Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja parametrów migracji zanieczyszczeń w utworach wodonośnych wybranych zbiorników wód podziemnych na obszarze Wielkopolski

2011/01/B/ST10/02063

Słowa kluczowe:

zbiorniki wód podziemnych badania kolumnowe migracja zanieczyszczeń metody optymalizacyjne parametry hydrogeologiczne

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Okońska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 263 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2015-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zakup komputera typu notebook z oprogramowaniem.. Za kwotę 6 500 PLN
 2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka i skaner).. Za kwotę 3 000 PLN
 3. Wytworzenie zestawu kolumn filtracyjnych oraz zakup materiałów do modernizacji stanowiska badawczego. Zakup automatycznego podajnika do poboru próbek wody.. Za kwotę 18 963 PLN
 4. Zakup przyrządu do pomiaru pH oraz przewodności elektrolitycznej właściwej.. Za kwotę 2 900 PLN
 5. Zakup kolumny analitycznej i ochronnej do chromatografu jonowego.. Za kwotę 9 300 PLN
 6. Zakup przenośnego odbiornika GPS.. Za kwotę 1 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. The verification of the estimation of transport and sorption parameters in the MATLAB environment. A column test
  Autorzy:
  Okońska M., Kaczmarek M., Małoszewski P., Marciniak M.
  Czasopismo:
  Geology, Geophysics & Environment (rok: 2017, tom: 43 (3), strony: 213-227), Wydawca: Wyd. AGH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/geol.2017.43.3.213 - link do publikacji
 2. The use of pulse descriptors in sensitivity studies of no sorption and single sorption column transport models IF: 1,035
  Autorzy:
  Okońska M., Marciniak M., Kaczmarek M.
  Czasopismo:
  Journal of Porous Media (rok: 2016, ), Wydawca: Begell House
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. The use of pulse descriptors in sensitivity studies of hybrid sorption column transport models IF: 1,035
  Autorzy:
  Okońska M., Kaczmarek M., Marciniak M.
  Czasopismo:
  Journal of Porous Media (rok: 2016, ), Wydawca: Begell House
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Oddziaływanie termiczne budynku wielkogabarytowego na wody podziemne w rejonie stacji badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Autorzy:
  Okońska M., Oleksiewicz M., Marciniak M.
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2015, tom: 63 nr 10/2, strony: 985-991), Wydawca: Państwowy Instyt Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
 5. Physical and chemical properties of surface waters in the Różany Strumień catchment in the years 1988–2012
  Autorzy:
  Okońska M., Pietrewicz K.
  Czasopismo:
  Quaestiones Geographicae (rok: 2017, tom: 36 (1), strony: 33–49), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe / de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/quageo- - link do publikacji
 6. Analiza parametryczna krzywej przejścia znacznika przez kolumnę filtracyjną
  Autorzy:
  Marciniak M., Okońska M., Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K.
  Czasopismo:
  Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (rok: 2013, tom: 456, strony: 385-390), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
 7. Identification of mathematical model and parameter estimation of erythromycin migration in two different porous media, based on column tests IF: 0,595
  Autorzy:
  Okońska M., Pietrewicz K.
  Czasopismo:
  Geologia Croatica (rok: 2017, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Croatian Geological Survey
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Adsorption and desorption parameters of erythromycin migration in saturated porous media based on column tests
  Autorzy:
  Okońska M., Pietrewicz K.
  Konferencja:
  International Conference on "New Approaches to Groundwater Vulnerability" (rok: 2018, ), Wydawca: IAH
  Data:
  konferencja 04-08.06.2018
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Identification of mathematical model and parameter estimation of Erythromycin migration in two different porous media based on column tests
  Autorzy:
  Okońska M., Pietrewicz K., Marciniak M.
  Konferencja:
  44th Congress IAH Groundwater Heritage and Sustainability" (rok: 2017, ), Wydawca: IAH
  Data:
  konferencja 25-29.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Zmienność parametrów fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych w zlewni Różanego Strumienia w latach 1988-2011
  Autorzy:
  Okońska M.
  Konferencja:
  Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski (rok: 2016, ), Wydawca: Biblioteka Monitoringu Środowiska vol. XXX
  Data:
  konferencja 27-29.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Modelowanie migracji znacznika w hydrowęźle badawczym na podstawie doświadczenia terenowego
  Autorzy:
  Okońska M., Marciniak M.
  Książka:
  Modele matematyczne w hydrogeologii (rok: 2014, tom: I, strony: 193-197), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 2. Identyfikacja parametrów filtracji i migracji z wykorzystaniem eksperymentu kolumnowego i optymalizacji w środowisku obliczeniowym MATLAB
  Autorzy:
  Okońska M., Kaczmarek M., Małoszewski P., Marciniak M.
  Książka:
  Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych (rok: 2016, tom: -, strony: 175-185), Wydawca: Wyd. AGH
  Status:
  Opublikowana
 3. Adsorption and desorption parameters of erythromycin migration in saturated porous media based on column tests
  Autorzy:
  Okońska M., Pietrewicz K.
  Książka:
  New Approaches to Groundwater Vulnerability (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: IAH
  Status:
  Złożona