Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ parametrów struktury (morfologia nano-struktury GaN, grubość, rozmiar, skład i chropowatość nano-ziarn warstwy metalu) na efektywność platform SERS wykonanych na podłożach GaN do zastosowań w biologii i medycynie

2011/01/B/ST8/07569

Słowa kluczowe:

selektywne foto-trawienie subtelna struktura wrstwy metalu powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jan Weyher 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 354 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Templejty GaN na szafirze. Za kwotę 20 400 PLN
 2. Odczynniki, filtry do wody, azot. Za kwotę 30 000 PLN
 3. Tarcze diamentowe do ciecia GaN/szafir. Za kwotę 1 000 PLN
 4. Lampa Xe. Za kwotę 2 000 PLN
 5. Napylarka z pompą bezolejową. Za kwotę 65 000 PLN
 6. Drobny sprzęt laboratoryjny. Za kwotę 1 600 PLN
 7. Koszty konferencji i podróży. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Photo-etching of GaN: revealing nano-scale non-homogeneities IF: 1,53
  Autorzy:
  J.L. Weyher, J. Smalc-Koziorowska, M. Bańkowska, I. Dzięcielewski, Ł. Marona, P. Perlin,
  Czasopismo:
  J. Crystal Growth (rok: 2015, tom: 426, strony: 153-158), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
 2. Detection of DNA Mutations Using Novel SERS (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy) Diagnostic Platform
  Autorzy:
  Agnieszka Kamińska, Arumugam Sivanesan, Evelin Witkowska, Jakub Gołąb, Magdalena Winiarska, Dominika Nowis, Igor Dzięcielewski, Jan L. Weyher and Jacek Waluk
  Czasopismo:
  Journal of Chemistry and Chemical Engineering (rok: 2013, tom: 7, strony: 972-978), Wydawca: David Publishing
  Status:
  Opublikowane
 3. Detection of Hepatitis B virus antygen from human blood: SERS immuno assay in a micro-fluidic system IF: 6,451
  Autorzy:
  A. Kamińska, E. Witkowska, K. Winkler, I. Dzięcielewski, J.L.Weyher, J. Waluk
  Czasopismo:
  Biosensors and Bioelectronics (rok: 2015, tom: 66, strony: 461-467), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 4. GaN-based platforms with Au-Ag metal layer for surface enhanced Raman scattering IF: 2,22
  Autorzy:
  J.L.Weyher, I.Dzięcielewski, A.Kamińska, T.Roliński, G. Nowak and R.Hołyst
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2012, tom: 112, strony: 114327), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4769106 - link do publikacji
 5. Modulated optical sensitivity with nanostructured gallium nitride IF: 3,55
  Autorzy:
  S.J. Wilkins, M.J. Slomski, T. Paskova, J.L. Weyher, A. Ivanisevic
  Czasopismo:
  Appl. Phys. Lett. (rok: 2015, tom: 106, strony: 151602-1 do 5), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4918739 - link do publikacji
 6. On the hydrophobicity of modified Ga-polar GaN surfaces IF: 3,844
  Autorzy:
  I. Dzięcielewski, J. L. Weyher, W. Dzwolak
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2013, tom: 102, strony: 43704), Wydawca: American Institute of Physics.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4790435 - link do publikacji