Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ wylesień spowodowanych klęską ekologiczną na zróżnicowanie przestrzenne i zmiany chemizmu wód źródlanych i powierzchniowych w Beskidzie Śląskim

2011/01/B/NZ9/04615

Słowa kluczowe:

źródła wody powierzchniowe obszary źródliskowe zamieranie drzewostanów przebudowa drzewostanów skład chemiczny wód zagospodarowanie obszarów źródliskowych

Deskryptory:

 • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Stanisław Małek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 327 144 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2015-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Autosampler do automatycznego poboru próbek wody. Za kwotę 35 000 PLN
 2. Deszczomierz korytkowy. Za kwotę 7 000 PLN
 3. Wodoodporny aparat fotograficzny. Za kwotę 4 000 PLN
 4. Zestaw rejestratorów stanu wody. Za kwotę 7 500 PLN
 5. Sonda do pomiaru podstawowych cech fizyko-chemicznych wody (pH, przewodność, tlen, redoks i temperatura). Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Extreme precipitation events in the Forest Promotion Complex of Silesian Beskid
  Autorzy:
  Durło B. Grzegorz, Małek Stanisław, Socha Jarosław
  Czasopismo:
  Folia Forestalia Polonica (rok: 2015, tom: 57 (1), strony: 18-27), Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ffp-2015-0003 - link do publikacji
 2. Wpływ wylesień na krótkoterminowe zmiany składu chemicznego wody w zlewni Potoku Malinowskiego (Beskid Śląski) IF: 0,322
  Autorzy:
  Kosmowska Amanda., Żelazny Mirosław., Malek Stanisław., Siwek Paulina Joana
  Czasopismo:
  Sylwan (rok: 2015, tom: 159 (9), strony: 778-790), Wydawca: PTL
  Status:
  Opublikowana
 3. Effect of deforestation on stream water chemistry in the Skrzyczne massif (the Beskid Śląski Mountains in southern Poland) IF: 4,317
  Autorzy:
  Kosmowska Amanda, Żelazny Mirosław, Małek Stanisław, Siwek Joanna Paulina, Jelonkiewicz Łukasz
  Czasopismo:
  Science of The Total Environment (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2016.06.123 - link do publikacji
 4. Channel head in mountain catchments subject to human impact - the Skrzyczne Range in southern Poland IF: 3,256
  Autorzy:
  Wrońska-Wałach Dominika, Żelazny Mirosław, Krakowian Katarzyna, Małek Stanisław, Dąbek Natalia
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 5. Roślinność wybranych źródlisk w masywie Skrzycznego (Beskid Śląski)
  Autorzy:
  Bodziarczyk Jan, Małek Stanisław, Vocina Grzegorz, Krakowian Katarzyna
  Czasopismo:
  Chrońmy Przyrodę Ojczystą (rok: 2016, tom: 72 (1), strony: 26-41), Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Effect of deforestation on stream and spring water chemistry in Malinowski and Czyrna catchments in Beskid Śląski Mts
  Autorzy:
  Małek Stanisław, Krakowian Katarzyna, Jasik Michał, Dudek Katarzyna, Bátor Martin
  Czasopismo:
  Folia Forestalia Polonica, series A, (rok: 2014, tom: vol 56 (3),, strony: 141-152), Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ffp-2014-0015 - link do publikacji
 7. Sylvicultural procedures in catchment areas of the mountain streams as exemplified by the Skrzyczne massif in Poland
  Autorzy:
  Małek Stanisław, Barszcz Józef, Majsterkiewicz Krzysztof,
  Czasopismo:
  Folia Forestalia Polonica, series A, (rok: 2014, tom: vol 56 (1),, strony: 9-22.), Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ffp-2014-0002 - link do publikacji
 1. The impact of deforestation caused by ecological disasters on the spring water chemistry in the Beskid Śląski Mts
  Autorzy:
  Krakowian K., Małek S.,
  Konferencja:
  IUFRO Research Grupe 7.01.00 – International Conference – Biological reactions of forest to climate change and air pollution (rok: 2012, ), Wydawca: Lithuania Aleksandras Stulginskis University,.
  Data:
  konferencja 18-27.05.2012 Kaunas
  Status:
  Opublikowana
 2. Geomorfometryczne analizy podatności na procesy erozyjne i osuwanie antropogenicznie przekształconych stoków fliszowych w zlewni Malinowskiego Potoku w Beskidzie Śląskim; (Geomorphometric analyses of the susceptibility to erosion processes and landslides of anthropologically transformed flysch slopes within the Malinowski Potok catchment in the Beskid Śląski Mts);
  Autorzy:
  Wrońska-Wałach Dominika, Krakowian Katarzyna, Małek Stanisław, Dąbek Natalia, Żelazny Mirosław,
  Konferencja:
  2nd International Scientific Conference Forestry in the Mountains and Industrial Rregions, (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Data:
  konferencja 22-23 September 2014 Kraków, Poland,
  Status:
  Opublikowana
 3. Sylvicultural procedures in headwater areas and in the neighbourhood of watercourses as exemplified by the Skrzyczne massif
  Autorzy:
  Małek S., Barszcz J., Majsterkiewicz K.,
  Konferencja:
  IV Międzynarodowa Konferencja Forest and water (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Data:
  konferencja 16-18.10.2013.
  Status:
  Opublikowana
 4. The development of spring forms and their anthropogenic transformation in the catchment of the Malinowski Stream in the Silesian Beskid.
  Autorzy:
  Wrońska-Wałach D., Krakowian K., Małek S., Dąbek N., Żelazny M.,
  Konferencja:
  IV Międzynarodowa Konferencja Forest and water (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Data:
  konferencja 16-18.10.2013.
  Status:
  Opublikowana
 5. The impact of deforestation on the localization of springs and their chemistry on Skrzyczne in the Beskid Śląski Mts
  Autorzy:
  Krakowian Katarzyna, Małek Stanisław, Astel Aleksander
  Konferencja:
  International Congress - Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests (rok: 2015, ), Wydawca: IUFRO
  Data:
  konferencja 1-5 June, 2015 Hyatt Regency Palais de la Méditerranée Nice, France
  Status:
  Opublikowana
 6. Variability of the streamwater chemical composition in catchment with different anthropopressure in Southern Poland
  Autorzy:
  Kosmowska Amanda, Żelazny Mirosław, Małek Stanisław, Jelonkiewicz Łukasz
  Konferencja:
  International Congress - Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests (rok: 2015, ), Wydawca: IUFRO
  Data:
  konferencja 1-5 June, 2015 Hyatt Regency Palais de la Méditerranée Nice, France
  Status:
  Opublikowana
 7. Influence of plant cover on spring water chemictry in the Silesian Beskid Mts.
  Autorzy:
  Krakowian K., Małek S.,
  Konferencja:
  IV Międzynarodowa Konferencja Forest and water (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Data:
  konferencja 16-18.10.2013.
  Status:
  Opublikowana
 8. Short-term changes of chemical composition in the spring in relation foreststage in subwatershedes of Malinowski stream in the Silesian Beskid Mts.
  Autorzy:
  Kosmowska A., Małek S., Żelazny M.,
  Konferencja:
  IV Międzynarodowa Konferencja Forest and water (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Data:
  konferencja 16-18.10.2013.
  Status:
  Opublikowana
 9. Silvicultural procedures in catchment areas of the mountain streams same implications from Western Beskid – Poland
  Autorzy:
  Małek Stanisław
  Konferencja:
  International Scientific Forum on "Rehabilitation and Restoration Degraded Forest" (rok: 2015, ), Wydawca: S. Seifullin Kazakh Agro Technical University
  Data:
  konferencja Astana 8-12 June 2015, Astana, Kazakhstan
  Status:
  Opublikowana
 10. The effect of deforestation on stream water chemistry in the Malinowski and Roztoka Czyrna stream catchments in the Silesian Beskid Mts.
  Autorzy:
  Małek S., Krakowian K., Jasik M., Dudek K., Bátor M.,
  Konferencja:
  IV Międzynarodowa Konferencja Forest and water (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Data:
  konferencja 16-18.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Czynniki kształtujące czasowo-przestrzenną zmienność składu chemicznego wód w zlewni Malinowskiego Potoku w Beskidzie Śląskim (Factors shaping the temporal and spatial variability of the chemical composition of waters in the Malinowski Stream catchment in the Beskid Śląski Mts)
  Autorzy:
  Kosmowska Amanda, Małek Stanisław, Żelazny Mirosław,
  Konferencja:
  2nd International Scientific Conference Forestry in the Mountains and Industrial Rregions, (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Data:
  konferencja 22-23 September 2014 Kraków, Poland,
  Status:
  Opublikowana
 12. Short-term variability of the spring and stream water chemical composition in catchment with different antropopressure (Carpathian, Southern Poland).
  Autorzy:
  Kosmowska Amanda, Małek Stanisław, Żelazny Mirosław,
  Konferencja:
  XXIV IUFRO World Congress Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research (rok: 2014, ), Wydawca: IUFRO
  Data:
  konferencja 5-11 October 2014, Salt Lake City, UT, United States,
  Status:
  Opublikowana
 13. The impact of deforestation caused by ecological disaster on the spatial heterogeneity of springs on skrzyczne in Silesian Beskid Mts.
  Autorzy:
  Krakowian K., Małek S.,
  Konferencja:
  Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change (rok: 2012, ), Wydawca: IUFRO
  Data:
  konferencja 3-6 wrzesień 2012r.
  Status:
  Opublikowana
 14. Wpływ zagospodarowania obszarów alimentacyjnych na chemizm wód źródeł w wybranych zlewniach górskich
  Autorzy:
  Małek Stanisław
  Konferencja:
  Aktualne problemy zagspodarowania obszarów leśnych w koncpcji lasów modelowych (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja Poznań, 27-28.03.2014.
  Status:
  Opublikowana
 15. Czynniki kształtujące zróżnicowanie przestrzenne składu chemicznego wód źródeł drenujących stoki pasm górskich poddanych różnej antropopresji (Factors shaping the spatial variability of the chemical composition of waters from springs draining mountain slopes under varied anthropopressure)
  Autorzy:
  Żelazny Mirosław, Małek Stanisław, Wolanin Anna, Krakowian Katarzyna, Chmielewska-Błotnicka Daria,
  Konferencja:
  2nd International Scientific Conference Forestry in the Mountains and Industrial Rregions, (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Data:
  konferencja 22-23 September 2014 Kraków,
  Status:
  Opublikowana
 16. The effect of plant cover on alimentation areas on spring water chemistry in South of Poland
  Autorzy:
  Małek Stanisław, Żelazny Mirosław, Astel Aleksander, Siwek Janusz, Jasik Michał, Krakowian Katarzyna, Wolanin Anna
  Konferencja:
  XXIV IUFRO World Congress Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research, (rok: 2014, ), Wydawca: IUFRO
  Data:
  konferencja 5-11 October 2014, Salt Lake City, UT, United States
  Status:
  Opublikowana
 17. Variability of the streamwater chemical composition in catchment with different anthropopressure in Southern Poland
  Autorzy:
  Kosmowska Amanda, Żelazny Mirosław, Małek Stanisław, Jelonkiewicz Łukasz
  Konferencja:
  International Congress - Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests (rok: 2015, ), Wydawca: IUFRO
  Data:
  konferencja 1-5 June, 2015 Hyatt Regency Palais de la Méditerranée Nice, France
  Status:
  Opublikowana
 18. Wpływ zagospodarowania zbiorników alimentacyjnych o płytkim zasilaniu na chemizm wód źródlanych w wybranych obszarach przyszczytowych Beskidu Śląskiego, Gorców i Gór Świętokrzyskich
  Autorzy:
  Małek S., Krakowian K., Jasik M.,
  Konferencja:
  Konferencja Biologia i ekologia roślin drzewiastych (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Dendrologii PAN
  Data:
  konferencja 21-23.10.2013.
  Status:
  Opublikowana
 1. Obieg biogeochemiczny w małych zlewniach leśnych z dużym udziałem świerka
  Autorzy:
  Małek Stanisław
  Książka:
  Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim (rok: 2015, tom: 1, strony: 95-109), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 2. Zalecenia hodowlane dla drzewostanów na obszarze źródlisk i w sąsiedztwie potoków na przykładzie masywu Skrzycznego w Beskidzie Śląskim
  Autorzy:
  Małek Stanisław, Barszcz Józef, Majsterkiewicz Krzysztof
  Książka:
  Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim (rok: 2015, tom: 1, strony: 503-525), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana