Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanokompozytowe powłoki Ni-W/ZrO2 otrzymywane metodą elektrochemiczną jako alternatywa dla toksycznych powłok chromowych - wytwarzanie, charakterystyka i właściwości użytkowe.

2011/01/B/ST8/03974

Słowa kluczowe:

kompozyty o osnowie metalicznej indukowane elektroosadzanie stopy Ni-W cząstki ZrO2

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_10: Inżynieria produkcji, inżynieria procesowa
 • ST8_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN IM.A. KRUPKOWSKIEGO

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ewa Bełtowska-Lehman 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 312 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Potencjostat/galwanostat. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Effect of current density on properties of Ni-W nanocomposite coatings reinforced with zirconia particles IF: 2,427
  Autorzy:
  E. Beltowska-Lehmana, P. Indyka, A. Bigos, M.J. Szczerba, J. Guspiel, H. Koscielny, M. Kot
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2016, tom: 173, strony: 524-533), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2016.02.050 - link do publikacji
 2. Effect of hydrodynamic conditions of electrodeposition process on microstructure and functional properties of Ni-W/ZrO2 nanocomposites IF: 2,676
  Autorzy:
  E. Beltowska-Lehman, P. Indyka, A. Bigos, M.J. Szczerba, M. Kot
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2016, tom: 775, strony: 27-36), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2016.05.003 - link do publikacji
 3. Ni-Mo alloys electrodeposited under direct current from citrate-ammonia plating bath
  Autorzy:
  A. Bigos, E. Bełtowska-Lehman, P. Indyka, B. Kania, M.J. Szczerba
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2013, tom: 3, strony: 135 – 139), Wydawca: Politechnika Śląska, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze
  Status:
  Opublikowana
 4. Ni-W electrodeposited coating on the low carbon steel substrate – the fatigue observation IF: 1,136
  Autorzy:
  K.P. Mróz, A. Bigos, S. Kucharski, K. Doliński, E. Beltowska-Lehman
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2014, tom: 23, strony: 3459-3466), Wydawca: Springer US
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-014-1149-7 - link do publikacji
 5. Ni-W/ZrO2 nanocomposites obtained by ultrasonic DC electrodeposition IF: 3,219
  Autorzy:
  E. Beltowska-Lehman, P. Indyka, A. Bigos, M.J. Szczerba, M. Kotc
  Czasopismo:
  Materials and Design (rok: 2015, tom: 80, strony: 44572), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matdes.2015.04.049 - link do publikacji
 6. Electrodeposition and properties of nanocrystalline Ni-based alloys containing refractory metal obtained from citrate baths IF: 0,763
  Autorzy:
  A. Bigos, E. Bełtowska-Lehman, P. Indyka, M.J. Szczerba, M. Kot
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2013, tom: 58(1), strony: 247 – 253), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/v10172-012-0181-6 - link do publikacji
 7. Failure modes of coatings on steel substrate IF: 1,107
  Autorzy:
  K.P. Mróz, S. Kucharski, K. Dolinski, A. Bigos, G. Mikulowski, E. Beltowska-Lehman, P. Nolbrzak
  Czasopismo:
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences (rok: 2016, tom: 64, strony: 249-256), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/bpasts-2016-0027 - link do publikacji
 1. Transmission electron microscopy and X-ray diffraction studies of Ni-W/ZrO2 metal-matrix composites
  Autorzy:
  P. Indyka, E. Beltowska-Lehman, B. Kania, B. Jany
  Konferencja:
  18th International Microscopy Congress (rok: 2014, ), Wydawca: IMC
  Data:
  konferencja 7-12 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 1. Indukowane elektroosadzanie nanokrystalicznych powłok metalicznych i kompozytowych typu Ni-W(Mo)
  Autorzy:
  Ewa Bełtowska-Lehman
  Książka:
  Indukowane elektroosadzanie nanokrystalicznych powłok metalicznych i kompozytowych typu Ni-W(Mo) (rok: 2013, tom: I, strony: 1-235), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Instytut Metalurgii i Inzynierii Materiałowej
  Status:
  Opublikowana