Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zarządzanie zaufaniem instytucjonalnym w relacji lekarz-pacjent

2011/01/D/HS4/05664

Słowa kluczowe:

zarządzanie zaufaniem zaufanie instytucjonalne relacja lekarz-pacjent

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Krot 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 99 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2016-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. nie dotyczy.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Determinanty współczesnego modelu relacji lekarz-pacjent
  Autorzy:
  Katarzyna Krot
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2013, tom: 14, strony: 349-360), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 2. Budowanie satysfakcji pacjenta na podstawie zaufania – studium empiryczne rynku usług medycznych
  Autorzy:
  Katarzyna Krot, Iga Rudawska,
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2016, tom: 4, strony: 110-121), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 3. The role of trust in doctor-patient relationship: qualitative evaluation of online feedback from Polish patients
  Autorzy:
  Katarzyna Krot, Iga Rudawska
  Czasopismo:
  Journal of Scientific Papers Economics and Sociology (rok: 2016, tom: vol. 9, nr 3, strony: 76-88), Wydawca: Centre of Sociological Research
  Status:
  Opublikowana
 4. Komunikacja w relacji lekarz-pacjent a budowanie zaufania
  Autorzy:
  Katarzyna Krot, Iga Rudawska
  Czasopismo:
  - (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: -
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Nieufny konsument-wyzwanie współczesnego marketingu
  Autorzy:
  Katarzyna Krot
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2016, tom: 5, strony: 137-148), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 6. Koncepcja zaufania w relacji lekarz-pacjent w świetle badań jakościowych
  Autorzy:
  K. Krot, I. Rudawska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (rok: 2013, tom: 59, strony: 381-393), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowana
 1. The impact of trust and strereotypes on the type of doctor-patient relationship - study on polish healthcare market
  Autorzy:
  Katarzyna Krot
  Konferencja:
  International Conference on Technology, Innovation, and Industrial Management: TIIM'2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Kasetsart University. Faculty of Industrial Engineering (Bangkok, Tajlandia)
  Data:
  konferencja May 29-31
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Katarzyna Krot
  Książka:
  Zaufanie do lekarzy – uwarunkowania i konsekwencje (rok: 2017, ), Wydawca: CeDeWu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Wpływ zaufania do lekarzy na przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów
  Autorzy:
  Katarzyna Krot
  Książka:
  Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego (rok: 2016, tom: I, strony: 129-140), Wydawca: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
  Status:
  Opublikowana