Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularne mechanizmy rozwoju i remodelingu jajowodu ptaków

2011/01/B/NZ4/03665

Słowa kluczowe:

apoptoza proliferacja somatotropina rozwój regresja remodeling jajowód kura

Deskryptory:

 • NZ4_6: Endokrynologia eksperymentalna

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Hrabia 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 343 740 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2014-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Termomixer Comfort 5355 z blokami wymiennymi na probówki i do płytek. Za kwotę 14 000 PLN
 2. Kamera analogowa. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Komora UV3/HEPA PCR Cabinet 230-V UK-N. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 1. Expression and localization of growth hormone receptor in the oviduct of the laying hen (Gallus domesticus) IF: 0,889
  Autorzy:
  Hrabia A., Grzegorzewska A.K., Sechman A.
  Czasopismo:
  Folia Biologica (Kraków) (rok: 2013, tom: 61(3-4), strony: 271-276), Wydawca: Institute of Systematics and evolution of Animals, PAS, Kraków
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3409/fb61_3-4.271 - link do publikacji
 2. Growth hormone production and role in the reproductive system of female chicken IF: 2,674
  Autorzy:
  Hrabia A.
  Czasopismo:
  General and Comparative Endocrinology (rok: 2015, tom: 220, strony: 112-118), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ygcen.2014.12.022 - link do publikacji
 3. Changes in proliferating and apoptotic markers in the oviductal magnum of chickens during sexual maturation IF: 1,838
  Autorzy:
  Anna Hrabia, Agnieszka Leśniak-Walentyn, Ewa Ocłoń, Andrzej Sechman
  Czasopismo:
  Theriogenology (rok: 2016, tom: 85, strony: 1590-1598), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.theriogenology.2016.01.022 - link do publikacji
 4. Chicken oviduct—the target tissue for growth hormone action: effect on cell proliferation and apoptosis and on the gene expression of some oviduct-specific proteins IF: 3,565
  Autorzy:
  Anna Hrabia, Agnieszka Leśniak-Walentyn, Andrzej Sechman, Arieh Gertler
  Czasopismo:
  Cell and Tissue Research (rok: 2014, tom: 375, strony: 363-372), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00441-014-1860-6 - link do publikacji
 1. Changes of plasma estradiol concentration and expression of estrogen receptors in the oviduct of growing chicken
  Autorzy:
  Hrabia A., Leśniak A., Sechman A.
  Konferencja:
  International Scientific Conference "New trends of research in animal sciences", UR w Krakowie (rok: 2013, ), Wydawca: Materialy konferencyjne
  Data:
  konferencja 20-21 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Survivin mRNA expression in the chicken oviduct during sexual maturation
  Autorzy:
  Hrabia A., Jankoś E., Sechman A
  Konferencja:
  21th International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism" (rok: 2012, ), Wydawca: Materiały konferencyjne
  Data:
  konferencja June 14-15
  Status:
  Opublikowana
 3. Effect of growth hormone on expression of ovalbumin and ovocalyxins in the chicken oviduct during maturation
  Autorzy:
  Hrabia A., Leśniak-Walentyn A., Sechman A.
  Konferencja:
  International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science" (rok: 2014, ), Wydawca: Materiały konferencyjne
  Data:
  konferencja 9-10 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Udział hormonu wzrostu w regulacji czynności ukladu rozrodczego samic ptaków
  Autorzy:
  Hrabia A.
  Konferencja:
  Seminarium "Mechanizmy słuzące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych" (rok: 2013, ), Wydawca: Materiały konferencyjne pod red. H. Lacha
  Data:
  konferencja 14 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Bcl-2 mRNA expression in the chicken oviduct during sexual maturation
  Autorzy:
  Leśniak A., Hrabia A.
  Konferencja:
  II International Conference of PhD Students "Multidirectional research in agriculture and forestry" (rok: 2013, ), Wydawca: Materiały konferencyjne
  Data:
  konferencja 44636
  Status:
  Opublikowana
 6. Changes in gene expression of selected caspases in the chicken oviduct during pause in egg laying
  Autorzy:
  Hrabia A. Lesniak-Walentyn A.
  Konferencja:
  Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Prosesses of the Organism (rok: 2014, ), Wydawca: Materialy konferencyjne
  Data:
  konferencja 26-27 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Expression, activity and localization of caspase-8 in the chicken oviduct during sexual maturation
  Autorzy:
  Hrabia A., Leśniak A., Sechman A.
  Konferencja:
  22th International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism" (rok: 2013, ), Wydawca: Materiały konferencyjne
  Data:
  konferencja June 14-15
  Status:
  Opublikowana
 8. Growth hormone production and role in the reproductive system of female chicken
  Autorzy:
  Hrabia A.
  Konferencja:
  Physiology 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Proceedings Abstracts of The Physiological Society
  Data:
  konferencja 30 June-2 July
  Status:
  Opublikowana
 9. Developmental changes in survivin mRNA expression in the chicken oviduct
  Autorzy:
  Hrabia A., Leśniak A., Sechman A.
  Konferencja:
  The 3rd Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction (rok: 2013, ), Wydawca: Elsevier Urban & Partner Sp.z.o.o.
  Data:
  konferencja January 30-February 1
  Status:
  Opublikowana
 10. Ekspresja, aktywność i lokalizacja kaspazy-3 w jajowodzie kury podczas dojrzewania płciowego
  Autorzy:
  Hrabia A., Leśniak-Walentyn A.
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (rok: 2014, ), Wydawca: Materiały konferencyjne
  Data:
  konferencja 11-13 września
  Status:
  Opublikowana
 11. Oviduct- the target tissue for growth hormone action in the domestic hen
  Autorzy:
  Hrabia A., Leśniak A., Sechman A.
  Konferencja:
  10th International Symposium on Avian Endocrinology (rok: 2012, ), Wydawca: Program and Abstracts of 10th ISAE2012, Gifu, Japan
  Data:
  konferencja June 5-9
  Status:
  Opublikowana
 12. Apoptosis and proliferation as the processes concomitant with the chicken oviduct development during sexual maturation
  Autorzy:
  Leśniak A., Hrabia A.
  Konferencja:
  The 3rd Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction (rok: 2013, ), Wydawca: Elsevier Urban & Partner Sp.z.o.o.
  Data:
  konferencja January 30-February 1
  Status:
  Opublikowana
 13. Zmiany aktywności wybranych kaspaz w jajowodzie kury podczas przerwy w nieśności
  Autorzy:
  Hrabia A., Leśniak-Walentyn A., Sechman A.
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (rok: 2014, ), Wydawca: Materiały konferencyjne
  Data:
  konferencja 11-13 września
  Status:
  Opublikowana