Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza podłoża genetycznego osteochondrozy u polskich koni półkrwi

2011/01/B/NZ2/00893

Słowa kluczowe:

konie osteochondroza markery genetyczne geny kandydujące SNP

Deskryptory:

 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dorota Lewczuk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 502 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2015-08-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop z oprogramowaniem i stacja dokującą. Za kwotę 6 200 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Polymorphisms of the COL9A2, AOAH AND FRZB genes in horse genome and their association with the occurance of osteochondrosis IF: 0,613
  Autorzy:
  Maria Wypchło, Agnieszka Korwin-Kossakowska,Andrzej Bereznowski, Mateusz Hecold, Dorota Lewczuk
  Czasopismo:
  Annals of Animal Science (rok: 2016, ), Wydawca: IZ Balice
  Status:
  Złożona
 2. Problem osteochondrozy – definicje i znaczenie hodowlane
  Autorzy:
  Lewczuk Dorota, Berezowski Andrzej
  Czasopismo:
  Przegląd Hodowlany (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Polskie Toawrzystwo Zootechniczne
  Status:
  Złożona
 3. Genetic background of horse osteochondrosis OC(D) IF: 0,918
  Autorzy:
  LEWCZUK D., KORWIN-KOSSAKOWSKA A.
  Czasopismo:
  Animal Science Papers and Reports (rok: 2012, tom: 30, strony: 205-218), Wydawca: IGiHZ PAN Jastrzębiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Genetic background of different stages of horse osteochondrosis investigated during performance tests IF: 1,493
  Autorzy:
  D. Lewczuk, A. Bereznowski, M. Hecold, A. Ruść, M. Frąszczak, A. Korwin-Kossakowska, S. Kamiński, J. Szyda
  Czasopismo:
  Veterinary Records (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: BMJ PUBLISHING GROUP
  Status:
  Złożona
 5. Single nucleotide polymorphisms associated with osteochondrosis disecans on different stages of Warmblood horse training IF: 1,286
  Autorzy:
  D. Lewczuk, M. Hecold, A. Ruść, M. Frąszczak, A. Bereznowski, A. Korwin-Kossakowska, S. Kamiński, J. Szyda
  Czasopismo:
  Animal Production Science (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: CSIRO PUBLISHING
  Status:
  Złożona
 1. Zależność pomiędzy występowaniem genotypów COL9A2 a zachorowalnością koni na osteochondrozę.
  Autorzy:
  A. Korwin-Kossakowska, D. Lewczuk, E.Karpiniak, I. Bieńkowska , A.Bereznowski, M.Hecold
  Konferencja:
  Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zootechniczne
  Data:
  konferencja 15-17.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Polymorphism of selected candidate genes in relation to osteochondrosis
  Autorzy:
  Sokół M., Lewczuk D., Hecold M., Bereznowski A., Korwin-Kossakowska A
  Konferencja:
  European Federation of Animal Production - EAAP (rok: 2015, ), Wydawca: Wageningen Academic Publishers
  Data:
  konferencja 31.08-4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Częstość występowania alleli genów AOAH1 i FRZB u polskich koni półkrwi.
  Autorzy:
  A. Korwin-Kossakowska, D. Lewczuk, E. Karpiniak, I. Bieńkowska
  Konferencja:
  Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zootechniczne
  Data:
  konferencja 15-17.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Ocena osteochondrozy polskich koni półkrwi według systemu niemieckiego
  Autorzy:
  Lewczuk D.,Hecold M., Brunken G.
  Konferencja:
  Polskie Towarzystwo Zootechniczne PTZ (rok: 2015, ), Wydawca: UP Bydgoszcz
  Data:
  konferencja 21-22.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Polimorfizm genów ACVR1, ANLN, CPVL, XIRP2 oraz MATN1 zwiaząnych z występowaniem osteochondrozy koni
  Autorzy:
  Maria Sokół, Agnieszka Korwin-Kossakowska, Dorota Lewczuk, Andrzej Bereznowski, Mateusz Hecold
  Konferencja:
  Polskie Towarzystwo Zootechniczne PTZ (rok: 2015, ), Wydawca: UP Bydgoszcz
  Data:
  konferencja 21-22.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. SNP associated with different forms of osteochondrosis
  Autorzy:
  D. Lewczuk, A. Bereznowski, M. Hecold, A. Ruść, M. Frąszczak, A. Korwin-Kossakowska, S. Kamiński, J. Szyda
  Konferencja:
  European Federation for Animal Production EAAP (rok: 2015, ), Wydawca: Wageningen Academic Publishers
  Data:
  konferencja 31.08-4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. SNPs associated with osteochondrosis in horses on different stage of training
  Autorzy:
  D. Lewczuk, M. Hecold, A. Ruść, M. Frąszczak, A. Bereznowski, A. Korwin-Kossakowska, S. Kamiński, J. Szyda.
  Konferencja:
  European Federation of Animal Production - EAAP (rok: 2014, ), Wydawca: Wageninghen Academic Publishers
  Data:
  konferencja 25-29.08.2014
  Status:
  Opublikowana