Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja globalnych zmian w profilu ekspresji genów we wczesnej ciąży w błonie śluzowej macicy świni.

2011/01/B/NZ4/03603

Słowa kluczowe:

wczesna ciąża błona śluzowa macicy mikromacierze świnia

Deskryptory:

 • NZ4_2: Fizjologia
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ3_13: Biologia rozwoju zwierząt

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marek Bogacki 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 527 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2015-05-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer-Laptop. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Prolonged Effect of Seminal Plasma on Global Gene Expression in Porcine Endometrium IF: 3,759
  Autorzy:
  Marek Bogacki, Beenu Moza Jalali, Anna Wieckowska and Monika M. Kaczmarek
  Czasopismo:
  Genes (rok: 2020, tom: 11, strony: 2302), Wydawca: MDPI AG, St. Alban-Anlage 66
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/genes11111302 - link do publikacji
 1. Analiza transkryptomu w 11 i 14 dniu ciąży w błonie śluzowej macicy świni
  Autorzy:
  Anna Kitewska, Monika M. Kaczmarek, Marek Bogacki
  Konferencja:
  Sympozjum "Postep badań z zakresu genetyki, hodowli i biotechnologii zwierząt" (rok: 2015, ), Wydawca: IGHZ PAN w Jastrzębcu
  Data:
  konferencja 26-27 marec 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Zmiany w profilu ekspresji genów w błonie śluzowej macicy świni, wywołane czynnikami zarodkowymi drogą lokalną lub obwodową podczas początkowych faz implantacji
  Autorzy:
  Kitewska A., Kaczmarek M.M., Wasielak M., Moza Jalali B., Bogacki M.
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (rok: 2014, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny TBR
  Data:
  konferencja 11-13 wrzesień 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Transcriptome analysis of the porcine endometrium on day 6 after seminal plasma infusion
  Autorzy:
  Kitewska A., Kaczmarek M.M., Moza-Jalali B., Wasielak M., Bogacki M.
  Konferencja:
  Epigenetics and Periconception Enviroment (rok: 2014, ), Wydawca: Ann Van Soom, Alireza Fazeli, Sofia Engrola
  Data:
  konferencja 01-03 October 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Transcriptome analysis of the porcine endometrium on day 6 of pregnancy
  Autorzy:
  Anna Kitewska, Monika Kaczmarek, Beenu Moza jalali Marta wasielak, Marek Bogacki
  Konferencja:
  9th International Conference on Pig Reproduction (rok: 2013, ), Wydawca: Commitee of ICPR
  Data:
  konferencja 9-12 czerwiec 2013
  Status:
  Opublikowana