Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kumulacja zanieczyszczeń organicznych w tkankach w węgorza europejskiego (Anguilla anguilla) występującego w Polsce

2011/01/B/ST10/05398

Słowa kluczowe:

węgorz zanieczyszczenia organiczne PBDE PBB związki cynoorganiczne metabolity WWA

Deskryptory:

 • ST10_11: Geochemia, geochemia izotopowa, chemia środowiska
 • ST10_18: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Szlinder-Richert 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 256 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-21

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. materiały biurowe, papier, tonery do drukarek i inne. Za kwotę 900 PLN
 2. drobny sprzęt laboratoryjny, kolumny chromatograficzne i akcesoria chromatograficzne. Za kwotę 10 000 PLN
 3. odczynniki chemiczne, wzorce i materiały eksploatacyjne. Za kwotę 23 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. The occurrence of organic contaminants in European eel (Anguilla anguilla) in Poland: An environmental quality assessment IF: 3,137
  Autorzy:
  J.Szlinder-Richert, W. Ruczyńska, T. Nermer, Z.Usydus S. Robak
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2014, tom: 114, strony: 282-290), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  j.chemosphere.2014.04.042 - link do publikacji
 2. PAH metabolites in European eels (Anguilla anguilla) as indicators of PAH exposure: Different methodological approaches IF: 3,976
  Autorzy:
  J. Szlinder-Richert, T. Nermer, U. Szatkowska
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2014, tom: 496, strony: 84-91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  j.scitotenv.2014.07.037 - link do publikacji
 1. Kumulacj TZO w tkankach węgorza europejskiego występującego w Polsce
  Autorzy:
  J. Szlinder-Richert, T. Nermer, S. Robak
  Konferencja:
  XXII Naukowy zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja-Nauka-Społeczeństwo (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Data:
  konferencja 18-21 wrzesień 2013
  Status:
  Opublikowane