Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania własności topologicznych silnie skorelowanych układów elektronowych pod kątem zastosowań w przetwarzaniu informacji kwantowej

2011/01/B/ST3/04504

Słowa kluczowe:

kwantowe stany skupienia materii ciecze elektronowe kwantowy efekt Halla ułamkowe i nieabelowe statystyki kwantowe złożone fermiony topologiczny komputer kwantowy spin dwuwymiarowy gaz elektronowy i dziurowy dekoherencja fotoluminescencja grafen

Deskryptory:

 • ST3_4: Transport w materii skondensowanej
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_7: Półprzewodniki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Arkadiusz Wójs 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 1 235 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Magnes nadprzewodzący. Za kwotę 320 000 PLN
 2. Stacja robocza. Za kwotę 23 000 PLN
 3. Stół optyczny. Za kwotę 10 000 PLN
 4. Akcesoria (stoliki przsuwu, soczewki, polaryzatory, ćwierćfalówki, filtry różnego rodzaju). Za kwotę 100 000 PLN
 5. Monochromator jednosiatkowy. Za kwotę 100 000 PLN
 6. Kamera CCD chłodzona ciekłym azotem. Za kwotę 120 000 PLN
 7. Kolorowa drukarka laserowa. Za kwotę 2 000 PLN
 8. Laser argonowy małej mocy chłodzony powietrzem. Za kwotę 100 000 PLN
 9. Notebook. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 1. Cyclotron-resonant exciton transfer between the nearly free and strongly localized radiative states of a two-dimensional hole gas in a high magnetic field IF: 3,767
  Autorzy:
  L. Bryja, J. Jadczak, A. Wójs, G. Bartsch, D. R. Yakovlev, M. Bayer, P. Plochocka, M. Potemski, D. Reuter, A. D. Wieck
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2012, tom: 85, strony: 165308), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.85.165308 - link do publikacji
 2. Tripartite composite fermion states IF: 3,767
  Autorzy:
  G. J. Sreejith, Y.-H. Wu, A. Wójs, and J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 87, strony: 245125-1 - 245125-16), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.87.245125 - link do publikacji
 3. Charge conversion of nearly free and impurity bound magneto-trions immersed in 2D electron or hole gas with optically tunable concentration
  Autorzy:
  J. Jadczak, L. Bryja, J. Misiewicz, A. Wójs, M. Potemski, F. Liu, D. R. Yakovlev, M. Bayer, D. Reuter, A. D. Wieck, C. A. Nicoll, I. Farrer, D. A. Ritchie
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Conference Series (rok: 2013, tom: 456, strony: 12017), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1742-6596/456/1/012017 - link do publikacji
 4. Optically induced charge conversion of coexistent free and bound excitonic complexes in two-beam magneto-photoluminescence of two-dimensional quantum structures IF: 3,767
  Autorzy:
  J. Jadczak, L. Bryja, A. Wójs, M. Potemski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2012, tom: 85, strony: 195108), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.85.195108 - link do publikacji
 5. Phase diagram of fractional quantum Hall effect of composite fermions in multi-component systems IF: 3,767
  Autorzy:
  A. C. Balram, C. Tőke, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 91, strony: 45109), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.91.045109 - link do publikacji
 6. Possible anti-Pfaffian pairing of composite fermions at ν=3/8 IF: 7,943
  Autorzy:
  S. Mukherjee, S. S. Mandal, A. Wójs, J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2012, tom: 109, strony: 256801), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.109.256801 - link do publikacji
 7. Disorder induced loss of magnetization in Lieb's graphene quantum dots IF: 1,564
  Autorzy:
  B. Jaworowski, P. Potasz, A. Wójs
  Czasopismo:
  Superlattices and Microstructures (rok: 2013, tom: 64, strony: 44-51), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.spmi.2013.09.015 - link do publikacji
 8. Enigmatic 4/11 state: A prototype for unconventional fractional quantum Hall effect IF: 7,943
  Autorzy:
  S. Mukherjee, S. S. Mandal, Y.-H. Wu, A. Wójs, and J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2014, tom: 112, strony: 016801-1 - 016801-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.112.016801 - link do publikacji
 9. Role of exciton screening in the 7/3 fractional quantum Hall effect IF: 7,943
  Autorzy:
  A. C. Balram, Y.-H. Wu, G. J. Sreejith, A. Wójs, and J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2013, tom: 110, strony: 186801-1 186801-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 10. Spin polarization of composite fermions and particle-hole symmetry breaking IF: 3,767
  Autorzy:
  Y. Liu, S. Hasdemir, A. Wójs, J. K. Jain, L. N. Pfeiffer, K. W. West, K. W. Baldwin, M. Shayegan
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2014, tom: 90, strony: 85301), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.90.085301 - link do publikacji
 11. State counting for excited bands of the fractional quantum Hall effect: Exclusion rules for bound excitons IF: 3,767
  Autorzy:
  A. C. Balram, A. Wójs, and J. K. Jain
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 88, strony: 205312-1 - 205312-9), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.88.205312 - link do publikacji
 12. Mathematical structure of bosonic and fermionic Jack states and their application in fractional quantum Hall effect IF: 0,604
  Autorzy:
  B. Kuśmierz, Y.-H. Wu, A. Wójs
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2014, tom: 126, strony: 1134), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.126.113 - link do publikacji