Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ wylesień spowodowanych klęską ekologiczną na zróżnicowanie przestrzenne i zmiany chemizmu wód źródlanych i powierzchniowych w Beskidzie Śląskim

2011/01/B/NZ9/04615

Słowa kluczowe:

źródła wody powierzchniowe obszary źródliskowe zamieranie drzewostanów przebudowa drzewostanów skład chemiczny wód zagospodarowanie obszarów źródliskowych

Deskryptory:

  • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Stanisław Małek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 327 144 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2015-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Autosampler do automatycznego poboru próbek wody. Za kwotę 35 000 PLN
  2. Deszczomierz korytkowy. Za kwotę 7 000 PLN
  3. Wodoodporny aparat fotograficzny. Za kwotę 4 000 PLN
  4. Zestaw rejestratorów stanu wody. Za kwotę 7 500 PLN
  5. Sonda do pomiaru podstawowych cech fizyko-chemicznych wody (pH, przewodność, tlen, redoks i temperatura). Za kwotę 35 000 PLN