Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Uniwersalna standaryzacja widm NMR na podstawie bezpośrednich pomiarów i obliczeń kwantowo-chemicznych magnetycznego ekranowania w molekułach

2011/01/B/ST4/06588

Słowa kluczowe:

stałe ekranowania jądrowe momenty magnetyczne oddziaływania międzymolekularne

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Karol Jackowski 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 400 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. 129Xe and 131Xe nuclear magnetic dipole moments from gas phase NMR spectra IF: 1,559
  Autorzy:
  Włodzimierz Makulski
  Czasopismo:
  Magnetic Resonance in Chemistry (rok: 2015, tom: 53, strony: 273-279), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mrc.4191 - link do publikacji
 2. 1H and 13C shielding measurements in comparison with DFT calculations performed for two 2-(acetyloamino)-N,N-dimethyl-3-phenylacrylamide isomers IF: 1,991
  Autorzy:
  Łukasz Jaremko, Mariusz Jaremko, Aneta Buczek, Małgorzata A. Broda, Teobald Kupka, Karol Jackowski
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2015, tom: 627, strony: 44932), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2015.03.021 - link do publikacji
 3. NMR shielding constants in SeH2 and TeH2 IF: 1,67
  Autorzy:
  Michał Jaszuński, Małgorzata Olejniczak
  Czasopismo:
  Molecular Physics (rok: 2013, tom: 111, strony: 1355-1363), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00268976.2013.793839 - link do publikacji
 4. Spin-rotation and NMR shielding constants in HCl IF: 3,164
  Autorzy:
  Michał Jaszuński, Michal Repisky, Taye B. Demissie, Stanislav Komorovsky, Elena Malkin, Kenneth Ruud, Piotr Garbacz, Karol Jackowski, Piotr Garbacz
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Physics (rok: 2013, tom: 139, strony: 234302(1) - 234302(6)), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.10631/1.4840295 - link do publikacji
 5. 83Kr nuclear magnetic moment of that of 3He IF: 1,559
  Autorzy:
  Włodzimierz Makulski
  Czasopismo:
  Magnetic Resonance in Chemistry (rok: 2014, tom: 52, strony: 430-434), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mrc.4083 - link do publikacji
 6. NMR shielding of helium-3 in the micropores of zeolites IF: 3,209
  Autorzy:
  Piotr Garbacz, Karol Jackowski
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2015, tom: 205, strony: 52-55), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2014.07.59 - link do publikacji
 7. 19F and 29Si nuclear magnetic shielding and spin-spin coupling constants in silicon tetrafluoride and hexafluordisiloxane in the gaseous state IF: 1,634
  Autorzy:
  Włodzierz Makulski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2012, tom: 1036, strony: 168-173), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2012.09.046 - link do publikacji
 8. The determination of accurate nuclear magnetic dipole moments and direct measurement of NMR shielding constants IF: 5,214
  Autorzy:
  Michał Jaszuński, Andrej Antusek, Piotr Garbacz, Karol Jackowski, Włodzimierz Makulski, Marcin Wilczek
  Czasopismo:
  Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (rok: 2012, tom: 67, strony: 49-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pnmrs.2012.03.002 - link do publikacji
 1. Analytical application of NMR spectra in the gas phase
  Autorzy:
  Karol Jackowski
  Konferencja:
  5th International Conference on Drug Discovery & Therapy (rok: 2013, ), Wydawca: Bentham Open
  Data:
  konferencja 18-21.02.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. 17O and 33S NMR spectroscopy of small molecules in the gas phase
  Autorzy:
  Włodzimierz Makulski
  Książka:
  Gas Phase NMR, Editors: Karol Jackowski and Michał Jaszuński (rok: 2016, tom: Chapter 5, strony: 152-185), Wydawca: The Royal Society of Chemistry, ISBN: 978-1-78262-161-4, DOI: 10.1039/9781782623816
  Status:
  Opublikowana
 2. Accurate nonrelativistic calculations of NMR shielding constants
  Autorzy:
  Andrej Antusek, Michał Jaszuński
  Książka:
  Gas Phase NMR, Editors: Karol Jackowski and Michał Jaszuński (rok: 2016, tom: Chapter 6, strony: 186-217), Wydawca: The Royal Society of Chemistry, ISBN: 978-1-78262-161-4, DOI: 10.1039/9781782623816
  Status:
  Opublikowana
 3. Nuclear magnetic moments and NMR measurements of shielding
  Autorzy:
  Karol Jackowski, Piotr Garbacz
  Książka:
  Gas Phase NMR, Editors: Karol Jackowski and Michał Jaszuński (rok: 2016, tom: Chapter 3, strony: 95-125), Wydawca: The Royal Society of Chemistry, ISBN: 978-1-78262-161-4, DOI: 10.1039/9781782623816
  Status:
  Opublikowana