom: 2, strony: 2779-2785), Wydawca: RSC Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c3tc32481h - link do publikacji
 6. Photo induced anisotropy in the AgGaGe3Se8:Cu chalcogenide crystals IF: 2,224
  Autorzy:
  I.V. Kityk, A.O. Fedorchuk, P. Rakus, J. Ebothe, N. AlZayed, S.A.N. Alqarni, A.M. El-Naggar, O.V. Parasyuk
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2013, tom: 107, strony: 218–220), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2013.06.011 - link do publikacji
 7. Photovoltaic, photoelectric and optical spectra of novel AgxGaxGe1−xSe2 (0.167 ≤ x ≤ 0.333) quaternary single crystals IF: 2,072
  Autorzy:
  G. Lakshminarayana, M. Piasecki, G.E. Davydyuk, G.L. Myronchuk, O.V. Yakymchuk, O.V. Parasyuk, I.V. Kityk
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2012, tom: 135, strony: 837-841), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2012.05.067 - link do publikacji
 8. Electronic spectral parameters and IR nonlinear optical features of novel Ag0.5Pb1.75GeS4 crystal IF: 1,552
  Autorzy:
  Y. Kogut, O.Y. Khyzhun, O.V. Parasyuk, A.H. Reshak, G. Lakshminarayana, I.V Kityk,
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2012, tom: 354, strony: 142-146), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2012.06.019 - link do publikacji
 9. Structural, Electronic, and Optical Features of CuAl(S1−xSex)2 Solar Cell Materials IF: 4,593
  Autorzy:
  M. G. Brik, M. Piasecki and I. V. Kityk
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 53, strony: 2645−2651), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/ic403030w - link do publikacji
 10. Crystal growth, electron structure and photo induced optical changes in novel AgxGaxGe1−xSe2 (x = 0.333, 0.250, 0.200, 0.167) crystals IF: 1,918
  Autorzy:
  O.V. Parasyuk, A.O. Fedorchuk, G.P. Gorgut, O.Y. Khyzhun, A. Wojciechowski, I.V. Kityk
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2012, tom: 35, strony: 66-73), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2012.07.002 - link do publikacji
 11. Electronic structure of non-centrosymmetric AgCd2GaS4 and AgCd2GaSe4 single crystals IF: 1,706
  Autorzy:
  V.L. Bekenev, V.V. Bozhko, O.V. Parasyuk, G.E. Davydyuk, L.V. Bulatetska, A.O. Fedorchuk, I.V. Kityk, O.Y. Khyzhun
  Czasopismo:
  Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena (rok: 2012, tom: 185, strony: 559-566), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.elspec.2012.11.014 - link do publikacji
 12. IR laser induced spectra in novel crystals CdTe–CuInTe2 IF: 1,977
  Autorzy:
  O.V. Parasyuk, E.M. Kadykalo, L.P. Marushko, G. Myronchuk, A.O. Fedorchuk, A. Wojciechowski, M. Piasecki, M. Mzyk, W. Kuznik
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2013, tom: 116, strony: 446–450), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.saa.2013.07.042 - link do publikacji
 13. IR laser induced spectral kinetics of AgGaGe3Se8:Cu chalcogenide crystals IF: 1,977
  Autorzy:
  E. Al-Harbi, A. Wojciechowski, N. AlZayeda, O.V. Parasyuk, E. Gondek, P. Armatys, A.M.El-Naggar , I.V.Kityk, P. Karasinski
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2013, tom: 11, strony: 142–149), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.saa.2013.03.054 - link do publikacji
 14. Light Induced Effects in Chalcogenide Glasses, Glass-Ceramics and Crystals IF: 0,132
  Autorzy:
  M.Piasecki
  Czasopismo:
  Transactions of the Indian Ceramic Society (rok: 2012, tom: 71, strony: 211-214), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/0371750X.2013.772718 - link do publikacji
 15. Single crystal growth and the electronic structure of TlPb2Br5 IF: 1,918
  Autorzy:
  O.Y. Khyzhun, V.L. Bekenev, N.M. Denysyuk, I.V. Kityk, P. Rakus, A.O. Fedorchuk, S.P. Danylchuk, O.V. Parasyuk
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2013, tom: 36, strony: 251–258), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2013.09.004 - link do publikacji
 16. Two-photon absorption of Tl1-xIn1-xSnxSe2 (x = 0, 0.1, 0.2, 0.25) single crystalline alloys and their nanocrystallites IF: 1,918
  Autorzy:
  G.E. Davydyuk, M. Piasecki, O.V. Parasyuk, G.L. Myronchuk, A.O. Fedorchuk, S.P. Danylchuk, L.V. Piskach, M.Yu. Mozolyuk, N. AlZayed , I.V. Kityk
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2013, tom: 35, strony: 2514–2518), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2013.07.012 - link do publikacji