Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kinazy związane ze ścianą komórkową w pszenicy i jęczmieniu - nowa grupa genów zaangażowana w odporność na patogeny

2011/01/B/NZ9/02387

Słowa kluczowe:

biotechnologia roślin bioinformatyka zboża patogeny wyciszanie transkrypcyjne analiza funkcjonalna

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wacław Orczyk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 487 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2015-04-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stanowisko pracy do ilościowej analizy ekspresji genów - termocykler z pomiarem w czasie rzeczywistym.. Za kwotę 120 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Pathogen regulated genes in wheat isogenic lines differing in resistance to brown rust Puccinia triticina IF: 3,986
  Autorzy:
  Dmochowska-Boguta M., Alaba S., Yanushevska Y., Piechota U., Lasota E., Nadolska-Orczyk A., Karlowski W.M., Orczyk W.
  Czasopismo:
  BMC Genomics (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Biomedcentral
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1186/s12864-015-1932-3 - link do publikacji
 2. Roles of peroxidases and NADPH oxidases in the oxidative response of wheat (Triticum aestivum) to brown rust (Puccinia triticina) infection IF: 2,729
  Autorzy:
  Dmochowska-Boguta M., Nadolska-Orczyk A.,Orczyk W.
  Czasopismo:
  Plant Pathology (rok: 2013, tom: 62, strony: 993-1002), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/ppa.12009 - link do publikacji
 1. Biotechnology of cereals: implementation of RNAi technology for functional genomics and improvement of selected traits of barley, wheat, triticale & oat
  Autorzy:
  Nadolska-Orczyk A., Gasparis S., Zalewski W, Dmochowska-Boguta M., Binka A., Yanushevska Y., Orczyk W.
  Konferencja:
  Biotechnology and Plant Breeding for Food Security and Sustainability (rok: 2012, ), Wydawca: IHAR-PIB
  Data:
  konferencja September 10 – 12
  Status:
  Opublikowana
 2. Efektem nadekspresji TaWAK w pszenicy inokulowanej P. triticina są mniejsze uredinia podobnie jak w linii TcLr34 z odpornością typu APR
  Autorzy:
  Dmochowska-Boguta M., Piechota U., Czembor H.J., Nadolska-Orczyk A., Orczyk W.
  Konferencja:
  Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych (rok: 2015, ), Wydawca: ISBN 83-891172-79-8
  Data:
  konferencja 02-06 luty
  Status:
  Opublikowana
 3. Odporność trwała – osiągalny czy nieosiągalny cel hodowli.
  Autorzy:
  Orczyk W, Dmochowska-Boguta M, Nadolska-Orczyk A. 2013.
  Konferencja:
  Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych (rok: 2013, ), Wydawca: ISBN 978-83-891-172-60-7
  Data:
  konferencja 04-08. luty
  Status:
  Opublikowana