Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Budowa atomowa nanokryształów CdSe zastosowanych jako kropki kwantowe i jej wpływ na własności optyczne

2011/01/B/ST3/02292

Słowa kluczowe:

nanokryształy kropki kwantowe struktura atomowa

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bogdan Pałosz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 364 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2015-06-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Effect of the Surface on the Internal Structure of CdSe Crystal Lattice based on Molecular Dynamics Simulations IF: 2,499
  Autorzy:
  Stelmakh S*, Skrobas K, Gierlotka S, Palosz B
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2017, tom: 5, strony: bd.), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11051-017-3852-4 - link do publikacji
 2. Software package for theoretical calculation and quantitative real space analysis of powder diffraction data of nanocrystals - NanoPDF64 IF: 2,57
  Autorzy:
  Kazimierz Skrobas, Svitlana Stelmakh, Stanislaw Gierlotka and Bogdan F. Palosz
  Czasopismo:
  Journal of Applied Crystallography (rok: 2017, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: IUCr
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Effect of Interaction of External Surfaces on the Symmetry and Lattice Distortion of CdSe Nanocrystals by Molecular Dynamics Simulations IF: 2,499
  Autorzy:
  Svitlana Stelmakh, Kazimierz Skrobas, Stanislaw Gierlotka, Bogdan Palosz
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2017, tom: bd., strony: bd..), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Złożona
 1. IN SEARCH FOR A REFINABLE MODEL OF NANOCRYSTALS
  Autorzy:
  Bogdan Palosz
  Konferencja:
  2011 Denver X-ray Conference (rok: 2012, ), Wydawca: ICCD, Denver X-ray Conference Proceedings, Advances in X-ray Analysis
  Data:
  konferencja 01.08.2011-05.08.2011
  Status:
  Opublikowana
 2. Atomic Model of CdSe QDs Containing Density Waves as Derived from PDF Analysis
  Autorzy:
  B. Palosz, W. Palosz, P. Wijewarnasuriya, S. Gierlotka , K. Skrobas, and S. Stelmakh
  Konferencja:
  Spring Meeting MRS 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Cambridge University Press
  Data:
  konferencja 01.04.2013-05.04.2013
  Status:
  Opublikowana