Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ źródeł emisji Cr(VI) na kształtowanie poziomu walencyjnych form jego występowania w aerozolach atmosferycznych na obszarach zurbanizowanych

2011/01/B/ST10/06757

Słowa kluczowe:

formy chromu aerozol atmosferyczny pyły

Deskryptory:

 • ST10_1: Chemia atmosfery, skład atmosfery, zanieczyszczenia powietrza

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ryszard Świetlik 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 240 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2015-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Impaktor kaskadowy. Za kwotę 90 000 PLN
 2. Próbnik dużych objętości powietrza. Za kwotę 14 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. EVALUATION OF TRAFFIC-RELATED HEAVY METAL EMISSIONS BY NOISE BARRIER ROAD DUST ANALYSIS IF: 0,8
  Autorzy:
  Ryszard Świetlik, Monika Strzelecka, Marzena Trojanowska
  Czasopismo:
  Polish Journal and Environmental Study (rok: 2013, tom: 22, strony: 561-567), Wydawca: HARD Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
 2. ESTIMATION OF CHROMIUM(VI) FLUX ORIGINATING FROM SELECTED NATURAL AND ANTHROPOGENIC COMBUSTION SOURCES IF: 4,65
  Autorzy:
  Ryszard Świetlik, Monika Łożyńska, Marzena Trojanowska, and Artur Molik
  Czasopismo:
  Global Biogeochemical Cycles (rok: 2018, tom: -, strony: 22), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Złożona
 3. Impact of solid fuel combustion technology on valence speciation of chromium in fly ash IF: 3,406
  Autorzy:
  Ryszrd Świetlik, Marzena Trojanowska, Monika Łożyńska, Artur Molik
  Czasopismo:
  Fuel (rok: 2014, tom: 137, strony: 306-312), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fuel.2014.08.010 - link do publikacji
 1. Chrom - występowanie w powietrzu oraz ocena ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem inhalacyjnym
  Autorzy:
  Świetlik R., Trojanowska M., Molik A., Łożyńska M.,
  Konferencja:
  XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Człowiek-Zdrowie-Środowisko" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Data:
  konferencja 5-6.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Występowanie walencyjnych form chromu w powietrzu miejskim
  Autorzy:
  Ryszard Świetlik, Artur Molik, Monika Łożyńska, Marzena Trojanowska, Jan Siwiec
  Konferencja:
  IV Kongres Inżynierii Środowiska (rok: 2012, ), Wydawca: Politechnika Lubelska
  Data:
  konferencja 2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Źródła i formy wystepowania chromu w powietrzu atmosferycznym
  Autorzy:
  Ryszard Świetlik, Marzena Trojanowska, Artur Molik, Monika Łożyńska
  Konferencja:
  Ochrona powietrza w teorii i praktyce (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze
  Data:
  konferencja 14-17.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Seasonal variations in chromium concentration in urban atmospheric aerosol in the city of Radom
  Autorzy:
  Artur Molik, Marzena Trojanowska, Monika Łożyńska, Ryszard Świetlik
  Konferencja:
  X-th Scientific Conference Air Protection in Theory and Practice (rok: 2018, ), Wydawca: E3S Web of Conferences
  Data:
  konferencja 18-21 październik 2017
  Status:
  Opublikowana