Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Filogeneza palearktycznych pasikoników podrodziny Tettigoniinae (Insecta: Orthoptera: Tettigoniidae) w oparciu o cechy molekularne, cytogenetyczne, morfologiczne i bioakustyczne

2011/01/B/NZ8/01467

Słowa kluczowe:

Orthoptera genetyka cytogenetyka filogeneza taksonomia

Deskryptory:

 • NZ8_11: Taksonomia i filogenetyka
 • NZ8_13: Zoologia
 • NZ8_14: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Beata Grzywacz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 303 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2015-06-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer z oprogramowaniem. Za kwotę 9 000 PLN
 2. Magnetofon do nagrywania dźwięków. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Review of Psorodonotus Specularis group (Orthoptera, Tettigoniidae, Tettigoniinae): two new species from North-east Anatolia IF: 1,06
  Autorzy:
  S. Kaya, D. Chobanov, B. Çiplak
  Czasopismo:
  Zootaxa (rok: 2014, tom: 3895 (3), strony: 367-400), Wydawca: Magnolia Press
  Status:
  Opublikowana
 2. The Balkan Psorodonotus (Orthoptera: Tettigoniidae): Testing the existing taxa confirmed presence of three distinct species IF: 1,076
  Autorzy:
  S. Kaya, D.P. Chobanov, J. Skejo, K.-G. Heller, B. Çiplak
  Czasopismo:
  European Journal of Entomology (rok: 2015, tom: 112(3), strony: 000-000), Wydawca: Institute of Entomology of the Biology Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic in cooperation with the Czech Entomological Society
  Status:
  Opublikowana
 3. Conventional and molecular chromosome study in the European genus Parnassiana Zeuner, 1941 (Orthoptera, Tetttigoniinae, Platycleidini) IF: 0,695
  Autorzy:
  Grzywacz B., Heller K.-G., Chobanov D.P., Warchałowska-Śliwa E.
  Czasopismo:
  Folia Biologica (Kraków) (rok: 2017, tom: 65, strony: brak), Wydawca: Institute of Systematics and Evolution of Animals, PAS
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.3409/fb65_1.01 - link do publikacji
 4. Comparative analysis of chromosomes in the Palaearctic bush-crickets of tribe Pholidopterini (Orthoptera, Tettigoniinae) IF: 1,519
  Autorzy:
  Warchałowska-Śliwa E., Grzywacz B., Heller K.-G., Chobanov D.P.
  Czasopismo:
  Comparative Cytogenetics (rok: 2017, tom: 11(2), strony: 309-324), Wydawca: Pensoft
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3897/CompCytogen.v11i2.12070 - link do publikacji
 5. Evolution and systematics of Green Bush-crickets (Orthoptera: Tettigoniidae: Tettigonia) in the Western Palearctic: testing concordance between molecular, acoustic, and morphological data IF: 1,734
  Autorzy:
  Grzywacz B., Heller K.-G., Warchałowska-Śliwa E., Karamysheva T.V., Chobanov D.P.
  Czasopismo:
  Organisms Diversity & Evolution (rok: 2017, tom: 17, strony: 213-228), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13127-016-0313-3 - link do publikacji
 6. Tettigonia balcanica, a new species from the Balkan Peninsula (Orthoptera, Tettigoniidae)
  Autorzy:
  D.P. Chobanov, M. Lemonnier-Darcemont, C. Darcemont, G. Puskás, K.G. Heller
  Czasopismo:
  Entomologia (rok: 2014, tom: 2, strony: 95-106), Wydawca: Page Press, Italy
  Status:
  Opublikowana