Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Strukturalne i mechaniczne właściwości lekkich materiałów metalicznych wytwarzanych metodami mechanicznej syntezy składników i szybkiej krystalizacji stopów

2011/01/B/ST8/03012

Słowa kluczowe:

stopy aluminium kompozyty metaliczne mechaniczna synteza szybka krystalizacja

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ludwik Błaż 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 353 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Effect of magnesium addition and rapid solidification procedure on structure and mechanical poperties of Al-Co alloy IF: 0,431
  Autorzy:
  M. Zygmunt-Kiper, L. Blaz, M. Sugamata
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2013, tom: 58, strony: 399-406), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2013-0007 - link do publikacji
 2. Wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne stopu 6060 (Al-Mg-Si)
  Autorzy:
  T. Skrzekut, M. Rożek, A. Woźnicki, G. Włoch
  Czasopismo:
  Rudy i Metale Nieżelazne (rok: 2013, tom: 58, strony: 27-33), Wydawca: WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
  Status:
  Opublikowana
 3. Structural aspect of chemical reaction between components of mechanically alloyed Al-MoO2 and Al-MoO3 composites IF: 2,726
  Autorzy:
  Ludwik Blaz, Grzegorz Wloch, Patrycja Lobry, Jakub Sobota, Stanislaw Dymek
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, ), Wydawca: Elseviere
  Status:
  Złożona
 4. Effect of magnesium addition on properties of Al-based composite reinforced with fine NiO particles IF: 0,763
  Autorzy:
  M. Zygmunt-Kiper, L. Blaz, M. Sugamata
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59, strony: 431-435), Wydawca: POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY and INSTITUTE OF METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0071 - link do publikacji
 5. Mechanical and structural characterization of rapidly solidified Al-Fe-Mg alloys
  Autorzy:
  A.Kula, L.Blaz, P.Kuspier, M.Sugamata
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: 231, strony: 45248), Wydawca: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.231.11 - link do publikacji
 6. Structural characterization of mechanically alloyed AlMg-CeO2 composite
  Autorzy:
  T. Skrzekut, A. Kula, L. Blaz, G. Wloch, M. Sugamata
  Czasopismo:
  Key Engineering Materials (rok: 2015, tom: 641, strony: 45215), Wydawca: Trans Tech Publications Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/KEM.641.10 - link do publikacji
 7. High-strength and thermally stable Al–CeO2 composite produced by means of mechanical alloying IF: 0,675
  Autorzy:
  T. Skrzekut, A. Kula, L. Blaz, G. Wloch, M. Sugamata
  Czasopismo:
  International Journal of Materials Research (rok: 2013, ), Wydawca: HANSER eLibrary - International Journal of Materials Research, Germany
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111019 - link do publikacji
 8. Non-izothermal annealing of AA7075 aluminum alloy - structural and mechanical effects IF: 0,431
  Autorzy:
  K. Pieła, L. Błaż, Z. Sierpiński, T. Foryś
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2012, tom: 57, strony: 703-709), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/v10172-012-0076-6 - link do publikacji
 9. Effect of temperature on the structural and mechanical properties of mechanically alloyed Al-NiO composite IF: 0,763
  Autorzy:
  M. Zygmunt-Kiper, L. Blaz, M. Sugamata
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59, strony: 121-126), Wydawca: POLISH ACAD SCIENCES COMMITTEE METALLURGY and INSTITUTE OF METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0019 - link do publikacji
 10. Silver matrix composite reinforced by aluminum-silver intermetallic phases IF: 0,431
  Autorzy:
  Grzegorz Włoch, Tomasz Skrzekut, Jakub Sobota, Antoni Woźnicki
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Złożona
 11. An analysis of the microstructure and mechanical properties of rapidly solidified Al-1Fe-1Ni- 5Mg alloy
  Autorzy:
  A.Kula, L.Blaz, M.Sugamata
  Czasopismo:
  Key Engineering Materials (rok: 2015, tom: 641, strony: 44994), Wydawca: Trans Tech Publications Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/KEM.641.3 - link do publikacji
 12. Strain rate sensitivity of Al-based composites reinforced with MnO2 additions IF: 2,726
  Autorzy:
  L. Blaz, P. Lobry, M. Zygmunt-Kiper, J. Koziel, G. Wloch, S. Dymek
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, tom: 619, strony: 652-658), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2014.09.013 - link do publikacji
 1. Mechanical properties and structure of mechanically alloyed Al(Mg)-CeO2 composite
  Autorzy:
  T. Skrzekut, G. Włoch, L. Błaż, M. Sugamata
  Konferencja:
  9-th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, 10-13 September 2012, Sieniawa, Poland (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inzynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Polish Microscopy Society and Toyama University-Japan
  Data:
  konferencja 10-13 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 2. THE EFFECT OF RAPID SOLIDIFICATION ON THE STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Al-Fe-Ni-Mg BASED ALLOYS
  Autorzy:
  Anna Kula, Makoto Sugamata, Ludwik Blaz
  Konferencja:
  Materials Science and Technology(MS&T) 2013 October 27-31, 2013, Montreal, Quebec, Canada (rok: 2013, ), Wydawca: MS&T2013 October 27-31, 2013, Montreal, Quebec, Canada Copyright © 2013 MS&T'13® Advanced Manufacturing Technologies
  Data:
  konferencja 2013 October 27-31, 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. The analysis of the structure and mechanical properties on mechanically alloyed Al-CeO2 and AlMg-CeO2 composites
  Autorzy:
  T. Skrzekut, A. Kula, L. Błaż, G. Włoch, M. Sugamata
  Konferencja:
  International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM2014) (rok: 2014, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja 4-6.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Silver matrix composite reinforced by aluminum-silver intermetallic phases
  Autorzy:
  G. Włoch, T. Skrzekut, J. Sobota, L Błaż
  Konferencja:
  XV International Confenece on Electron Microscopy EMC2014 (rok: 2014, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Science
  Data:
  konferencja 15-18 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. An analysis of the structure and mechanical properties of rapidly solidified Al-Mg-Fe-Ni alloy
  Autorzy:
  A. Kula, M. Sugamata, L. Błaż
  Konferencja:
  International Conference on Non-Ferrous Metals (rok: 2014, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja 4-6.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Effect of magnesium addition on structure and mechanical properties of rapidly solidified aluminum – cobalt alloy
  Autorzy:
  M. Zygmunt-Kiper , L. Błaż , M. Sugamata
  Konferencja:
  9-th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, 10-13 September, Sieniawa, Poland (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inzynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Polish Microscopy Society and Toyama University-Japan
  Data:
  konferencja 10-13 września 2012
  Status:
  Opublikowana
 7. Structural and mechanical features of mechanically alloyed AlMg-CeO2 composite
  Autorzy:
  T. Skrzekut, A. Kula, L. Blaz, M. Sugamata
  Konferencja:
  XV International Confernece on Electron Microscopy (rok: 2014, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Science
  Data:
  konferencja 15-17 września 2014
  Status:
  Opublikowana